I Norge ytrer studenter seg uten frykt for forfølgelse. Ikke ta det for gitt.

DEMONSTRASJON: Studenter har lenge stått i frontlinjen for demonstrasjoner, skriver Marie Lie Jordheim. Bildet viser en studentdemonstrasjon i Bergen i 1987. FOTO: Studvest (arkiv)


Se for deg at du er misfornøyd med noe i forbindelse med studentlivet ditt – høye strømutgifter, strengere opptakskrav, innføring av avgift for å kunne gå på et aktuelt universitet og så videre. Hva kan du gjøre? Her i Norge vil du kunne publisere kronikker i store aviser, kontakte aktuelle ansvarlige, eller til og med ty til demonstrasjon på gatene. … Read More

Hva er egentlig løsningen til Moderat?

FOTO: (F.v.): Sandra Amalie Lid Krumsvik og Elida Linnea Slettum


Denne uken kunne vi lese i Studvest at Moderat Listes listeleder, Fredrik Brogstad, slaktet arbeidet til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergens arbeid. Sosialdemokratisk Liste vil gjerne takke Brogstad for påminnelsen om hvorfor vi trenger et studentdemokrati. Under Parlamentsvalget 19. – 28. April kan studentene stemme på lister som faktisk vil oppnå endring, eller stemme på en liste som mener at studentdemokratiet er … Read More

Eg har trua på ein brei kvinnekamp kor det er rom for meiningsmangfald.

FOTO: (F.v.): Fredrik Mohn og Henriette Frøysland Thorkildsen


Det tok lang tid før eg følte meg komfortabel med å kalle meg sjølv feminist. For meg var ordet lenge kopla med noko heilt annet enn kva omgrepet faktisk betyr. Ei betyding som eg sjeldan kjende meg igjen i.  Då eg var yngre oppfatta eg at feminisme var eit ord som blei assosiert med ein type radikal kvinnekamp som ofte … Read More

Det males et bilde av at vi ikke ønsker å diskutere bærekraft og klima, når det ikke kunne vært lenger fra sannheten, skriver representant for Realistlista Lars Martin Myhre.

FOTO: (F.v.) Privat og Erik Stolpestad


5. mars kunne vi lese i Studvest at Aksel Solheim, leder i Grønn liste i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, uttrykte sin frustrasjon over at Studentparlamentet ikke ville behandle resolusjonen Grønn liste fremmet. Solheim maler samtidig et bilde av at demokratiet faller fra hverandre fordi vi ikke vil bruke tid på å diskutere hvorvidt vi skal ha pinnekjøtt eller pinne … Read More

Private utleieboliger er et viktig supplement til Sammens prosjekter, mener Chris Jørgen K. Rødland og Fredrik Brogstad fra Høyre.

FOTO: Toril Sunde Apelthun


Rødts bystyrekandidater, Sunniva Andresdottir Vik og Henrik Madsen, skriver i et innlegg i Studvest at det er på tide å bygge rimelige og sentrumsnære studentboliger. Det er vi skjønt enige i, men om veien til målet er vi nok rykende uenige; Høyre mener at vi må ta i bruk både offentlige og private krefter for å bygge flere sentrale studentboliger.  … Read More

En av de viktigste tingene vi som parlament kan gjøre er å være eksempler for det vi står for, skriver leder for Grønn liste, Aksel Solheim.

STUDENTPARLAMENTET: Arkivfoto fra mai 2022.


I studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (UiB) er en av våre viktigste arbeidsområder bærekraft og klima. Dette er et område hvor studenter etterspør faktisk endring og gode løsninger. Vi i Grønn liste mener oppriktig at dersom representantene i studentparlamentet skal kreve handling på miljø og bærekraftsområdet, må vi lede ved eksempel. Dette gjorde vi i Grønn liste da vi fremmet … Read More

Mer av byens flater bør bli prioritert til å bygge boliger for studenter og vanlige folk som trenger et godt og billig sted å bo, mener Rødt-kandidater Sunniva Andresdottir Vik og Henrik Madsen.

KRAV TIL BOLIG: Studentboliger må bygges så nærme sentrum at beboerne har mulighet til å ta del i studentlivet, skriver Sunniva Andresdottir Vik og Henrik Madsen


Bergen er en av landets fremste studentbyer, og studentene trenger rimelige steder å bo. En av de sentrale utfordringene med studentboligutbyggingen i Bergen er mangelen på sentrumsnære tomter. Et annet problem er at flere av byens tomter enten ligger for langt unna kollektivårene, eller prioriteres til kjøpesentre og kommersiell utleie. Et krav som må stilles til studentboligene, er at de … Read More

Mi reise inn i studentdemokratiet, og kvifor eg vil ha deg med meg.

NESTLEDER: Oscar dos Santos Kvalsvik oppfordrer til å ta del i studentdemokratiet.


Når ein høyrer om studentengasjement snakkar ein ofte om festivalar, sosiale arrangement og samvær. Når ein høyrer om studiekvardag snakkar ein meir om kalde lesesalar, psykisk helse og korleis i all verda ein skal greie seg på studiestøtta i dag.  Når ein høyrer om Studentparlamentet kan ein snakke om skeivfordelt representasjon, svekka truverd og studentpolitisk ekkokammer. Eller det velkjente «Hæ? … Read More

DEBATT: Styrestudentene ved UiB mener gratisprinsippet bør bevares. FOTO: Studvest (arkiv)


De kommersielle tannhjulene til en ikke-kommersiell sektor gjør seg sakte men sikkert klar for en ny realitet til høsten – betaling fra internasjonale studenter utenfor EØS og Sveits. Det truer ved noe av det som gjør de norske universitetene gode i utgangspunktet. Mange var nok sjokkerte over at Sosialistisk Venstreparti (SV) og Arbeiderpartiet (Ap) lot seg bøye for en tydelig … Read More

Et godt første steg er å anerkjenne bredden i arbeidet vårt med bærekraft, skriver rektor ved UiB, Margareth Hagen.

REKTORROAST: 8. februar arrangerte Studentparlamentet i Bergen «rektorroast» på Kvarteret. FOTO: Pedro Rendon


I en kommentar 9. februar skrev Studvest-journalist Inger Blom Huus om rektorroasten som ble avholdt under SDG-konferansen på Universitetet i Bergen (UiB). Hun melder at vi må løfte debatten om bærekraft på universitetet ved å formidle konkrete tiltak som treffer hverdagen, heller enn å diskutere utopiske visjoner i et ekkokammer. Jeg er enig i at vi må løfte debatten. Hverdagstiltakene … Read More