Dette gjør Studentparlamentet for studentene.

RESULTAT. Gratis Office-pakke, eksamens fri 18.mai, digital eksamen, mentorordning og utvidede åpningstider, er noen av de tingene SP-UiB har fått igjennom og jobber for med de midlene de får. Illustratør: Annie Sørvig.


Kristine Tjøtta skriver i Studvest 6.mars om at Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) ikke er synlige nok. Hun etterspør hva pengene vi budsjetterer med går til og hva vi får gjennomslag for. Jeg skal begynne med å svare på spørsmålene dine ved å eksemplifisere med kun ett gjennomslag: Gratis Office-pakke til alle studenter. Det er et resultat av studentparlamentets … Read More

Når Universitet i Bergen går inn for å pålegge studenter elektronisk utstyr, må de tilby stikkontakter til å lade dem.

KONTAKT. Få stikkontakter kan påvirke studentenes studiehverdag, mener leder i SP-UiB, Nikolai Klæboe. FOTO: Julie Helene Günther.


Å lade sine elektroniske enheter har blitt et must for de aller fleste. Stikkontakter blomstrer tilsynelatende opp som våryr hestehov over alt i samfunnet, med unntak av Universitetet i Bergen (UiB). Mangel på stikkontakter er noe som blir nevnt på alle fakulteter. Hvorfor er det slik at man på hele UiB opplever at det er mangel på stikkontakter? Å sørge … Read More

Debatt: For svært mange studenter er lesesalene den viktigste læringsarenaen.

LESESALER. Man skal ikke være tvunget til å stå opp klokken seks om morgenen for å skaffe seg plass på en av de «gode» lesesalene. ARKIVFOTO: NORA ELVESTAD


Studenters jakt på en god lesesalsplass på morgenen er nærmest som en idrettskonkurranse å regne. Startskuddet går på morgenkvisten. Hvis du ikke er klar kan det hende du får deg en plass når noen går til lunsj – med mindre du vil sitte i et dårlig ventilert klasserom eller et bomberom under jorden. Lesesalene ved Universitetet i Bergen (UiB) er … Read More

Debatt: Det er på høy tid at UiB går mer drastisk til verks og bøtelegger de som ikke klarer å levere sensuren etter lovens frister.

LIKEBEHANDLING. Forslaget om sanksjonering handler om likebehandling av frister for studenter og ansatte, oppfølging av loven, og en forventning om forutsigbarhet, skriver Nikolai Klæboe. ARKIVFOTO: THEA STEPHANSEN


I november 2017 vedtok Universitetet i Bergens (UiB) Utdanningsutvalg å innføre bøter ved forsinket sensur om man ikke klarte å kraftig redusere antallet sensurer som ble forsinket. Dette har man ikke klart, og torsdag 8. november skal sanksjonering av forsinket sensur behandles på nytt i Utdanningsutvalget. På dette møtet vil vi få vite om UiB endelig skal sanksjonere og bøtelegge om ikke … Read More

Leserinnlegg: Vi er her, helt åpne, og kontakter sannsynligvis Studvest og andre medier oftere enn de kontakter oss.

ÅPENT. Studentparlamentet har tilrettelagt med offentlige møter hvor alle studenter kan møte opp for å høre på, møte, stille spørsmål til- og diskutere med kandidatene. ARKIVFOTO: SIREN GUNNARSHAUG


Ansvarlig redaktør i Studvest, Maria Rud Halvorsen, skrev i en kommentar før sommeren at «Studentene har rett til å vite hvordan makten brukes». Her kommer vårt svar. På UiB, som på en rekke andre institusjoner, velger studentene selv sine egne tillitsvalgte. Det skjer gjennom åpne valg hvert år hvor alle studenter kan stille til valg, og alle studenter har mulighet … Read More

Leserinnlegg: Så banalt, men også så viktig og riktig.

VERDENSBORGER. Sannsynligheten er svært høy for at en person som har vært på utveksling har opplevd å bevege seg mye lenger i retning av å være en verdensborger enn en som ikke har vært på utveksling. ARKIVFOTO: JULIE HELENE GUNTHER


Styreleder i Venstrealliansen Varg Lukas Folkman etterlyser i Studvest gode argumenter for hvorfor det er positivt med utveksling. Som rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen har skrevet: «Utveksling dreier seg om å utvide sin horisont – å finne den gleden det er i å ta del i andres kunnskap og i andre kulturer og levemåter.» Å skape forståelse … Read More