Derfor bør det være et målrettet «kulturkort» som tilbys studentene som flytter til Bergen.

KULTURKORT. Kultur bygger karakter og det skaper tilhørighet. Det er det vi ønsker, skriver Siver Myksvoll-Rannestad. FOTO: Tekla Vollen


Når kommunen endelig skal bruke penger på tilflyttende studenter, er det trist at det virker til å ha gått såpass lite ettertanke inn i prosessen. Forslaget virker mer som et forsøk på å score billige poeng og støtte blant studentene. Målet er at flere studenter skal melde flytting til Bergen. Det er et mål vi alle kan dele. For om … Read More

Vi trenger at alle fakultetene er godt representerte i parlamentet.

IKKE REPRESENTATIVT. Det er langt igjen før Studentparlamentet har en representativ fordeling av alle fakultetene, skriver representant for Realistlista, Lars Martin Myhre.


Representanter per fakultet, SP-UiB

Det er saker i Studentparlamentet på Universitet i Bergen som rammer enkelte fakultet i større grad enn andre. Da er det viktig at det gjeldende fakultetet er godt representert og bruker taleretten sin under parlamentsmøte. Dette ble illustrert senest på parlamentsmøte 5. september, hvor det ble diskutert om en avtale med Equinor som sørger for 70 millioner til forskning og … Read More

Hilsen to SV-studenter som tilegner seg erfaringer på lekeplassen. Vi er inkluderende: Alle kan være med på leken, uavhengig av fakultet. 

PRESSEFOTO: Fredrik Bedsvaag (t.v.) / ARKIVFOTO: Erik Stolpestad (t.h.)


I et innlegg i Studvest tar Realistlista sin representant Lars Martin Myhre til orde for økt representasjon i Studentparlamentet i forbindelse med Equinoravtalen og forskningsmidler. Denne debatten ønsker vi i Venstrealliansen (VA) hjertelig velkommen. Det er utvilsomt problematisk at 13 av Studentparlamentets 24 valgte representanter kommer fra Det samfunnsvitenskapelige fakultetet (SV-fakultetet). Derfor er vi, i likhet med Realistlista, glade for … Read More

Hun snakket om tid og planer. Om tatoveringer vi måtte få. Om steder vi skulle se.

TID. Jeg pleide å ligge stille i sengen min og planlegge hva jeg skulle si til begravelsen. Illustrasjonsfoto: Adrian Grindbakken


SkrivekonkurranseStudvest har i fellesskap med Bergens Tidende avholdt skrivekonkurransen «Det var da jeg skjønte det …». Her ble lesere under 30 år invitert til å fortelle om øyeblikket da et lys gikk opp for dem. Blant om lag 140 innsendte bidrag har juryen valgt ut de beste og kåret tre vinnere.Flere av de beste tekstene vil bli publisert på nett … Read More

Religionsvitenskap er et fag som stiller spørsmål og problematiserer stereotypier.

UiB-REKLAME. Politikk, seksualitet og identitet er blant disse temaene religionsvitenskapsfaget uunngåelig kommer inn på, skriver undervisningskoordinator Sissel Undheim i debattinnlegget. Foto: Privat og Arkivfoto: Adrian Grindbakken


Fakta

Dette debattinnlegg er et svar på innlegget: UiB bør melde seg selv opp til religionsvitenskapsfaget. «Hatet Jesus egentlig homofile?» Forhåpentligvis kommer det tydelig frem i reklamen til religionsvitenskapsfag på Universitetet i Bergen (UiB) at dette på ingen måte er en påstand som fremsettes på religionsvitenskap, men et spørsmål. Hva Jesus egentlig mente, er ikke noe religionsvitere kan gi svar på. … Read More

At høgskular ønskjer å bli universitet har dessverre skapa ei misforståing om at alle universitet skal vera like i det me driv med.

UNIVERSITET. Å bli eit universitet er litt som å leggja seg om kvelden; ein må prøva å sova for at ein skal sovna, skriv leiar for Studenttinget på Vestlandet, Jelle Sebastian Bruin og studentvald styremedlem ved HVL, Alexander Papas. Foto: Privat og Nikolai Hagevold Krohne


Fakta

I ein leiarartikkel 4. mai 2022, uttrykkjer Studvest ei uro over at fagskulane vil levera bachelorgradar, og at Høgskulen på Vestlandet (HVL) har ambisjon om å bli eit universitet. Vidare held studentavisa fram at ambisjonar som dette kan vera eit teikn på ei evig statusjakt, og stiller spørsmål ved om me ikkje heller skal vera ambisiøse når det gjeld kunnskap … Read More

Det handler ikke om tyranni, men om å kunne tåle kritikk.

KLIMAKORREKT: – Min erfaring med begrepet «politisk korrekthet» er at det tas i bruk når folk ikke vil bli kritisert for å ytre sine fordommer.  Foto: Privat og Anna Jakobsen


Fakta

Professor Sigve Tjøtta, ved Institutt for økonomi forklarte i et debattinnlegg at boka False Alarm av Bjørn Lomborg, som jeg kritiserte i en Studvest-artikkel 18. mai, står på hans pensum.   I innlegget bruker han et begrep jeg ikke er kjent med, «klimakorrekt», om visse bøker. Jeg er i tvil om dette viser til kunnskapsbasert klimaforskning eller om det er en referanse … Read More

Unuanserede, polariserende reklamer gir meg en følelse av at tro ikke har plass i vitenskapelige universitetsmiljøer.

MISFORSTÅTT. Det er ikke bare Jesus som er misforstått i denne reklamen, men jeg som troende. Foto: Privat og Arkivofoto: Adrian Grindbakken


Fakta

I det siste har jeg fått opp reklamer for religionsvitenskapsfag på Universitetet i Bergen (UiB). Mobilen min vet kanskje at jeg er kristen student, og eksponerer meg derfor for slike annonser. Men selv om algoritmer, og det at mobilene våre nærmest kjenner oss bedre enn oss selv, er et spennende tema, er det ikke det dette innlegget skal handle om. … Read More

Jeg var kanskje sterkest ønsket av alle, men følte meg alene og ensom.

PRIDE. I panikk kjøpte jeg den største paraplyen i regnbuefarger jeg kunne finne. 600 kr rett ut. Foto: Hordalandsfotballen og Illustrasjon: Anna Jakobsen


SkrivekonkurranseStudvest har i fellesskap med Bergens Tidende avholdt skrivekonkurransen «Det var da jeg skjønte det …». Her ble lesere under 30 år invitert til å fortelle om øyeblikket da et lys gikk opp for dem. Blant om lag 140 innsendte bidrag har juryen valgt ut de beste og kåret tre vinnere.Flere av de beste tekstene vil bli publisert på nett … Read More

Jeg håper at Akademika ikke lar seg tyrannisere av Remmes implisitte oppfordring om å fjerne Lomborgs bok eller andre bøker.

FJERNE. Slik jeg ser det krever Remme implisitt at boka må fjernes fra utstillingen eller balanseres med klimakorrekte bøker, skriver økonomiprofessor Sigve Tjøtta. Pressefoto: UiB Foto: Anna Jakobsen


Stipendiat Devyn Helen Avhild Remme ved Institutt for geografi sier at det er «ufaglig og umoralsk» av Akademika å promotere Bjørn Lomborgs bok False Alarm, Studvest 18 mai 2022.   Bokhandlerens synd er å stille ut Lomborgs bok utenfor inngangen til butikken. Lomborgs bok er den eneste om klima blant de tyvetalls utstilte bøkene.  Studenter som ser boka, kan tro … Read More