VENNSKAP. I staden for å fokusera på alkohol, må me ta fokuset over på nettopp det å danne vennskap, skriv Morten Stene. ARKIVFOTO: JULIE GUNTHER

Lesarinnlegg: Eg har hatt faddergrupper som har akseptert at eg ikkje har ynskja å drikka, men har til dels følt meg ekskludert frå visse arrangement fordi dei er så tett knytt til alkohol.Fadderveka er starten på studenttida, men kan også vere starten på ein einsam studiekvardag for nokon, og ein tid med eit problemfylt forhold til alkohol for andre. Er dette ei fadderveke me ynskjer i Bergen? Alkopresset på fadderveka kan virke svært høgt fordi fleire av aktivitetane er lagt opp rundt alkohol, som bar til bar, vors- og nachspiel. Det gjer … Read More