INGEN FASIT. Det er ingen konkret fasit på hvilket spareobjekt som er mest egnet, skriver innsenderne fra Økonomiformidlingen. ARKIVFOTO: TORE HAUKE THIESEN

Til tross for en noe trang økonomi er studenter unektelig i en kritisk fase hva gjelder sparing.



Den økonomiske situasjonen er velkjent som både trang og uutholdelig blant studenter. Dette spesielt for studenter uten inntekter ved siden av studielånet. I studieåret 2018–2019 får en alminnelig student ved maksimalt lån og stipend utbetalt en totalsum på kr. 116 368,75. Til sammenlikning summerer statens sats for livsopphold (det staten mener skal dekke «alminnelige forbruksutgifter») og boligutgifter på kr 5 … Read More