ANSVAR. Hvordan skal velgerne og media kunne stille representantene til ansvar når vi ikke vet hva vi skal stille dem til ansvar for, skriver ansvarlig redaktør Maria Rud Halvorsen. FOTO: Beate Felde

Kommentar: Slik det er i dag har vi ingen mulighet til å vite hva som ligger bak et av de viktigste valgene parlamentet fatter i løpet av et år.Mandag kveld skulle det nyvalgte studentparlamentet ved Universitetet  i Bergen (SP-UIB) for første gang bruke makten de er tildelt fra studentmassen ved å velge ny «regjering», eller arbeidsutvalg. Men velgerne får ikke vite hvordan de nye representantene forvaltet denne makten. Nikolai Klæboe var eneste kandidat til å ta over stafettpinnen som leder fra Håkon Mikalsen. Han ble valgt ved akklamasjon, … Read More

KYNISK. Å drive lyssky utleievirksomhet er enkelt dersom du sikter deg inn på målgruppen «unge studenter», skriver Johannes Steen. ILLUSTRASJON: TRINE LOUISE WEEN

Kommentar: De fleste av oss har opplevd, eller kjenner noen som har vært offer for, kyniske utleiere.Da jeg ankom Bergen som fersk student, i et forsøk på å gjøre livet litt enklere, hadde jeg på forhånd funnet meg et kollektiv og tatt sjansen på å leie usett. Utleieren virket profesjonell, hjelpsom, og Google-søkene mine ga meg ingen grunn til mistanke om noe som helst. Heller ikke det store røde flagget av en egenskrevet kontrakt med ett … Read More

SEN EKSAMEN. Bakgrunnen for opptrapping av studiestøtten er blant annet at en stor andel av studentmassen ikke har siste eksamen før godt ut i juni, skriver innsenderen. ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Leserinnlegg: Det går mot 11 måneders studiestøtte, men ikke alle får nyte godt av den utvidede utbetalingsperioden.De fleste studenter mottar studiestøtte fra Statens Lånekasse, enten i form av lån og stipend eller eventuelt kun stipend. Tidligere har støtten fordelt seg med månedlige utbetalinger fra august til mai, men fra og med studieåret 2016-2017 vedtok Stortinget en gradvis opptrapping av studiestøtten fra 10 til 11 måneder. Det vil si at man da fikk studiestøtte i 10 måneder … Read More

IKKE BRA NOK. Eirin Lundegaard, lokallagsleder for Pedagogstudentene ved HVL, reagerer på HVLs alternativ til studietur. ARKIVFOTO: ADRIAN BRUDVIK

Leserinnlegg: Det er ett år siden Høgskulen på Vestlandet lovet studentene bot og bedring, men fortsatt har de ikke løst problemene.Utdanninger ved offentlige norske høgskoler og universiteter skal som hovedregel være gratis. Punktum. Dette er et av de aller viktigste prinsippene i det norske utdanningssystemet, siden det skal sikre lik rett til utdanning uavhengig av hvor mye penger du eller foreldrene dine har. Nettopp fordi det er så viktig, måtte Høgskulen på Vestlandet (HVL) legge seg flate og beklage da … Read More

FOR VANSKELIG. Høgskulen skal ha honnør for at de tilbyr alternative opplegg til obligatoriske studieturer som koster penger, men det må være lettere å utføre oppgaven hvis det skal være noe poeng. ARKIVFOTO: ADRIAN BRUDVIK

Leder: På papiret kan det se ut som at HVL har begynt å ta gratisprinsippet på alvor, men så enkelt er det ikke.I denne utgaven av Studvest kan du lese om barnehagelærerstudent ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Kristine Sævig Franzen. Tidligere i år dro hun på studietur med klassen til Mjølfjell. Prislapp: 1067 kroner. Heldigvis kan det se ut til at høgskulen har lært av tidligere feil med ulovlige obligatoriske studieturer. Studentene fikk tilbud om et alternativt opplegg. Men så enkelt var … Read More

VANSKELIG. Det er essensielt at vi evner å legge til rette for livslang læring. Dagens formuesgrense vanskeliggjør dette, skriver Carl Christian Grue Solberg. ARKIVFOTO: HANNE KRISTIN LIE

Leserinnlegg: La oss øke formuesgrensen slik at dem i en litt uvanlig livssituasjon ikke rammes.«Marianne» er 35 år. Hun har inntil nylig arbeidet som renholder. Hun har akkurat fått beskjed om at en robot vil overta arbeidsoppgavene hennes. Hva skal hun gjøre? Situasjonen er ment å illustrere en utvikling hvor teknologiske fremskritt gjør at enkelte arbeidsplasser går tapt. På samme måten som hesten i sin tid ble erstattet av traktoren, går vi en fremtid … Read More

ENIG. Rektor ved Universitetet i Bergen er helt enig i at Si Ifra-systemet kan bli mer synlig. SKJERMDUMP: UIB.NO

Leserinnlegg: Vi er helt enige med Iversen i at systemet kan løftes enda mer frem, spesielt på nettsidene.Maren Iversen mener at det nye systemet for å si ifra om læringsmiljøet ved UiB må bli enda synligere. Vi er helt enige og ser at Iversen har rett i at systemet kan løftes enda mer frem, spesielt på nettsidene. Dette skal vi gjøre noe med så fort som mulig. Vi ønsker at våre studenter skal være bevisste på muligheten … Read More

NØDVENDIG. Vi trenger døgnåpne lesesaler av to viktige grunner: Ikke alle studenter kan lese hjemme, og ikke alle studenter kan lese på dagtid. ARKIVFOTO: INGRID FALEIDE

Leserinnlegg: Overformynderi er vel og bra, men noe tillit må man kunne vise studentene.Den 26. april skrev nyhetsjournalist i Studvest Kristine Tjøtta en kommentar i samme avis om at døgnåpne lesesaler ikke er å anbefale. Tjøttas hovedargument er at døgnåpne lesesaler vil gå utover studentenes velvære, og hun insinuerer at det må sees i sammenheng med statistikk rundt psykiske problemer blant studenter. Hun kommer med gode argumenter, men konklusjonen er feil. Ja, jeg … Read More

IKKE BRA NOK. Det er en fornuftig tanke at de som kommer hit for å studere skal være i stand til å ta vare på seg selv. Problemet er at de økonomiske barrierene er for rigide, og tilrettelegger dårlig for studentene det gjelder. ARKIVFOTO: JIN SIGVE MÆLAND

Leder: De økonomiske kravene som stilles til internasjonale studenter er for strenge.Som norsk student er det en utfordring å både bo og leve på en litt for lav studiestøtte. Vi får kanskje ikke muligheten til å være heltidsstudenter, men med studielån og mulig deltidsjobb har vi i det minste en sjanse. Se for deg et annet scenario. Du skal begynne å studere ved et universitet i Norge, men du kommer fra … Read More

DÅRLIG IDE. Nyhetsjournalist i Studvest Kristine Tjøtta synes ikke døgnåpne lesesaler er en god idé. ILLUSTRASJON: TORA KYLLINGSTAD

Kommentar: Hvis du våkner av snaps fra venner som har lest hele natten, kan du føle deg presset til å gjøre det samme.Vi har alle vært der. Oppgaven du har utsatt til siste liten skal inn. Du må sitte oppe for å bli ferdig. Klokken bikker midnatt, og du skjenker deg din femte kopp kaffe. Lesesalen er stengt, så du må jobbe fra kollektivet. Musikken fra vorset i leiligheten over dundrer i bakgrunnen. Om bare lesesalen hadde hatt nattåpent, hadde du i … Read More