Portrett: Benedetta Bellotti/NHHS. Arkivfoto: Tore Hauke Thiesen

Lesarinnlegg: Vi må framleis arbeide for andre saker som gjeld studentar, sjølv om endringa i konverteringsordninga i verste fall skulle bli gjennomført.Varg Lukas Folkman spør i Studvest fredag 9. november kvifor studentleiarar reiste på toppmøte med forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) sjølv om stipendsaka ikkje var på agendaen. Ettersom eg deltok på møtet, ønsker eg å svare på spørsmålet. Nyhet: Meiner ny stipendregel vil skape meir prestasjonspress For det første er eg einig med Folkman om at endringa i … Read More

UNNVIKENDE. Det er naturlig at Nybø ønsker å unngå å snakke om støtten, men hvorfor lar studentenes valgte ledere henne gjøre det, spør Varg Folkman i dette leserinnlegget. ARKIVFOTO: TORE HAUKE THIESEN

Leserinnlegg: Frem til regjeringens forslag om kutte i stipendet skrinlegges, må det være studentbevegelsens første og eneste fokus.På tirsdag møtte studentpolitiske ledere til studentpolitisk toppmøte i regjeringens representasjonsbolig. På møtet skulle man blant annet diskutere utveksling, praksis og langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Regjeringens foreslåtte kutt i stipendordningen ble derimot holdt utenfor. Alle andre studentpolitiske spørsmål blekner i møte med finansieringen som lar studenter være studenter, og kampen om å redde støtten fra kutt er pågående … Read More

LIKEBEHANDLING. Forslaget om sanksjonering handler om likebehandling av frister for studenter og ansatte, oppfølging av loven, og en forventning om forutsigbarhet, skriver Nikolai Klæboe. ARKIVFOTO: THEA STEPHANSEN

Debatt: Det er på høy tid at UiB går mer drastisk til verks og bøtelegger de som ikke klarer å levere sensuren etter lovens frister.I november 2017 vedtok Universitetet i Bergens (UiB) Utdanningsutvalg å innføre bøter ved forsinket sensur om man ikke klarte å kraftig redusere antallet sensurer som ble forsinket. Dette har man ikke klart, og torsdag 8. november skal sanksjonering av forsinket sensur behandles på nytt i Utdanningsutvalget. På dette møtet vil vi få vite om UiB endelig skal sanksjonere og bøtelegge om ikke … Read More

INGEN FASIT. Det er ingen konkret fasit på hvilket spareobjekt som er mest egnet, skriver innsenderne fra Økonomiformidlingen. ARKIVFOTO: TORE HAUKE THIESEN

Til tross for en noe trang økonomi er studenter unektelig i en kritisk fase hva gjelder sparing.Den økonomiske situasjonen er velkjent som både trang og uutholdelig blant studenter. Dette spesielt for studenter uten inntekter ved siden av studielånet. I studieåret 2018–2019 får en alminnelig student ved maksimalt lån og stipend utbetalt en totalsum på kr. 116 368,75. Til sammenlikning summerer statens sats for livsopphold (det staten mener skal dekke «alminnelige forbruksutgifter») og boligutgifter på kr 5 … Read More

Uansett hvilket krav du ønsker å fremsette er det viktig å huske på at man må si ifra i tide, skriver Torleif Aarre fra Jussformidlingen. ARKIVFOTO: EMIL WEATHERHEAD BREISTEIN

Leserinnlegg: Hva kan man gjøre når magien i kollektivet dør ut i en tåke av forefallende oppvask og ukalkulerte nachspiel?Samboere som verken rydder eller overholder normale forventninger til støynivå og døgnrytme er en kjent problemstilling i studentmiljøet. Så hva kan man som leietaker gjøre når magien i kollektivet dør ut i en tåke av forefallende oppvask og ukalkulerte nachspiel? Utgangspunkt: dialog med den det gjelder Startpunktet er at konflikter i bokollektivet bør søkes løst gjennom dialog og forståelse. Erfaringsmessig … Read More

Det virker ikke som det er lagt opp til at studentene skal ha noe påvirkning på saken videre. Innlegget til Dag Rune Olsen avkrefter ikke denne bekymringen. FOTO: MAIKEN LARSEN SOLHOLMVIK/SIMEN AUGUSTIN

Leserinnlegg: Rektors innlegg avkrefter ikke bekymringen om at studenter ikke vil bli involvert.Universitetet lytter til studenter og opptrer ikke udemokratisk, skriver Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen i et svarinnlegg i Studvest. Jeg har aldri sagt at universitetet er udemokratisk, eller påstått at studenter «ikke blir inkludert i beslutninger tatt på Universitetet» på en generell basis. I honours-saken derimot, gjør de tilsynelatende ikke det, og bedre blir det ikke av at … Read More

MANGE MEDLEMMER. Man kan ikke nekte for at en medlemsmasse på over 1350 medlemmer, på en skole med litt over 3000 studenter, er veldig bra, skriver NHHI-leder Jostein Lund Halvorsen. ARKIVFOTO: NORA ELVESTAD

Faktum er at NHHI er og har vært en suksesshistorie.«Skjerpings NHHI», lyder det fra et Studvest-innlegg fra Kristine Tjøtta. Og skjerpet oss er nettopp det vi har gjort. Siden debatten raste for et år siden er det etter vår mening blitt gjennomført flere konkrete tiltak. Miljøet og rekrutteringsprosessen har uten tvil endret seg til det bedre. Dette har vi lagt merke til på flere arenaer. For et år siden … Read More

FRIHET. Vi vet at det er Venstrealliansens politikk som bidrar mest til å fremme studentenes frihet, for det er en del av vårt grunnsyn. Kanskje det er derfor Grue er i opposisjon, skriver Tarjei Røsvoll. ARKIVFOTO: EINAR LOHNE BJØRU. 

Leserinnlegg: Jeg håper Grue har mer å komme med enn meningsløse appeller til «individets frihet».Blå Listes og Høyres studenters Carl Christian Grue Solberg fortsetter med polemikken sin og skriver at «Å innføre et honours-program vil jo være å prioritere studentenes valgfrihet og mulighet til individuell tilpasning». Jeg kan innvende til det at å opprette en helsestasjon, som Venstrealliansen ønsker, er å «prioritere studentenes valgfrihet og mulighet til individuell tilpasning». Blå Liste ønsker å opprette … Read More

KONSEKVENSER. Jeg mener at konsekvensen av Venstrealliansens politikk er en innsnevring av enkeltmenneskes frihet, og overser dette hensynet til andre hensyn, skriver Carl Christian Grue Solberg. ARKIVFOTO: EINAR LOHNE BJØRU. 

Hvordan kan en slik politikk i det hele tatt ha spor av tanker om individuell frihet i seg?Tarjei Røsvoll fra Venstrealliansen forfattet mandag et tilsvar til min kritikk av Venstrealliansens manglende vilje til å ta høyde for den enkelte students behov og ønsker. Røsvoll skriver at Blå Liste legger «ord i munnen på dem», og at dette er noe han og Venstrealliansen begynner å bli lei av. Hva Røsvoll personlig setter pris på av formuleringer er jeg … Read More

FULLFØRER IKKE. Bare litt over seks av ti som begynner på høyere utdanning i Norge fullfører en grad, skriver Iselin Nybø (V). ARKIVFOTO: TORE THIESEN

Det er bekymringsverdig at så mange er innom høyere utdanning i Norge uten å ta en grad.For mange studenter fullfører ikke den graden de starter på. Det er dårlig nytt for Norge og for den enkelte. Sammen med en stor satsing på økt kvalitet i undervisningen og mer penger i studiestøtte, foreslår vi derfor at stipendordningen bør oppmuntre flere til å fullføre. Vårt forslag vil ikke påvirke nivået på studiestøtten under utdanning. Alle vil få utbetalt … Read More