VRAKET: Ennå er det bare private kafeer og liknende som kan tilby studentene på Høyden og ved andre campuser kaffe utenom Sammens åpningstider. Men det er fortsatt håp for at man snart kan slippe å gå ut.

Men en annen løsning skal vurderes for å slukke studentenes kaffetørste – for den som vil betale.Ville du betalt 800 kroner i semesteret for Sammen-koppen dersom det betydde at du fikk kaffe i helgene, på kvelden og ikke minst før første forelesning klokken 8:15? Studvest skrev tidligere i høst at Velferdstinget hadde bedt Sammen gjøre en vurdering på hva det ville koste å utvide kaffeavtalen slik at man kunne hente kaffe så lenge campusene var åpne … Read More

SKUFFET: Ansvarlig redaktør i Bergen Student-TV (BSTV) Kaja Carlsen forteller at det er krisestemning i Bergen Student-TV. Til høyre er styreleder Tobias Lucey.

Bergen Studentvelforening kutter i pengestøtten til Bergen Student-TV og gir null kroner til studentavis ved NHH.Bergen Studentvelforening

Lørdag møttes Bergen Studentvelforening for å fordele 5,6 millioner kroner til en rekke studentorganisasjoner. Studvest fulgte møtet live. To organisasjoner som måtte føle på kuttekniven var studentavisen K7 Bulletin og Bergen Student-TV (BSTV). K7 Bulletin søkte om 130 000 kroner, men ble avspist med null, slik de også ble i fjor. Tanken er at de heller skal søke om penger … Read More

Bergen studentvelforening skal i dag dele ut penger til studentorganisasjoner.

Følg budsjettmøtet live her.Fakta

Vi gjør oppmerksom på at Studvest er blant organisasjonene som søker støtte fra Velferdstinget.  I oktober hadde Bergen Studentvelforening et møte som ga en pekepinn på hvordan budsjettet vil se ut. I dag skal det endelige budsjettet fastsettes. Det forventes blant annet at studentavisen K7 Bulletin vil bli gitt tilbake støtten de mistet ved forrige møte. I budsjettforslaget får avisen … Read More

KLAMYDIASESONG: Helsestasjonen for ungdom og studenter på Engen har hatt stor pågang etter fadderuken, mens Klamydiadagen hadde sitt største oppmøte noensinne. FOTO: Aurora Berg.

Helsesøster er bekymret over at det er så mye klamydia blant unge.– Studentene som kommer hit sier jo selv at «nå har det vært fadderuke». Det er ingen tvil om at det har vært stor aktivitet, sier helsesøster Lillian Brekke ved helsestasjonen for ungdom og studenter på Engen. I september var det 476 personer som kom dit og testet seg for klamydia. Det er en økning på rundt 40 prosent fra april, som … Read More

TREG START: Prosjektet til Karen Lindseth, Andre Høyvik og Elisabeth Liland og de tre andre på gruppen startet som et ork, men forandret seg til en suksesshistorie med brennende engasjement.

18.000 vaksiner skulle kastes. Takket være seks sykepleierstudenter ved HVL blir de nå heller gitt gratis til utsatte grupper.HPV-VAKSINE

Kvinner født i 1991 eller senere har siden 2016 hatt tilbud om gratis HPV-vaksine. I år gikk Norge imidlertid over til en ny HPV-vaksine fra en annen produsent. Det førte til at en rekke kommuner plutselig satt inne med opp til hundrevis av fullt brukelige vaksiner som skulle gå i søpla. Agnes Giertsen, som underviser på sykepleierutdanningen på Høgskolen på … Read More

NHHI-leder Jostein Halvorsen forklarer at arbeid med blant annet NHHI Active har gjort at man ikke har hatt tid til å utforme retningslinjene for sosiale opptak så grundig som man skulle ønske.

Men NHHI-lederen innrømmer at reglene om sosiale opptak burde vært tydeligere.Studvest har tidligere denne høsten skrevet om at styret til Norges Handelshøyskoles Idrettsforening (NHHI) har innført nye retningslinjer for å forhindre såkalte sosiale opptak. – Alle lagene skal sende inn forhåndsbestemte kriterier til det sportslige opptaket, som er tilgjengelig på hjemmesiden til lagene. Dette må alle lagene følge, forklarte NHHI-leder Jostein Lund Halvorsen til Studvest da.  Objektive kriterier kan ifølge instruksen … Read More

OVERFYLT: Den kraftige veksten med brukere på nettet ble til slutt for stor. ARKIVFOTO: Julie Helene Günther.

IT-avdelingen fant årsaken først nylig.Tidvis tregt og ofte ikke-fungerende nett har vært situasjonen på Universitetet i Bergens (UiB) campuser siden semesterstart.Først nylig klarte IT-avdelingen å finne ut hva som var problemet etter å ha gjort en grundig analyse av programvaren. – Vi har hatt utfordringer over en god periode, og fikk skikkelig problemer rundt semesterstart i høst, forteller IT-direktør ved UiB, Tore Burheim. Les … Read More

PRESTISJE. Ingen skal bli presset til å reise til utlandet fordi politikere og universiteter skal sole seg i glansen over å være såkalt «internasjonalt orienterte». ARKIVFOTO: STUDVEST

Kommentar: Se heller på årsakene til at studentene ikke reiser.Det er et overordnet politisk mål i Norge at 20 prosent av norske studenter skal på utvekslingsopphold i løpet av studiene innen 2020. På lengre sikt er målet så mye som 50 prosent. I realiteten er andelen studenter som reiser på utveksling svakt synkende, noe som er en lei utvikling. Utveksling er i seg selv positivt, både for personlig utvikling … Read More

KAFFETØRST. Tobias Otterstad fra Blå Liste tror mer tilgjengelige kaffemaskiner er et stort ønske blant studentene. Ideen fikk han fra Jodel.

Sammen ser ikke verdien i forslaget.I dag kan man få kjøpt kaffe på samtlige av Sammens serveringssteder. 12 kroner for en enkelt kopp, mens Sammens kaffeavtale gir deg fri flyt hele semesteret for 350 kroner. Kaffen er imidlertid kun tilgjengelig innenfor kafeenes åpningstider. På flere campuser er da ikke kafeen åpen før første forelesning klokken 08:15. Heller ikke på kvelder og i helgene vil studenter … Read More

FORUNDRET: Blå Liste-leder Tobias Jensen Otterstad tror at et slikt forslag blant annet kan føre til at rike betaler for utdanning i utlandet og på sikt fører til større klasseskille. ARKIVFOTO: Adrian Søgnen.

Studentparlamentets største liste vil ha kvotering basert på foreldres utdanning. – Et system som legger opp til urettferdighet, mener Blå listes Tobias Otterstad.– Dette er et forslag jeg er overbevist om at ikke vil føre noe godt med seg, slår lederen for Blå liste, Tobias Jensen Otterstad, fast. Otterstad sikter til at Venstrealliansen (VA) ønsker at studenter med lavt utdannede foreldre skal få ekstrapoeng når de søker høyere utdanning. På den måten vil de kvotere inn studenter fra ulike sosiale lag. – Det … Read More