ÅPENT. Studentparlamentet har tilrettelagt med offentlige møter hvor alle studenter kan møte opp for å høre på, møte, stille spørsmål til- og diskutere med kandidatene. ARKIVFOTO: SIREN GUNNARSHAUG

Leserinnlegg: Vi er her, helt åpne, og kontakter sannsynligvis Studvest og andre medier oftere enn de kontakter oss.Ansvarlig redaktør i Studvest, Maria Rud Halvorsen, skrev i en kommentar før sommeren at «Studentene har rett til å vite hvordan makten brukes». Her kommer vårt svar. På UiB, som på en rekke andre institusjoner, velger studentene selv sine egne tillitsvalgte. Det skjer gjennom åpne valg hvert år hvor alle studenter kan stille til valg, og alle studenter har mulighet … Read More

VERDENSBORGER. Sannsynligheten er svært høy for at en person som har vært på utveksling har opplevd å bevege seg mye lenger i retning av å være en verdensborger enn en som ikke har vært på utveksling. ARKIVFOTO: JULIE HELENE GUNTHER

Leserinnlegg: Så banalt, men også så viktig og riktig.Styreleder i Venstrealliansen Varg Lukas Folkman etterlyser i Studvest gode argumenter for hvorfor det er positivt med utveksling. Som rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen har skrevet: «Utveksling dreier seg om å utvide sin horisont – å finne den gleden det er i å ta del i andres kunnskap og i andre kulturer og levemåter.» Å skape forståelse … Read More

HØYERE UTDANNING. Og selvfølgelig vil ikke alle ønske å ta høyere utdanning. Det har jeg aldri hevdet. ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Det blir rimelig meningsløst å anklage meg for å bidra til at yrkesfag har for lav status.Sveinung Knutsen skriver at jeg uttrykker at «Det å gå på universitet blir en statusmerkelapp på at man har fått det til i samfunnet, at man ikke lenger er en del av den rufsete arbeiderklassen.» Hvor han har det fra, aner jeg ikke. Når man benytter uttrykket «lese mellom linjene», som Knutsen gjør, så er dette et begrep som referer … Read More

ANTAKELSER. Vi kan ikke automatisk anta at fordi mange går i sine foreldres fotspor, så er det fordi de ikke har et reelt valg om å gjøre noe annet, skriver Sveiung V. Knutsen. ARKIVFOTO: BEATE FELDE

Å kvotere «lavere klasser» inn i akademia er et usedvanlig dårlig og arrogant forslag.I det Tarjei Ellingsen Røsvoll vil innføre «arbeiderklassekvoter» på universitetet, sier han mellom linjene at universitetet er det høyeste gode. Det å gå på universitet blir en statusmerkelapp på at man har fått det til i samfunnet, at man ikke lenger er en del av den rufsete arbeiderklassen. På den måten setter han etter min mening opp et skille mellom … Read More

KONSENSUS. I norsk utdanningspolitikk kan det virke som om det har bygget seg opp et konsensus rundt at utveksling er bra, uansett. ARKIVFOTO: STUDVEST

Leserinnlegg: Det er få vedtatte sannheter i utdanningspolitikken, men at alle burde dra på utveksling er en av dem.Debatten har gått etter at minister for høyere utdanning, Iselin Nybø, forrige uke gikk inn for å få flere studenter til å utveksle. Det var nettopp blitt kjent at to av tre norske studenter ikke planla å utveksle under studiene sine, og gitt regjeringens mål om å få 50 prosent av norske studenter til å utveksle, fikk det ministeren til … Read More

KLASSESAMFUNN. Det norske samfunnet er et klassesamfunn, og sjeldent viser dette seg bedre enn i hvem som tar høyere utdanning, skriver Tarjei Ellingsen Røsvoll. ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Leserinnlegg: Vi har ikke lik rett til utdanning. Det kan Studentparlamentet gjøre noe med.Til tross for at vi lever i et ‘kunnskapssamfunn’ er realiteten at bare noen og tredve prosent av den norske befolkningen har høyere utdanning. Disse prosentene har statistisk sett også foreldre med høyere utdanning. De sosiale forholdene som ligger til grunn for deg når du blir født bestemmer hvordan ditt liv formes, og når du omsider får barn, bestemmes deres … Read More

MER PÅ KONTO. Disse mobilapplikasjonene kan hjelpe deg med å spare penger, slik at du kan ha litt mer igjen på kontoen neste gang du er ute og handler, skriver innsenderen fra økonomiformidlingen. FOTO: JULIE HELENE GUNTHER

Leserinnlegg: Disse tre appene kan hjelpe med å spare.Det er lett å miste oversikten når man skal handle i butikken, og ofte er det lett å undervurdere hvor mye det faktisk vil koste. Likevel kan du komme langt med å være bevisst på ulike tilbud og dermed unngå klumpen i magen som begynner å forme seg hver gang man skal betale i butikken. Pinligheten som oppstår når man … Read More

IKKJE RART. I dag er mange fortvila over at det å «ta debatten» ikkje bidrog til at det vart mindre rasisme i Noreg. Det er likevel ikkje så rart om vi ser på kva fagmiljøa seier om dette, skriv innsendar.

Lesarinnlegg: Det framstår som at ein tenker «hei, Lurås og Resett er jo ei interessant motstemme på ytterkanten, her kan det vere kjekt å invitere til debatt». Gløymd er hatytringane mot Jirde Ali og andre minoritetsrøyster.Vinteren 2018: Den unge poeten og samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali vert utsett for ei omfattande kampanje av rasistiske hatytringar og truslar. Dette etter at den milliardærfinansierte nettbloggen Resett publiserte ei anonym tekst der ho vart omtalt som «spissen på det somaliske og særdeles aktivt fødende, tunge spydet som er kastet inn i Noreg». Det antydar at ho er representant for … Read More

MOT KOMMERSIALISERING. Økt globalisering og en enorm økning i antallet som søker høyere utdanning har også ført til at stater ikke alltid greier å tilby et godt nok utdannelsestilbud, skriver Juni Lund. ARKIVFOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN.

Leserinnlegg: Skolegangen din vil være tilnærmet gratis. Dette er ikke tilfelle i alle land rundt omkring i verden.Semesterstart er her. Kanskje er du ny og spent på å møte nye mennesker, ha fadderuke og starte på et nytt kapittel i livet. Kanskje har du studert en stund, og er klar for å komme tilbake til hverdagen og venner. Uansett fersk eller veteran, byen mellom de sju fjellene tar deg imot med åpne armer. Du møter en studiehverdag … Read More

VENNSKAP. I staden for å fokusera på alkohol, må me ta fokuset over på nettopp det å danne vennskap, skriv Morten Stene. ARKIVFOTO: JULIE GUNTHER

Lesarinnlegg: Eg har hatt faddergrupper som har akseptert at eg ikkje har ynskja å drikka, men har til dels følt meg ekskludert frå visse arrangement fordi dei er så tett knytt til alkohol.Fadderveka er starten på studenttida, men kan også vere starten på ein einsam studiekvardag for nokon, og ein tid med eit problemfylt forhold til alkohol for andre. Er dette ei fadderveke me ynskjer i Bergen? Alkopresset på fadderveka kan virke svært høgt fordi fleire av aktivitetane er lagt opp rundt alkohol, som bar til bar, vors- og nachspiel. Det gjer … Read More