Sensuren på eksamen kom 15. september, mens fristen for å melde seg opp var 1. september.

EKSAMEN. Ting gikk ikke som planlagt da Marit Moen Fjeld skulle ta faget Obligasjonsrett. FOTO: Tekla Vollen


– Da jeg nettopp hadde tatt eksamen, var ikke mitt første instinkt å melde meg opp til å ta den på nytt. Marit Moen Fjeld er på sitt fjerde år på jusstudiet ved Universitetet i Bergen (UiB). I august i år tok hun kontinuasjonseksamen (kont) i Obligasjonsrett, et fag som undervises på høsten tredjeåret. På Det juridiske fakultet er det … Read More

Søndag ble Raftoprisen 2022 delt ut på Den Nationale Scene. I år gikk prisen til Nodjigoto Charbonnel for hans kamp mot tortur i Tsjad.

PRISMOTTAKELSEN. Charbonnel mottar Raftoprisen for sitt arbeid mot tortur.


Priskomitéleder, Line Alice Ytrehus, begrunner tildelingen av Raftoprisen til Nodjigoto Charbonnel med hans innsats for å redde menneskeliv og avskaffe tortur. Hun ønsker å fremheve hans kamp for å gi torturoverlevende en stemme.  – Tortur skaper smerte og lidelse, om ikke død, sa hun fra talerstolen da prisen ble delt ut.  Ytrehus fortalte videre at millioner av mennesker er skadet … Read More

Etter at straumprisane har auka, har temperaturen i bassenget vorte senka, til BSI Svømming sin misnøye. Ingen andre alternativ, svarer UiB.

SENKET TEMPERATUR. Temperaturen i bassenget på Studentsenteret er senka som følgje av høge strømprisar. FOTO: Truls Skram Lerø


Anna Oleynik, Monica Beeder og Sandra Trifunovic er alle medlemmar av studentidrettslaget BSI Svømming. Dei trenar fleire gongar i veka i bassenget på Studentsenteret. – Før pleidde eg å glede meg til trening, no er det meir slit, fortel Anna Oleynik.  Symjarane fortel at det no ikkje er mogleg å varme skikkeleg opp i det kalde vatnet, noko dei meiner … Read More