Kanskje må vi beskjeftige oss med at Turte og Tvilling igjen setter foten fast i fjellet, hvis det betyr å bli påminnet om å se menneskene rundt oss. 

FOTO: Privat / NRK


At et samfunnskritisk og viktig program som Jul i Blåfjell blir slaktet er kun mulig å forstå hvis kritikken begrenser seg til noe så overfladisk som den repetitive sjarmen eller dårlige kvaliteten, som Vilde Alstads innlegg tydelig bærer preg av. Det er kjipt at en serie om ubetinget kjærlighet og forsøpling ønskes fjernet fordi dens utdaterte tekstur ikke holder helt … Read More

Dårlige IT-ferdigheter virker å være fellesnevner blant flere undervisere i dag. Flere elever har måttet bøte for dette gjennom ventetid og unødvendige tidsutsettelser.

Portrettbilde: Sayna Etminan. Illustrasjonsbilde: Sindre Sommerfelt


Pandemiske restriksjoner har tvunget frem en enighet om digitalisert studenthverdag. Digitale forelesninger og seminarer har i kjølvannet av dette blitt selve fundamentet for utveksling og innlæring av pensum. Vi i Sosialdemokratisk liste anerkjenner den påkjenningen en slik omveltning innebærer, og ønsker derfor at overgangen fra delvis til fullstendig digitalisering skal være så naturlig og enkel som mulig. En av våre viktigste … Read More