«Studentene vil til Øygarden». Er det Bergen kommunes feil? Ja, mener høyrepolitiker.

BYSTYREREPRESENTANT: Chris Jørgen Rødland er ikke fornøyd med at studentene ønsker seg studentboliger andre steder enn i Bergen kommune.


Tidligere i vår kunne Studvest fortelle at de tillitsvalgte studentene på Vestlandet, som sitter i det studentpolitiske organet Velferdstinget Vest, gikk inn for å be Sammen om å kjøpe studentboliger som er planlagt bygd på Sotra i Øygarden kommune. Det synes Chris Jørgen Rødland (H), bystyrepresentant i utvalg for miljø og byutvikling, er hårreisende lesning. Han mener Bergen mislykkes som … Read More

Bergen fikk tildelt 78 nye studentboliger. Nå står prosjektet i fare for å bli utsatt.

NYE BOLIGER: Det skal etter planen komme 78 nye studentboliger på Hatleberg, tvers over veien fra Norges Handelshøyskole. FOTO: Maiwenn Knapskog (arkiv)


I slutten av mars kom tildelingen fra Kunnskapsdepartementet til nye studentboliger over hele landet. 546 av de nye boligene er i Oslo, mens Bergen fikk tildelt 78. Bergen kommune, som noen måneder i forveien hadde godkjent byggeprosjektet på Hatleberg i Sandviken, svarte med mangelbrev på støy i forbindelse med Sammens søknad om igangsettelsestillatelse i forrige måned.  Konsekvensen er at det … Read More

Flere og flere vil bli økonomer. NHHS-lederen mener ikke det blir for mange.

HANDELSHØYSKOLE: For fjerde år på rad vil flest kommende studenter studere ved NHH. FOTO: Andrea Olsen (arkiv)


For fjerde år på rad er siviløkonomiprogrammet ved Norges Handelshøyskole (NHH) det mest populære studieprogrammet, som søkertallene fra Samordna opptak viser. Det er NHH-rektor Øystein Thøgersen godt fornøyd med. – Vi er naturlig nok svært fornøyde med at vi er et populært studieprogram. Det er fjerde året på rad. Man kan si to fine ting om dette, det er at … Read More

I år fikk Bergen 7 prosent av de tildelte studentboligprosjektene. Styreleder i Sammen håper på mer til neste år.

HATLEBERG: Alle de 78 boligene som har blitt bevilget vil bli bygd på Hatleberg i nærheten av NHH. FOTO: Maiwenn Knapskog


I slutten av mars annonserte Kunnskapsdepartementet en tildeling av midler til å bygge 1130 studentboliger rundt om i Norge. 78 av disse skal bli bygd på Hatleberg i Sandviken, like ovenfor Norges Handelshøyskole (NHH), hvor 66 av boligene vil bli bygd oppå en energisentral. De 78 nye boligene Bergen får tilsvarer kun 7 prosent av det totale antallet nye studentboliger. … Read More

I en tid hvor flere har det trangere økonomisk og mange allerede kjenner på skammen, blir Snylteagurken en muggen ide med en uheldig bismak.

ILLUSTRASJON: Nilda Miltell


Skyss har i lengre tid tatt kampen for å sikre at færrest mulig sniker på kollektivtransport. Blant annet ved bruk av omfattende billettkontroller og markedsføring av en grønn og avlang skikkelse som de har valgt å kalle Snylteagurken, har de forsøkt å bukt med snikingen. Snylteagurk-kampanjen startet i 2019, og det er nok riktig å anta at denne figuren skal … Read More

Slik gikk det da Ola Borten Moe besøkte Norges Handelshøyskole (NHH), fire måneder etter han ble erklært uønsket av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen.

MINISTER: Ola Borten Moe har hatt det fint på Senterpartiets landsmøte før han har vendt snuten mot Bergen.


Fire måneder har allerede passert siden studentparlamentene ved Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Oslo (UiO) vedtok at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) var «persona non grata», en uønsket person, ved deres universiteter. Hittil har det ikke blitt testet hva dette vil si i praksis, for eksempel hvis han drar på uoppfordret besøk til studentparlamentetene. Det … Read More

Les om Generell studieallianses kjernesaker.

GENERELL STUDIEALLIANSE: Her representert ved førstekandidat Vetle Mikal Vedøy og andrekandidat MD Thala.


Den 19. april åpner den digitale stemmeurnen for årets studentvalg ved Universitetet i Bergen (UiB). I studentvalget stemmes det blant annet over hvem som skal få setene i Studentparlamentet. 24 av 31 seter besittes av studenter som velges gjennom listevalget. Listene kan sammenliknes med politiske partier, og de fleste av dem har en ideologi som kan plasseres på den politiske høyre-venstre-aksen. Kjernesaker: … Read More

Les om Realistlistas kjernesaker.

REALISTLISTA: Her representert ved andrekandidat Bhanzina Das og førstekandidat Lars Jacob Ruland Jacobsen.


Den 19. april åpner den digitale stemmeurnen for årets studentvalg ved Universitetet i Bergen (UiB). I studentvalget stemmes det blant annet over hvem som skal få setene i Studentparlamentet. 24 av 31 seter besittes av studenter som velges gjennom listevalget. Listene kan sammenliknes med politiske partier, og de fleste av dem har en ideologi som kan plasseres på den politiske høyre-venstre-aksen. Kjernesaker: … Read More

Les om Moderat listes kjernesaker.

MODERAT LISTE: Her representert ved førstekandidat Anne Aurora Ekeland Bjørkly og andrekandidat Martin Hegge Solheim.


Den 19. april åpner den digitale stemmeurnen for årets studentvalg ved Universitetet i Bergen (UiB). I studentvalget stemmes det blant annet over hvem som skal få setene i Studentparlamentet. 24 av 31 seter besittes av studenter som velges gjennom listevalget. Listene kan sammenliknes med politiske partier, og de fleste av dem har en ideologi som kan plasseres på den politiske høyre-venstre-aksen. Kjernesaker: … Read More

Hun var ferdigutdannet lærer som 22-åring og jobbet som lærer i ett år før hun begynte arbeidet som rådgiver på Stortinget. Nå oppfordrer hun studenter til å komme seg ut i jobb så fort som mulig.

OLJE OG GASS: Listhaug mener det er muligheter for studenter innenfor olje-og gassnæringen mange år til.


– Du har vært lærerstudent ved Høgskulen i Volda. Har du studert noe annet? – Nei, jeg var der i fire år. Da var jeg ferdigutdannet som 22-åring, og siden da har det gått slag i slag. – Fikk du jobbet noe som lærer, egentlig? – Ett år som lærer, og så begynte jeg i politikken og begynte på Stortinget … Read More