Equinor-avtalen til UiB er nyttig og bør bestå, selv om olje og gass gir noen berøringsangst.

GUNSTIG. Avtalen med Equinor er nyttig og gunstig for begge partene, og bør derfor beholdes, skriver Marie Hansen. Illustrasjon: Silje Ratcharanarin Khuanroodee


Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for journalisten sine egne meninger. Universitetet i Bergen (UiB) har som slagord at «Verden trenger tankene dine». Men ønskes det ikke å gi tankene til pengesterke, innovative selskap som i likhet med resten av verden er på vei inn i det grønne skiftet? I det nylig vedtatte arbeidsprogrammet til Studentparlamentet ved UiB ble … Read More

Det er lett å bli motløs av nedslående resultater, men tallene gir samtidig noen gode hint om hva som skal gjøres

MOTLØS?. Det er mye som må gjøres for å snu utviklingen til neste undersøkelse i 2026. Illustrasjon: Lukas Hauge Klemsdal


Dette er en leder. Lederartikkelen gir uttrykk for Studvest sin holding som en partipolitisk uavhengig avis av og for studenter tilknyttet de høyere utdanningsinstitusjonene i Bergen. 9. september ble de nye tallene fra SHoT-undersøkelsen presentert. Dataene er slående. I 2010 hadde 1 av 6 studenter alvorlige psykiske plager. I 2022 er dette tallet 1 av 3. 29 prosent oppgir at … Read More

Hilsen to SV-studenter som tilegner seg erfaringer på lekeplassen. Vi er inkluderende: Alle kan være med på leken, uavhengig av fakultet. 

PRESSEFOTO: Fredrik Bedsvaag (t.v.) / ARKIVFOTO: Erik Stolpestad (t.h.)


I et innlegg i Studvest tar Realistlista sin representant Lars Martin Myhre til orde for økt representasjon i Studentparlamentet i forbindelse med Equinoravtalen og forskningsmidler. Denne debatten ønsker vi i Venstrealliansen (VA) hjertelig velkommen. Det er utvilsomt problematisk at 13 av Studentparlamentets 24 valgte representanter kommer fra Det samfunnsvitenskapelige fakultetet (SV-fakultetet). Derfor er vi, i likhet med Realistlista, glade for … Read More

Vi trenger at alle fakultetene er godt representerte i parlamentet.

IKKE REPRESENTATIVT. Det er langt igjen før Studentparlamentet har en representativ fordeling av alle fakultetene, skriver representant for Realistlista, Lars Martin Myhre.


Representanter per fakultet, SP-UiB

Det er saker i Studentparlamentet på Universitet i Bergen som rammer enkelte fakultet i større grad enn andre. Da er det viktig at det gjeldende fakultetet er godt representert og bruker taleretten sin under parlamentsmøte. Dette ble illustrert senest på parlamentsmøte 5. september, hvor det ble diskutert om en avtale med Equinor som sørger for 70 millioner til forskning og … Read More

Eg var sjølvstendig, kapabel og ustoppeleg.

HEIMENFRÅ. Det er ei vond oppleving å vere pjusk langt heimanfrå for første gong, skriv journalist Martin Anda.


Dette er en apropos. Apropos er den frie spalten der Studvest-journalistene kan skrive om akkurat det de vil. Språket er ofte i muntlig form, og med et glimt i øyet. OBS! Spalten har høy forekomst av satire, sarkasme og ironi, og bør tas med en klype (noen ganger en neve) salt. Det ser ut til å bli eit uvanleg normalt semester, … Read More

I Europa klarer de å tilby gratis transport. Hvorfor ikke teste det ut på studentene her?

KOLLEKTIVT. Vi bør tenke nytt om kollektivtransport i Norge, skriver Olav Imerslund.


Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for journalisten sine egne meninger. I Bergen er mange studenter nødt til å bosette seg utenfor sentrum, blant annet fordi mange studentboliger befinner seg utenfor bykjernen, som på Fantoft. Disse studentene er, som andre med svak økonomi bosatt utenfor sentrum, helt avhengig av kollektivtransport i hverdagen. Klimakrisen er blitt gammelt nytt, og inflasjon … Read More

Fordelene veier ikke opp for ulempene.

TOM SAL. Ved å legge seg på en begrenset digital linje vil studentene raskere «ta campus tilbake».


Dette er en leder. Lederartikkelen gir uttrykk for Studvest sin holding som en partipolitisk uavhengig avis av og for studenter tilknyttet de høyere utdanningsinstitusjonene i Bergen. Nå som smitteverntiltakene er en saga blott og samfunnet igjen har åpnet opp sine fysiske rom, har de høyere utdanningsinstitusjonene besluttet å redusere tilbudet med digital undervisning. Dette gjelder både strømming og opptak av … Read More

Kulturen har begrenset verdi hvis det kun er en liten del av befolkninga som får oppleve den.

Illustrasjon: Agnes Cieplak


Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for journalisten sine egne meninger. Da jeg begynte på videregående fant jeg ut at jeg helt fint kunne gå på teater på egenhånd. Det var mulig fordi de fleste statlig eide teatrene i Norge har svært gunstige priser for oss under 30 år. For bare litt mer enn en hundrelapp får vi muligheten … Read More

Har vi glemt at studiestøtten er en investering i Norges fremtid?

STØTTE. Studiestøtten er ikke en blind donasjon fra det store felleskapet. ARKIVFOTO: Beate Felde


Dette er en leder. Lederartikkelen gir uttrykk for Studvest sin holding som en partipolitisk uavhengig avis av og for studenter tilknyttet de høyere utdanningsinstitusjonene i Bergen. Er studiestøtten ment som en gavepakke til unge medborgere, eller skal den være en investering i fremtiden? Hvis den er ment som sistnevnte, må det legges til rette for at studentene faktisk kan studere … Read More

Det er ufattelig varmt og sekken er drittung.

FERIE. Maria Mjaavatn Haug mener at backpacking ikke alltid er like gøy.


Jeg har gledet meg lenge å komme tilbake til Bergen for å skryte av den veldig kule sommerferien jeg har hatt. Jeg ser det for meg omtrent slik:  Meg: «Hei! Hvordan var sommeren?» Venn: «Hei! Kjedelig, har bare jobbet. Du da?» Meg: «Skjønner, men deilig med penger da! Jeg var på backpacking i et par måneder. Hadde ikke planlagt noe, … Read More