Uansett hvilket krav du ønsker å fremsette er det viktig å huske på at man må si ifra i tide, skriver Torleif Aarre fra Jussformidlingen. ARKIVFOTO: EMIL WEATHERHEAD BREISTEIN

Leserinnlegg: Hva kan man gjøre når magien i kollektivet dør ut i en tåke av forefallende oppvask og ukalkulerte nachspiel?Samboere som verken rydder eller overholder normale forventninger til støynivå og døgnrytme er en kjent problemstilling i studentmiljøet. Så hva kan man som leietaker gjøre når magien i kollektivet dør ut i en tåke av forefallende oppvask og ukalkulerte nachspiel? Utgangspunkt: dialog med den det gjelder Startpunktet er at konflikter i bokollektivet bør søkes løst gjennom dialog og forståelse. Erfaringsmessig … Read More

Det virker ikke som det er lagt opp til at studentene skal ha noe påvirkning på saken videre. Innlegget til Dag Rune Olsen avkrefter ikke denne bekymringen. FOTO: MAIKEN LARSEN SOLHOLMVIK/SIMEN AUGUSTIN

Leserinnlegg: Rektors innlegg avkrefter ikke bekymringen om at studenter ikke vil bli involvert.Universitetet lytter til studenter og opptrer ikke udemokratisk, skriver Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen i et svarinnlegg i Studvest. Jeg har aldri sagt at universitetet er udemokratisk, eller påstått at studenter «ikke blir inkludert i beslutninger tatt på Universitetet» på en generell basis. I honours-saken derimot, gjør de tilsynelatende ikke det, og bedre blir det ikke av at … Read More

MANGE MEDLEMMER. Man kan ikke nekte for at en medlemsmasse på over 1350 medlemmer, på en skole med litt over 3000 studenter, er veldig bra, skriver NHHI-leder Jostein Lund Halvorsen. ARKIVFOTO: NORA ELVESTAD

Faktum er at NHHI er og har vært en suksesshistorie.«Skjerpings NHHI», lyder det fra et Studvest-innlegg fra Kristine Tjøtta. Og skjerpet oss er nettopp det vi har gjort. Siden debatten raste for et år siden er det etter vår mening blitt gjennomført flere konkrete tiltak. Miljøet og rekrutteringsprosessen har uten tvil endret seg til det bedre. Dette har vi lagt merke til på flere arenaer. For et år siden … Read More

FRIHET. Vi vet at det er Venstrealliansens politikk som bidrar mest til å fremme studentenes frihet, for det er en del av vårt grunnsyn. Kanskje det er derfor Grue er i opposisjon, skriver Tarjei Røsvoll. ARKIVFOTO: EINAR LOHNE BJØRU. 

Leserinnlegg: Jeg håper Grue har mer å komme med enn meningsløse appeller til «individets frihet».Blå Listes og Høyres studenters Carl Christian Grue Solberg fortsetter med polemikken sin og skriver at «Å innføre et honours-program vil jo være å prioritere studentenes valgfrihet og mulighet til individuell tilpasning». Jeg kan innvende til det at å opprette en helsestasjon, som Venstrealliansen ønsker, er å «prioritere studentenes valgfrihet og mulighet til individuell tilpasning». Blå Liste ønsker å opprette … Read More

KONSEKVENSER. Jeg mener at konsekvensen av Venstrealliansens politikk er en innsnevring av enkeltmenneskes frihet, og overser dette hensynet til andre hensyn, skriver Carl Christian Grue Solberg. ARKIVFOTO: EINAR LOHNE BJØRU. 

Hvordan kan en slik politikk i det hele tatt ha spor av tanker om individuell frihet i seg?Tarjei Røsvoll fra Venstrealliansen forfattet mandag et tilsvar til min kritikk av Venstrealliansens manglende vilje til å ta høyde for den enkelte students behov og ønsker. Røsvoll skriver at Blå Liste legger «ord i munnen på dem», og at dette er noe han og Venstrealliansen begynner å bli lei av. Hva Røsvoll personlig setter pris på av formuleringer er jeg … Read More

FULLFØRER IKKE. Bare litt over seks av ti som begynner på høyere utdanning i Norge fullfører en grad, skriver Iselin Nybø (V). ARKIVFOTO: TORE THIESEN

Det er bekymringsverdig at så mange er innom høyere utdanning i Norge uten å ta en grad.For mange studenter fullfører ikke den graden de starter på. Det er dårlig nytt for Norge og for den enkelte. Sammen med en stor satsing på økt kvalitet i undervisningen og mer penger i studiestøtte, foreslår vi derfor at stipendordningen bør oppmuntre flere til å fullføre. Vårt forslag vil ikke påvirke nivået på studiestøtten under utdanning. Alle vil få utbetalt … Read More

UENIGHETER. Vi kan godt ha uenigheter om politikk, men både Venstrealliansen og Blå Liste vil på sikt tjene godt av at parlamentets posisjon ikke uthules av ledelsen, skriver Tarjei Ellingsen Røsvoll. ARKIVFOTO: THEA STEPHANSEN. 

Diskusjonen om hvordan ressursene på universitetet bør fordeles for å oppnå gode resultater virker ikke Grue interessert i.Carl Christian Grue Solberg, fra Høyres studenter og Blå Liste, sparer ikke på kruttet og mener vi i Venstrealliansen vil ofre deg – student i Bergen – på «likhetsidealets alter». Problemet er, at ingen i Venstrealliansen har sagt noe i nærheten av det. Blå Liste må rett og slett skjerpe seg. Ingen i Venstrealliansen har argumentert med, som Grue skriver, … Read More

INDIVID. Blå Liste mener at det er positivt for fellesskapet at den enkelte student gis undervisning mest mulig tilpasset den enkeltes motivasjon og behov. ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Du som student kan ikke få imøtekommet dine behov, fordi alt for enhver pris skal være likest mulig.Den siste tiden har debatten om honours-programmet rast for fullt på høyden. Debatten avdekker hvor fundamentalt ulike perspektiver Venstrealliansen og Blå Liste legger til grunn for sin tenkning.  Argumenter som at det vil løfte forskningskvaliteten på hele universitetet, gjøre humaniora-fagene mer attraktivt i næringslivet, og sikre ekstra motiverte elevene mer utfordrende oppgaver, har vært sentrale i Blå Listes argumentasjon for … Read More

ARKIVFOTO: THEA STEPHANSEN. 

Leserinnlegg: Om vi ikke skulle fulgt opp vedtaket fattet av universitetsstyret i mai ville vi undergravd hele universitetsdemokratiet.Anette Arneberg fra Venstrealliansen mener «det er ekstremt problematisk for universitetsdemokratiet at studentene ikke blir hørt i saker som i aller høyeste grad angår oss» og vil ha seg frabedt at rektor «kaster penger etter de som allerede klarer seg best». Bakgrunnen for uttalelsen i Studvest er planer om et såkalt honours-program for studenter i humanistiske fag. Påstandene om at … Read More

INTET VERN. Slik rettstilstanden er nå, er det ikke annet å gjøre enn å holde seg frisk under leieperioden, skriver Pia Hylland fra Jussformidlingen. ARKIVFOTO: KATARINA PARTEKA AARSNES.

Leserinnlegg: Har du tenkt over konsekvensene ved å bli alvorlig syk og samtidig være ansvarlig for en husleiekontrakt?Leier du bolig? Kanskje tenker du på å leie bolig? Har du tenkt over konsekvensene ved å bli alvorlig syk og samtidig være ansvarlig for en husleiekontrakt? Hva gjør du dersom sykdommen gjør at du ikke lenger kan bo i leiligheten, eller at du ikke lenger har mulighet til å betale leie? Sykdom rammer deg uten forvarsel. Men loven er … Read More