Studentdemokratiet kan først gjenopplives dersom vi innser at studenter ikke har noen makt.

IKKE SYNLIGHET. At vi ikke får gjort noe er vel snarere årsaken til at det å nå ut blant folk er vanskelig: Det har for lite å si hva man stemmer, skriver innsender Tarjei Ellingsen Røsvoll. Arkivfoto: Einar Lohne Bjøru.


Studvest sin journalist Kristine Tjøtta stiller betimelige spørsmål til representantene i Studentparlamentet. Journalistikken til Studvest de siste ukene er vel også et forsøk på å stille de samme spørsmålene. Problemet er nok først og fremst at ingen av dem går langt nok. Nå må nesten jeg bemerke at Venstrealliansen drar vår del av lasset. Vi har fullstappede fester 8. mars … Read More

Leserinnlegg: Jeg håper Grue har mer å komme med enn meningsløse appeller til «individets frihet».

FRIHET. Vi vet at det er Venstrealliansens politikk som bidrar mest til å fremme studentenes frihet, for det er en del av vårt grunnsyn. Kanskje det er derfor Grue er i opposisjon, skriver Tarjei Røsvoll. ARKIVFOTO: EINAR LOHNE BJØRU. 


Blå Listes og Høyres studenters Carl Christian Grue Solberg fortsetter med polemikken sin og skriver at «Å innføre et honours-program vil jo være å prioritere studentenes valgfrihet og mulighet til individuell tilpasning». Jeg kan innvende til det at å opprette en helsestasjon, som Venstrealliansen ønsker, er å «prioritere studentenes valgfrihet og mulighet til individuell tilpasning». Blå Liste ønsker å opprette … Read More

Diskusjonen om hvordan ressursene på universitetet bør fordeles for å oppnå gode resultater virker ikke Grue interessert i.

UENIGHETER. Vi kan godt ha uenigheter om politikk, men både Venstrealliansen og Blå Liste vil på sikt tjene godt av at parlamentets posisjon ikke uthules av ledelsen, skriver Tarjei Ellingsen Røsvoll. ARKIVFOTO: THEA STEPHANSEN. 


Carl Christian Grue Solberg, fra Høyres studenter og Blå Liste, sparer ikke på kruttet og mener vi i Venstrealliansen vil ofre deg – student i Bergen – på «likhetsidealets alter». Problemet er, at ingen i Venstrealliansen har sagt noe i nærheten av det. Blå Liste må rett og slett skjerpe seg. Ingen i Venstrealliansen har argumentert med, som Grue skriver, … Read More

Det blir rimelig meningsløst å anklage meg for å bidra til at yrkesfag har for lav status.

HØYERE UTDANNING. Og selvfølgelig vil ikke alle ønske å ta høyere utdanning. Det har jeg aldri hevdet. ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN


Sveinung Knutsen skriver at jeg uttrykker at «Det å gå på universitet blir en statusmerkelapp på at man har fått det til i samfunnet, at man ikke lenger er en del av den rufsete arbeiderklassen.» Hvor han har det fra, aner jeg ikke. Når man benytter uttrykket «lese mellom linjene», som Knutsen gjør, så er dette et begrep som referer … Read More

Leserinnlegg: Vi har ikke lik rett til utdanning. Det kan Studentparlamentet gjøre noe med.

KLASSESAMFUNN. Det norske samfunnet er et klassesamfunn, og sjeldent viser dette seg bedre enn i hvem som tar høyere utdanning, skriver Tarjei Ellingsen Røsvoll. ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN


Til tross for at vi lever i et ‘kunnskapssamfunn’ er realiteten at bare noen og tredve prosent av den norske befolkningen har høyere utdanning. Disse prosentene har statistisk sett også foreldre med høyere utdanning. De sosiale forholdene som ligger til grunn for deg når du blir født bestemmer hvordan ditt liv formes, og når du omsider får barn, bestemmes deres … Read More

Hvis dette blir en så god avtale at den kan forsvares, så kan man da for svingende forsvare den i offentligheten.

FOSSILFRI: Venstrealliansen mener vi trenger god og uavhengig forskning på hvordan verden kan bli fossilfri, ikke bedre måter å hente opp olje på, skriver Tarjei Røsvoll. FOTO: THEA STEPHANSEN


Akademia-avtalen er under reforhandling av UiB. Avtalen går ut på at universitetet får forskningsmidler fra Statoil, mot at midlene øremerkes visse områder Statoil og Universitetet blir enige om. I en sak om avtalen i På Høyden kommer det fram at forhandlingene ikke er offentlige, og universitetet er uklare på hvordan studenter og ansatte skal inkluderes i prosessen. Også andre norske … Read More

Å tjene 177 000 på siden av studiene er så godt som umulig.

LESERINNLEGG. Mitt inntrykk er at Solberg vil gi mer til de rike, og sånn er det, skriver Tarjei Ellingsen Røsvoll fra Venstrealliansen. FOTO: PRIVAT


Å tjene 177 000 på siden av studiene er så godt som umulig, bortsett fra dem som eier (og leier ut) bolig, eller de som gjennom nettverk får en jobb med lønn godt over 200 kroner i timen. Dette er ikke «valg» disse har tatt, men flaks ved at de har blitt født inn i en familie og/eller klasse med … Read More

Leserinnlegg: Jobber du for 177 257 i året samtidig som du studerer, bør du selvfølgelig miste stipendet.

DEBATT. Klarer du av en eller annen grunn å jobbe mye samtidig som du studerer burde du hedres, slik du blir i form av de 200.000 ekstra, men da bør du selvsagt også miste stipendet, skriver Tarjei Ellingsen Røsvoll fra Venstrealliansen. FOTO: Toril Sunde Apelthun


Høyres studentforening, ved Carl Christian Grue Solberg, gråter i Studvest sine krokodilletårer over hvor kjipt det er at folk som har mer enn nok penger, ikke skal få stipend av staten i tillegg. Foruten at dersom du tjener 200 000 mens du studerer, har du neppe vanskeligheter med å kunne betjene studielånet når du er ferdigstudert, er også Solbergs argumentasjon smått … Read More