SEN EKSAMEN. Bakgrunnen for opptrapping av studiestøtten er blant annet at en stor andel av studentmassen ikke har siste eksamen før godt ut i juni, skriver innsenderen. ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Leserinnlegg: Det går mot 11 måneders studiestøtte, men ikke alle får nyte godt av den utvidede utbetalingsperioden.De fleste studenter mottar studiestøtte fra Statens Lånekasse, enten i form av lån og stipend eller eventuelt kun stipend. Tidligere har støtten fordelt seg med månedlige utbetalinger fra august til mai, men fra og med studieåret 2016-2017 vedtok Stortinget en gradvis opptrapping av studiestøtten fra 10 til 11 måneder. Det vil si at man da fikk studiestøtte i 10 måneder … Read More

IKKE BRA NOK. Eirin Lundegaard, lokallagsleder for Pedagogstudentene ved HVL, reagerer på HVLs alternativ til studietur. ARKIVFOTO: ADRIAN BRUDVIK

Leserinnlegg: Det er ett år siden Høgskulen på Vestlandet lovet studentene bot og bedring, men fortsatt har de ikke løst problemene.Utdanninger ved offentlige norske høgskoler og universiteter skal som hovedregel være gratis. Punktum. Dette er et av de aller viktigste prinsippene i det norske utdanningssystemet, siden det skal sikre lik rett til utdanning uavhengig av hvor mye penger du eller foreldrene dine har. Nettopp fordi det er så viktig, måtte Høgskulen på Vestlandet (HVL) legge seg flate og beklage da … Read More

VANSKELIG. Det er essensielt at vi evner å legge til rette for livslang læring. Dagens formuesgrense vanskeliggjør dette, skriver Carl Christian Grue Solberg. ARKIVFOTO: HANNE KRISTIN LIE

Leserinnlegg: La oss øke formuesgrensen slik at dem i en litt uvanlig livssituasjon ikke rammes.«Marianne» er 35 år. Hun har inntil nylig arbeidet som renholder. Hun har akkurat fått beskjed om at en robot vil overta arbeidsoppgavene hennes. Hva skal hun gjøre? Situasjonen er ment å illustrere en utvikling hvor teknologiske fremskritt gjør at enkelte arbeidsplasser går tapt. På samme måten som hesten i sin tid ble erstattet av traktoren, går vi en fremtid … Read More

ENIG. Rektor ved Universitetet i Bergen er helt enig i at Si Ifra-systemet kan bli mer synlig. SKJERMDUMP: UIB.NO

Leserinnlegg: Vi er helt enige med Iversen i at systemet kan løftes enda mer frem, spesielt på nettsidene.Maren Iversen mener at det nye systemet for å si ifra om læringsmiljøet ved UiB må bli enda synligere. Vi er helt enige og ser at Iversen har rett i at systemet kan løftes enda mer frem, spesielt på nettsidene. Dette skal vi gjøre noe med så fort som mulig. Vi ønsker at våre studenter skal være bevisste på muligheten … Read More

NØDVENDIG. Vi trenger døgnåpne lesesaler av to viktige grunner: Ikke alle studenter kan lese hjemme, og ikke alle studenter kan lese på dagtid. ARKIVFOTO: INGRID FALEIDE

Leserinnlegg: Overformynderi er vel og bra, men noe tillit må man kunne vise studentene.Den 26. april skrev nyhetsjournalist i Studvest Kristine Tjøtta en kommentar i samme avis om at døgnåpne lesesaler ikke er å anbefale. Tjøttas hovedargument er at døgnåpne lesesaler vil gå utover studentenes velvære, og hun insinuerer at det må sees i sammenheng med statistikk rundt psykiske problemer blant studenter. Hun kommer med gode argumenter, men konklusjonen er feil. Ja, jeg … Read More

TILGJENGELIG. Vi ser at Si Ifra er et relativt nytt varslingssystem, og derfor ikke vil være perfekt, men det er på tide at det blir mer tilgjengelig. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN/SKJERMDUMP UIB.NO

Leserinnlegg: Hvorfor UiB, er ikke dette systemet i en egen fane på forsiden?Jeg prøvde denne uken å finne Si Ifra-systemet, det nye varslingssystemet til UiB som ble lansert i januar, på UiBs nettsider. Varslingssystemet hvor studenter kan gi ris og ros til sine forelesere, men viktigst av alt varsle om forhold som er kritikkverdige eller oppleves trakasserende. For eksperimentets skyld skulle jeg ikke søke det opp, jeg skulle se hvor lett/vanskelig det … Read More

EGEN BOLIG. Verdistigningen på bolig er et viktig aspekt ved valget om å eie, skriver innsenderen fra Økonomiformidlingen. ARKIVFOTO: TORE H. THIESEN

Leserinnlegg: Jungelen av råd til dem som skal ut på boligmarkedet er forvirrende, og det er lett å tråkke feil.Nyutdannede studenter som skal ut i boligmarkedet for første gang blir møtt av en jungel av råd. Denne jungelen er forvirrende og det er lett å tråkke feil. For å komme i en posisjon for å kjøpe bolig må du først å fremst ha en inntekt. Om du er student eller ikke; skaff deg en jobb. Dette er så du … Read More

IKKE BRA NOK. Studvest har et ansvar for å formidle hva NSO driver med. Om ikke en gjeng redaktører som hever lønn fra studentmassen klarer det, bør oppgaven gis til noen andre. FOTO: SILJE TAKLE/ SKJERMDUMP NSO

Leserinnlegg: Hvordan kan Studvest på ene siden anklage NSO for ikke å være synlig nok, mens de i neste åndedrag gir fullstendig blanke i NSO?Det er ikke mer enn et år siden Studvest på lederplass proklamerte at NSO var for lite synlig blant studentene. Avisens egne uhøytidelige undersøkelser viste at hele 42 av 50 spurte studenter ikke en gang hadde hørt om organisasjonen. Og debatten har vært oppe flere ganger i en rekke leserinnlegg og annet, både i Studvest og andre medier. Men hvordan skal … Read More

NASJONALPARK. Forskningsstasjonen jeg skulle reise til ligger i nordøst-Grønlands biosfærereservat, som er verdens største nasjonalpark, med bare 35 fastboende mennesker, skriver Oliver Müller. FOTO: PRIVAT

Korrespondenten: 30 kilo på ryggen, et gevær og 15 kilometer arktisk villmark foran meg. Hvorfor meldte jeg meg på dette?For økologer er feltarbeid en viktig del av jobben, og vanligvis bare rutinearbeid. Den siste dagen etter åtte dagers feltarbeid på Grønland var alt annet enn rutine for meg. Jeg hadde 30 kilo på ryggen, 20 kilo i en eske, et gevær, en walkietalkie og 15 kilometer arktisk villmark foran meg. Hvorfor meldte jeg meg på dette? Jeg begynte med … Read More

UTFORDRING. Å trå i nye farvann byr på nye muligheter, skriver Joakim Solheim Hatletveit. ARKIVFOTO: JARLE H. MOE

Jeg ser bare en bred oppside ved å engasjere seg i studentmiljøet.Studietiden er mer enn bare eksamen. Som student skal du ikke bare oppnå rent faglig kompetanse, du skal også på en såkalt dannelsesreise. Under denne reisen lærer du å tenke kritisk, stille spørsmålstegn ved vedtatte sannheter, og å ta egne beslutninger. Viktigst av alt blir du en voksen og god samfunnsborger som på din måte kan bidra til å ta … Read More