Universitetet er ikke bare forskning og utdannelse, det er også en forvalter av demokratisk kultur.

Illustrasjonsfoto: Adrian Grindbakken


Det er valg-vår ved Universitetet i Bergen (UiB). Et nytt rektorat er valgt, og nå skal det velges nye representanter til fakultetsstyrene, nye dekaner og et nytt universitetsstyre. Det skal velges studentrepresentanter til universitetsstyret og et nytt studentparlament. Vi er stolte av universitetsdemokratiet i Bergen, og særlig stolte er vi av det solide studentdemokratiet. Dette er en oppfordring til dere … Read More

Min hypotese er at alle studenter har en egen «grense» for hvor engasjerte de ønsker å være.

Illustrasjonsfoto: Josef Kosler


Simen Bø har, i sitt debattinnlegg, rett i at verdien av studentvalget ikke er selvsagt. Verdien er naturligvis relativ ut ifra hvor mye valget betyr for den enkelte. Kandidatene og listene har forståelig nok en mye større tilknytning til studentvalget enn studentene som ikke får det med seg eller ignorerer det. Dette betyr derimot ikke at valget ikke har en … Read More

I mangel på menneskelige impulser har et stort lasteskip vært påskens underholdning.

Portrett av Vilde Alstad. Illustrasjon: Marcus Wangsholm


Apropos er den frie spalten der Studvest-journalistene kan skrive om akkurat det de vil. Språket er ofte i muntlig form, og med et glimt i øyet. OBS! Spalten har høy forekomst av satire, sarkasme og ironi, og bør tas med en klype (noen ganger en neve) salt. Pandemien har gjort at jeg, forhåpentligvis med mange andre, har fått en del nye … Read More

Det er alltid en oppfordring om å stemme, som om verdien av valget er selvsagt. Det er den ikke.

Universitetsmuseet i Bergen. ARKIVFOTO: Johanne Marlene Hansen


Alle innleggene om studentvalget har én ting til felles: De er blottet for empati for de som ikke deltar. Det er ikke overraskende at man blir medgitt når man leser om kampsakene til de ulike listene. De vil ha styrket psykologtilbud, styrket undervisning, en mer fleksibel studiehverdag og økt fokus på bærekraft. Problemet er at det allerede er stor enighet … Read More

The process of the student elections is now underway. But why should you, as an international student, vote for these student elections?

Illustration: Henriette Frøysland Thorkildsen


If you are an international or an exchange student at the University of Bergen (UiB), perhaps you didn’t hear about the student elections taking place these days. All students registered at UiB, including international and exchange students, have the opportunity to vote for their representatives. These are important elections. I say «these» because there are indeed two elections. You have … Read More

Det er en ny pandemi på vei, og denne er mye skumlere enn koronaviruset og alle dens muterte fettere og kusiner noen gang kommer til å bli.

Illustratør: Thale Mathiassen


Det står dårlig til med den psykiske helsen til unge i Norge i dag. Det har det gjort en stund nå, og med tanke på at vi nettopp har begynt på år to med restriksjoner, nedstengninger og avstand til hverandre er det lite som tyder på at det snart vil gå bedre. Allerede i 2018 rapporterte Studentenes helse – og … Read More

Du har kanskje allerede svart på en million undersøkelser og allerede stemt ved rektorvalget, men det er et viktig valg som gjenstår.

Illustrasjonsfoto: Josef Kosler


Fra 14. til 20. april er det endelig studentvalg ved Universitetet i Bergen (UiB). Her skal mange av universitetets mest engasjerte studenter kjempe om nettopp din stemme. Du har garantert gjort deg opp noen meninger om den studietilværelsen du har nå og hvordan den kan bli bedre, på lik linje med kandidatene som stiller til valg.  Valget som nå skal … Read More

Forelesere, seminarledere og generelt administrasjonen bør ha et mål om å møte studentenes behov kontinuerlig.

Portrettbilde: Ida Lutro. Illustrasjonsbilde: Silje Fridén


Studenter har stått overfor en rekke utfordringer det siste året. Lite sosial kontakt, færre møteplasser og ensomme hybler er blitt en del av hverdagen. Tilpasningsdyktige som vi er, har studenter klart å danne en studenthverdag, og håpet om en «vanlig» tilværelse øker i takt med vaksineringen. Det er helt avgjørende at universitetet kan bistå studenter som trenger hjelp til å … Read More

Dårlige IT-ferdigheter virker å være fellesnevner blant flere undervisere i dag. Flere elever har måttet bøte for dette gjennom ventetid og unødvendige tidsutsettelser.

Portrettbilde: Sayna Etminan. Illustrasjonsbilde: Sindre Sommerfelt


Pandemiske restriksjoner har tvunget frem en enighet om digitalisert studenthverdag. Digitale forelesninger og seminarer har i kjølvannet av dette blitt selve fundamentet for utveksling og innlæring av pensum. Vi i Sosialdemokratisk liste anerkjenner den påkjenningen en slik omveltning innebærer, og ønsker derfor at overgangen fra delvis til fullstendig digitalisering skal være så naturlig og enkel som mulig. En av våre viktigste … Read More

Uavhengig av matsvinn vert det for dumt å rå ein halv bransje til å redde seg sjølv ved å selje suppe til tøffelheltar.

Portrettbilde: Kristian Blystad Houge. Illustrasjonsfoto: Beate Felde


Meningene i dette innlegget gjenspeiler ikke nødvendigvis meningene til Studentsamfunnet. Matsvinn er det same som før. Eteplikta har skapt andre problem, her iblant den smittefarlege tøffelhelten. Det kan ikkje vere i regjeringa si interesse. Som Klausen skriv opplevast ikkje smittefaren i ein bar ulik frå restaurantane, isolert sett. Det er umogleg å forstå eteplikta som eit fornuftig tiltak når den … Read More