Et samfunn hvor kunst, litteratur og filosofi ses på som mindreverdige studier enn de som er direkte knyttet til arbeidslivet, er et fattigere samfunn.

SAMFUNNSOPPDRAG. Dannelse er selve samfunnsoppdraget til universitetet. FOTO: Andrea Olsen. Arkivfoto: Anna Jakobsen


Dannelse. Bare ordet er nok til å fremkalle en følelse av kvalme hos enkelte. Tankene går lett til hvite menn med rare barter for halvannet århundre siden. Likevel er dannelse som begrep noe som er verdt å forsvare, om men i en mer moderne kontekst. For hva er egentlig dannelse? Dannelse er et bredt begrep, men kan sies å handle … Read More