Gjør studietiden fin for alle, ved å inkludere flest mulig.

2020: Denne uken starter Fadderuken 2023. Her fra 2020.


Nye venner. Gamle bekjentskaper. Tusenvis av sider. Trange lesesaler. Utepils. Ulriken. Hjemmefester. Kollektiv. Tom konto. Ekstrajobb. Ensomhet. Fellesskap. Kjære alle nye og gamle studenter – velkommen til landets beste studieby. Vi har universitet, høyskoler og fagskoler. Uansett hvor du begynner har du tatt et klokt valg. Vi er en liten, men stor by. Vi har kafeer, restauranter, bibliotek, uavhengige, små … Read More

Det viktigste for oss er nettopp å skape en endring til det bedre for studentene våre.

GJENNOMSLAG: Leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Andrea Nesvik Voss, skriver at saker som fører til faktiske endringer er gjennomslag.


Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger. Gjennomslag. Et velkjent og godt brukt begrep hos politikere, også hos oss studentpolitikere.  Vi skjønner det kan være vanskelig for en på utsiden å forstå hvorfor vi bruker dette begrepet når vi har klart å få til ting. Altså det å skape en endring – som kulturredaktør Selma … Read More

Jeg har tatt til orde for at kommunen skal ta invitere byens studenter til å bli en aktiv bidragsyter for å utvikle kommunen, og håper at bystyret deler dette målet, skriver Andreas Madsen Berg.

HÅPEFULL: Bystyremedlem og student Berg håper bystyret støtter hans forslag i juni.


Dette er et debattinnlegg. Innholdet står for forfatterens regning. Utdanningsinstitusjonene i Bergen er blant byens store styrker. Studentene ved universitetet og høyskolene bidrar til en levende frivillighet og et livlig kulturliv, men ikke minst til kunnskap som kan drive verdiskapingen i regionen videre. Dette er en stor ressurs for Bergen kommune, ikke bare som et grunnlag for rekruttering av høykompetent … Read More

Velg det du er minst fornøyd med Studentparlamentet, og stem ut ifra det.

ARKIVFOTO: Aurora Aga Åsheim og Anna Jakobsen


Tidligere i vår var jeg ute i Studvest og stilte spørsmålet «Kanskje vi bare må legge ned Studentparlamentet og bygge det opp igjen fra bunnen av». Dette var så klart et retorisk utspill, og ikke en faktisk oppfordring. Men retorisk eller ei – når studentpolitikere, som vanlige politikere, fremmer kritikk, mener jeg vi også bør stille med et alternativer.  Det … Read More

Sosialdemokratisk Liste vil ta kampen for at studenter igjen skal ha tilgang til Nasjonalbibliotekets digitale pensumsamling!


Frem til 22. Mars i år har studenter hatt mulighet til å søke om tilgang til bøker i ved Nasjonalbibliotekets digitale pensumsamling.  Det har på ingen vært en perfekt løsning, med store begrensninger, åtte timers tilgang og at svært få kan låne materialet samtidig. For mange studenter har dette allikevel vært et foretrukket alternativ enn å måtte betale for hele boken dersom … Read More

Som student har du store muligheter til å ta enkle grep for at økonomien din blir bedre, skriver Peter Hardeberg Svensen fra Økonomiformidlingen.

FOTO: (f.v.) Privat og Josef Kosler


Mange gruer seg kanskje til å bli student etter å ha lest store overskrifter om stadig økte priser på dagligvarer og andre essensielle produkter. Konsumprisindeksen i 2022 endte på hele 5,8 prosent. Det har ikke vært en så høy prisvekst siden 1988! Den årlige prisveksten var faktisk hele 2,3 prosentpoeng høyere enn i 2021, ifølge tall fra SSB. Det har … Read More

I Norge ytrer studenter seg uten frykt for forfølgelse. Ikke ta det for gitt.

DEMONSTRASJON: Studenter har lenge stått i frontlinjen for demonstrasjoner, skriver Marie Lie Jordheim. Bildet viser en studentdemonstrasjon i Bergen i 1987. FOTO: Studvest (arkiv)


Se for deg at du er misfornøyd med noe i forbindelse med studentlivet ditt – høye strømutgifter, strengere opptakskrav, innføring av avgift for å kunne gå på et aktuelt universitet og så videre. Hva kan du gjøre? Her i Norge vil du kunne publisere kronikker i store aviser, kontakte aktuelle ansvarlige, eller til og med ty til demonstrasjon på gatene. … Read More

Hva er egentlig løsningen til Moderat?

FOTO: (F.v.): Sandra Amalie Lid Krumsvik og Elida Linnea Slettum


Denne uken kunne vi lese i Studvest at Moderat Listes listeleder, Fredrik Brogstad, slaktet arbeidet til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergens arbeid. Sosialdemokratisk Liste vil gjerne takke Brogstad for påminnelsen om hvorfor vi trenger et studentdemokrati. Under Parlamentsvalget 19. – 28. April kan studentene stemme på lister som faktisk vil oppnå endring, eller stemme på en liste som mener at studentdemokratiet er … Read More

Eg har trua på ein brei kvinnekamp kor det er rom for meiningsmangfald.

FOTO: (F.v.): Fredrik Mohn og Henriette Frøysland Thorkildsen


Det tok lang tid før eg følte meg komfortabel med å kalle meg sjølv feminist. For meg var ordet lenge kopla med noko heilt annet enn kva omgrepet faktisk betyr. Ei betyding som eg sjeldan kjende meg igjen i.  Då eg var yngre oppfatta eg at feminisme var eit ord som blei assosiert med ein type radikal kvinnekamp som ofte … Read More

Det males et bilde av at vi ikke ønsker å diskutere bærekraft og klima, når det ikke kunne vært lenger fra sannheten, skriver representant for Realistlista Lars Martin Myhre.

FOTO: (F.v.) Privat og Erik Stolpestad


5. mars kunne vi lese i Studvest at Aksel Solheim, leder i Grønn liste i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, uttrykte sin frustrasjon over at Studentparlamentet ikke ville behandle resolusjonen Grønn liste fremmet. Solheim maler samtidig et bilde av at demokratiet faller fra hverandre fordi vi ikke vil bruke tid på å diskutere hvorvidt vi skal ha pinnekjøtt eller pinne … Read More