Når behovet for studentkultur og sosiale arenaer kanskje er større enn noen gang, bør det være universitetets plikt å sørge for at alle studenter kan få utløp for sitt engasjement.

PANDEMIFRI HVERDAG. Vi nærmer oss forhåpentligvis en pandemifri hverdag der studentfrivilligheten igjen får muligheten til å blomstre. FOTO: Anna Jakobsen


Debattregler

Vi nærmer oss forhåpentligvis en pandemifri hverdag der studentfrivilligheten igjen får muligheten til å blomstre. Studentbarene kan igjen servere duggfrisk pils, mediene får produsert redaksjonelt innhold så blekket spruter og idrettslagene får gjennomført treninger ute i den friske Bergenslufta. De engasjerte studentene som driver disse organisasjonene får igjen muligheten til å stifte bekjentskaper og komme seg litt unna skolehverdagens klamme … Read More

Karakterene på dagens lektorstudium viser kanskje hvem som kan skrive akademiske tilbakemeldinger på en historieprøve, men de samsvarer ikke med hvem som kommer til å bli gode og trygge lærere.

EKSAMEN. Elevene trenger en lærer som brenner for faget sitt og har en genuin interesse for elevenes læring. FOTO: Privat og ARKIVFOTO: Anna Isabella Sveinsson


Jeg sitter og leser til eksamen, og undres over hvorfor vi lektorer ikke vurderes i det vi faktisk skal gjøre i yrket vårt. Så og si alle eksamener vi har i løpet av studieløpet, er skriftlige eksamener hvor akademiske skriveferdigheter blir det gjeldende for karakteren du får. Arbeidsinnsats, kunnskapsnivå og engasjement kan nesten like så godt være det samme.  Det … Read More

Nødvendigheten av lavterskeltilbud og studentfrivillighet har aldri vært større.

STUDIEHVERDAG. Bare det å få andre ting å tenke på eller å ta en prat med noen, kan være med på å gjøre studiehverdagen litt enklere for den enkelte student. FOTO: Privat og ARKIVFOTO: Adrian Grindbakken


Kjære studentsamskipnader, kjære universiteter og kjære høyskoler. Jeg vil skrive en sak om noe som opptar mange, og som vi ser viktigheten av når vi så vidt begynner å bevege oss mot en mer normal hverdag. Jeg snakker selvfølgelig om lavterskeltilbud. Lavterskeltilbud er tilrettelagt for de studentene som ikke kan prakke på seg hundrevis av kroner for psykolog. Det er … Read More

Et samfunn hvor kunst, litteratur og filosofi ses på som mindreverdige studier enn de som er direkte knyttet til arbeidslivet, er et fattigere samfunn.

SAMFUNNSOPPDRAG. Dannelse er selve samfunnsoppdraget til universitetet. FOTO: Andrea Olsen. Arkivfoto: Anna Jakobsen


Dannelse. Bare ordet er nok til å fremkalle en følelse av kvalme hos enkelte. Tankene går lett til hvite menn med rare barter for halvannet århundre siden. Likevel er dannelse som begrep noe som er verdt å forsvare, om men i en mer moderne kontekst. For hva er egentlig dannelse? Dannelse er et bredt begrep, men kan sies å handle … Read More

Dagens begrunnelse for at studenter ikke skal motta dagpenger holder ikke mål.

DAGPENGER. Deltidsansatte studenter betaler skatt på samme måte som andre arbeidstakere, og er ikke mindre avhengige av inntekten. PRESSEFOTO: Jussformidlingen, ILLUSTRASJON: Maria Fjell


Selv om en student mister sin arbeidsinntekt, avslår likevel Nav majoriteten av studenters søknader om dagpenger. Begrunnelsen? Nav mener at en innvilgelse vil stride med intensjonen med dagpengeordningen.  Nav forklarer dette blant annet med at dagpenger til studenter vil føre til en urimelig forskjellsbehandling av personer som har tjent opp rett til dagpenger og personer som må finansiere utdanningen gjennom … Read More

Studieprogrammene våre er tett knyttet til forskningsgruppene våre, og vi gir studietilbud innen de områdene som vi er gode til å forske på.

FORSKNING. Ved Universitetet i Bergen driver vi med forskningsbasert utdanning, skriver prorektor Pinar Heggernes. Pressefoto: Eivind Senneset/UiB. Arkivfoto: Beate Felde.


I Studvest 29. september kunne vi lese at Realistlista vil ha «rene forelesere». I den sammenheng ønsker jeg å invitere alle våre studenter til å reflektere over hvorfor man valgte nettopp Universitetet i Bergen (UiB) som studiested. Ved UiB driver vi med forskningsbasert utdanning. Det betyr at utdanningen vi gir er tett koblet til forskningen vi driver med. Studieprogrammene våre … Read More

Les Studentparlamentets leder, Thomas Helland-Hansen, sin tale på vegne av studentene.

TALER TIL KONGEN. For selv om Universitetet vårt kanskje er ungt i forhold til en del andre, er det et bursdagsbarn som allerede har satt store spor. FOTO: Andrea Olsen


Deres Majestet, ærede statsråd, rektor, ordfører, gode ansatte og selvfølgelig – kjære studenter. I dag feirer vi et helt spesielt bursdagsbarn. For selv om Universitetet vårt kanskje er ungt i forhold til en del andre, er det et bursdagsbarn som allerede har satt store spor. Dette er en hyllest jeg har gledet meg til lenge, det å kunne stå her … Read More

Overgangen fra å bo hjemme til å bli et ultraselvstendig vesen hvor du er ansvarlig for egne rutiner, skape relasjoner og tilpasse deg en helt ny hverdag, kan være tøff.

HJELP. Mange kan oppleve det utfordrende når livet byr på store endringer, og veien til hjelp kan føles lang og uoverkommelig. Illustrasjon: Thale Mathiassen Meisfjord. Pressefoto: Anna Jakobsen.


Okei, så du har begynt å studere. Du står tidlig opp, trøkker i deg kaffe og slenger sekken over skulderen for å karpe diem. I kjent stil er det kaldt og guffent når du forlater redet, men alle lagene gjør deg tung og svett når du stamper opp trappen til Johanneskirken. Det ender med at du må rive av deg … Read More

Å ta campus tilbake handler om å tilrettelegge for at studentene kan være på campus på en måte som passer dem best. 

TILGJENGELIG. Det er viktig for oss å sikre en studiehverdag der universitetets ressurser, lesesaler og hjelp er tilgjengelige for studentene - uansett foretrukne arbeidsmetoder. Pressefoto: Henriette Frøysland Thorkildsen. Arkivfoto: Nora Elvestad Reinsnes


Det er gledelig at universitetet nå legger opp til en normal studiehverdag igjen, hvor meteren er ute av bildet og hvor vi studenter kan være med på å ta campus tilbake. Da må vi se på løsningene som gjør det lettere for flere studenter å kunne vende tilbake til lesesalen – som å kunne bruke lesesalene lengre eller å fortsatt … Read More

Å investere tid i pensjonen din i dag, kan virkelig lønne seg i fremtiden.

PENSJON. Nå må pensjonsleverandørene konkurrere om deg som kunde, noe som setter deg i en bedre forhandlingsposisjon. FOTO: Bjarne Astor / NHHS og Josef Kosler


Flere studenter kombinerer jobb og studier, og har derfor innskuddspensjon. Derfor ønsker Økonomiformidlingen, en uavhengig organisasjon som tilbyr gratis privatøkonomisk rådgivning, å vise hvorfor du som student bør bry deg om innskuddspensjon og hvilken påvirkning det har på din fremtid. Pensjon består av tre deler. Selve basen i pensjonen er folketrygden eller alderspensjonen som den også kalles. Alderspensjonen er den … Read More