Studentparlamentet velger en Ole Brumm-tilnærming og sier ja takk til alt sammen. 

UHELDIG. Jeg mener Studentparlamentet gjør seg selv en bjørnetjeneste når vi ikke prioriterer hva vi skal jobbe med, skriver Tobias Jensen Otterstad fra Blå Liste. ARKIVFOTO: SILJE FRIDÉN. 


Annonse

Hver høst skal Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) vedta Arbeidsutvalgets (AU) arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet skal vare i ett år og definerer hva AU til SP-UiB skal jobbe med i sin periode. I utkastet AU hadde lagt fram lå det allerede mange gode studentsaker. Blant annet et forslag om en kartlegging av seksuell trakassering, et mål om å styrke kravene til … Read More

Å få mine motiver og mitt engasjement så totalt underminert er sårende.

SKUFFET. At mitt engasjement for feminisme skal nedvurderes fordi jeg ikke ønsker de samme løsningene som Venstrealliansen er dypt skuffende. FOTO: PRIVAT


Annonse

Eira Garrido fra Venstrealliansen skriver at de er den eneste listen som tar feminisme på alvor. Det er både dypt sårende og en avsporing av hva feminismedebatten skal handle om. Jeg har det siste året sittet som den mannlige studentrepresentanten i UiBs likestillingskomitee, jeg går i 8. mars tog,  jeg har arrangert panelsamtale om borgerlig feminisme og jobbet på spreng for å få en … Read More

UiB må inngå flere Akademia-avtaler slik at forskere selv kan velge de prosjektene de har tro på.

ÅPENHET. Jeg ser ingen problemer med å samarbeide med private selskaper, men det er et krav at disse samarbeidene skal foregå åpent, og at studenter får innsyn i prosessen, skriver Tobais Otterstad. FOTO: BEATE FELDE/HANNE DAHL GEVING


Annonse

Venstrealliansens Tarjei Røsvoll skal ha honnør for å kritisere UiBs mangel på åpenhet om Akademia-avtalen med Statoil, men løsningen er ikke å nekte petroliumsforskere tilgang til midler ved å tvangsregulere hva avtalen skal inneholde. Selvfølgelig skal UiB samarbeide med Statoil. Som en av Bergens største arbeidsplasser, og som et ledende petroliumsselskap, er Statoil en viktig premissleverandør for utviklingen av klimavennlig … Read More

Leserinnlegg: Dette vitner om en manglende forståelse for formålet med å spare i fond.

MELTZERFONDET. Tobias Otterstad fra Blå Liste og Varg Folkman fra Venstrealliansen har ulikt syn på saken om Meltzerfondets investeringer. FOTO:


Annonse

Venstrealliansens (VA) styreleder, Varg Folkman, oppfordrer Meltzerfondet til å rive penger ut av selskaper han mener er uetiske så fort det lar seg gjøre. Dette vitner om en manglende forståelse for hva som er formålet med å spare i fond. Hadde noen i 2012 foreslått at Meltzerfondet ikke skulle hatt en eneste aksje i oljerelatert virksomhet, så håper jeg det … Read More