Kunnskapsdepartementet vil gi mer penger til studentene som gjennomfører studiene.


Fakta

Torsdag morgen la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Hvis Kunnskapsdepartementet får det som de vil etter fremleggelsen er det særlig én ting som kan få betydning for framtidige studenter: Departementet vil fra høsten 2019 innføre en endring i studiestøtten. Under dagens ordning får man 40 prosent av lånet omgjort til stipend hvis man tar 30 studiepoeng per … Read More

I dag la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett. Til tross for at begge regjeringspartiene ønsker flere studentboliger, legger budsjettet opp til færre.


«Øke antall studentboliger». «Øke utbyggingstakten av studentboliger». Det er i hvert fall det som står i henholdsvis Høyre og Fremskrittspartiets partiprogrammer. Men statsbudsjettet de la fram torsdag morgen, tyder på det motsatte. 300 færre boliger For 2018 er det lagt opp til at det skal bygges 2200 nye studentboliger. Det er 300 færre boliger enn det ble gitt tilskudd til … Read More

28 prosent av studentene på NHH får 2000 kroner eller mer hjemmefra hver måned.


Det kommer fram i en fersk undersøkelse av Sentio, gjennomført på oppdrag av blant annet Studvest. De 28 prosentene utgjør en mer enn dobbelt så stor andel som ved de andre studiestedene i byen, med unntak av juridisk fakultet, hvor 24 prosent får støtte verdt 2000 kroner eller mer hjemmefra. Det overrasker student NHH-student Jonas Khan. Han har ikke tenkt over at flere ved … Read More

Men de ombestemte seg dagen etter at Studvest tok kontakt.


– Det virker som om høgskolen er redd for å få ubalanse, gjennom at noen partier står her oftere enn andre. Men det føler vi ikke på selv, sier Tobias Otterstad fra Høyres studenter. Otterstad og flere ledere fra studentpartier i Bergen reagerer på at de ikke får stå på stand når de selv ønsker det. Da Johanne Vaagland fra … Read More

Stemmer stereotypiene om de blå økonomistudentene og raddisene på humanistisk fakultet? Ja, viser våre valgmålinger.


Om målingene

Omtrent alle stereotypiene du har stemmer. Det er konklusjonen etter at Studvest har gjennomført en rekke målinger ved de ulike studiestedene i Bergen (se faktaboks). På bakgrunn av dette har Johan Giertsen, som driver nettstedet pollofpolls.no, beregnet hvilke parti som ville fått stortingsflertallet ved de ulike utdanningene om disse målingene ble valgresultatet. – Tallene gir en veldig god pekepinn på hvilken retning studentene ved … Read More