Pandemien har kommet for fullt her i Norge, og nå er det på tide å ta skikkelige grep.

Portrett: Silje Helene Dahle Illustrasjonsfoto: Jeffrey Meijer


Debattregler

Vi er dog ganske sikre på at mange av disse grepene vil gå hardt utover studenters psykiske helse. Mange av oss må holde oss hjemme, dette for å hindre videre spredning. De av oss som sliter fra før vil nok kjenne enda mer på det nå enn før. Derfor er det så ekstremt viktig at vi alle gjør tiltak som … Read More

Både du som synes studentlivet er utfordrende og du som synes studentlivet er fantastisk, bør svare på denne nye undersøkelsen.

PORTRETT: Benjamin Skaug


Debattregler:

Miss Norway-aktuelle Noora Lindeflaten ønsker å diskutere psykisk helse. Det er flott, og kommer på riktig tidspunkt! 28. januar lanseres en undersøkelse på nettopp psykisk helse, og denne undersøkelsen vil kartlegge UiB-studenters psykiske helse. Alle UiB-studenter vil motta en mail samt en SMS denne dagen om invitasjon til å delta i undersøkelsen. Vi i Studentparlamentet har jobbet lenge for å … Read More

LESERINNLEGG: Både Solheimsgaten 18 og gymsalen på Studentsenteret er å foretrekke før Fantofthallen på eksamensdagen.

FOTO. Benjamin Skaug/BAKGRUNNSBILDE. Elin Marie Gjeraker


Debattregler:

Leder av Studentidrettsrådet, Line Korsmo, fortalte til Studvest før jul at hun er bekymret for studentenes psykiske helse dersom gymsalen på Studentsenteret skal brukes som eksamenslokale. Dette mener hun går direkte den psykiske helsen til studenter, uten å tenke på utfordringene studenter har rundt eksamen. Det er viktig for UiB-studenter at treningssenteret er åpent i eksamensperioden. Selv om det ikke … Read More

LESERINNLEGG: Dette har Studentparlamentet fått gjennomslag for dette semesteret.


Debattregler

Hvert eneste år kritiseres Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen for lite synlighet, få gjennomslag og lav valgdeltakelse. Med denne listen ønsker vi å vise hvorfor det er viktig å stemme i studentvalget, og hvorfor studentpolitikken betyr noe for deg som student. Studentparlamentet har i 2019 fått gjennomslag for: Oppussing av Ulrikke Pihls hus til 60 millioner kroner Eksamensfri 18. mai … Read More

Lesarinnlegg: Eg har hatt faddergrupper som har akseptert at eg ikkje har ynskja å drikka, men har til dels følt meg ekskludert frå visse arrangement fordi dei er så tett knytt til alkohol.

VENNSKAP. I staden for å fokusera på alkohol, må me ta fokuset over på nettopp det å danne vennskap, skriv Morten Stene. ARKIVFOTO: JULIE GUNTHER


Fadderveka er starten på studenttida, men kan også vere starten på ein einsam studiekvardag for nokon, og ein tid med eit problemfylt forhold til alkohol for andre. Er dette ei fadderveke me ynskjer i Bergen? Alkopresset på fadderveka kan virke svært høgt fordi fleire av aktivitetane er lagt opp rundt alkohol, som bar til bar, vors- og nachspiel. Det gjer … Read More