En student på UiB kan ende opp med langt verre vilkår enn sine medstudenter på NLA. Er dette rettferdig?

VAGT LOVVERK. Det lovverket som i dag skal verne om din rett til et godt læringsmiljø er fullt av utydelige formuleringer, skriver NSO-leder Mats Beldo. ARKIVFOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN


Alle studenter har krav på et godt læringsmiljø. I det ligger det at de fysiske og psykiske forholdene rundt din studiesituasjon skal være tilfredsstillende ut fra en samlet vurdering av din helse, sikkerhet og velferd. Imidlertid bare «så langt det er mulig og rimelig», slår lovverket fast. Det lovverket som i dag skal verne om din rett til et godt … Read More

Å være heltidsstudent innebærer ikke bare å møte til undervisning og gjøre det absolutt nødvendige.

ALVORLIG. Vi vet at 31 prosent av studentene i løpet av studietiden har tatt opp kreditt- og forbrukslån for å dekke basale utgifter. Dette er en svært alvorlig utvikling, skriver leder i Norsk studentorganisasjon, Mads Beldo. ARKIVFOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN


I Studvest onsdag 14. Mars tar politisk viseformann i Høyres studenterforening i Bergen, Carl Jannik Egenberg Lindbæk, til orde for at studenter har mulighet til å jobbe ved siden av studiene, samt at det er kostbart å øke studiestøtten. Norsk studentorganisasjon (NSO) er ikke uenig i at å ha en deltidsjobb ved siden av studiene kan være positivt på flere … Read More

Leserinnlegg: Politisk påvirkning er komplisert, det tar lang tid, men vi gir oss aldri.

LESERINNLEGG. Vi står på for at din studiehverdag og din livssituasjon skal bedres, skriver Mats Beldo, leder for Norsk Studentorganisasjon. FOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN


22. januar skrev Varg Folkmann et debattinnlegg om Norsk studentorganisasjon (NSO) i Studvest med tittelen «Hvem er dere, NSO?». Svaret er enkelt, vi er deg, vi er din medstudent, vi er studentene i hele Norge. Vi er en nasjonal interesseorganisasjon, medlemslagene er NSO, vi eies av 30 studentdemokratier og jobber hver dag på vegne av disse for å være studentenes … Read More