Innen 2022 har Universitetet i Bergen (UiB) satt som mål at 85 prosent av alle studenter skal ha relevant jobb, to år etter fullførte studier.

OPTIMIST. Viserektor ved UiB, Oddrun Samdal, lar seg ikke avskrekke av det hårete målet som universitetet har satt. FOTO: KATI MAZHAROVA


Annonse
Dette er saken

– Dette er et uttrykk for at vi ønsker å være ambisiøse. Jeg tenker vi har mulighet til å nå det målet, sier viserektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Oddrun Samdal. I dag er tallet 83 prosent for masterstudenter og 50 prosent for bachelorstudenter. Samlet sett er tallet 74 prosent, og UiB må derfor ha en oppgang på ti prosent. … Read More

Det ble enstemmig vedtatt av studentpolitikerne på HVL forrige gang de møttes.


Annonse

– Akademia burde fronte viktige verdier og etikk, mener Frida Bjørlo Øien. Hun sitter i arbeidsutvalget til Studenttinget på Vestlandet (STVL), som er studentdemokratiet til de 16.000 studentene ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). På forrige møte STVL hadde, vedtok de å skulle arbeide for følgende: «Høgskolen på Vestlandet innfører etiske retningslinjer for ivaretakelse av menneskerettigheter og akademisk frihet ved inngåelse og … Read More

Men nå trekker universitetet betalingskravet.

ULOVLIGE EGENANDELER. Joris Schwitters har nylig kommet hjem fra studietur. Like før han dro fastslo Kunnskapsdepartementet at det er ulovlig å la studentene betale for slike turer. FOTO: MARIA HOLTAN NYKÅS


Annonse

– Prinsippet er gratis utdanning, og da er det ikke greit at studentene må betale for feltturer. Det forteller Joris Schwitters, som studerer til å bli lektor i realfag ved Universitetet i Bergen (UiB). Han har nylig vært på feltkurs, og har fått beskjed på studiets intern-nettside om å betale 1.500 kroner til universitetets kontonummer. Dette står i sterk kontrast … Read More