Hilsen to SV-studenter som tilegner seg erfaringer på lekeplassen. Vi er inkluderende: Alle kan være med på leken, uavhengig av fakultet. 

PRESSEFOTO: Fredrik Bedsvaag (t.v.) / ARKIVFOTO: Erik Stolpestad (t.h.)


I et innlegg i Studvest tar Realistlista sin representant Lars Martin Myhre til orde for økt representasjon i Studentparlamentet i forbindelse med Equinoravtalen og forskningsmidler. Denne debatten ønsker vi i Venstrealliansen (VA) hjertelig velkommen. Det er utvilsomt problematisk at 13 av Studentparlamentets 24 valgte representanter kommer fra Det samfunnsvitenskapelige fakultetet (SV-fakultetet). Derfor er vi, i likhet med Realistlista, glade for … Read More