Det er alltid en oppfordring om å stemme, som om verdien av valget er selvsagt. Det er den ikke.

Universitetsmuseet i Bergen. ARKIVFOTO: Johanne Marlene Hansen


Alle innleggene om studentvalget har én ting til felles: De er blottet for empati for de som ikke deltar. Det er ikke overraskende at man blir medgitt når man leser om kampsakene til de ulike listene. De vil ha styrket psykologtilbud, styrket undervisning, en mer fleksibel studiehverdag og økt fokus på bærekraft. Problemet er at det allerede er stor enighet … Read More

Du har kanskje allerede svart på en million undersøkelser og allerede stemt ved rektorvalget, men det er et viktig valg som gjenstår.

Illustrasjonsfoto: Josef Kosler


Fra 14. til 20. april er det endelig studentvalg ved Universitetet i Bergen (UiB). Her skal mange av universitetets mest engasjerte studenter kjempe om nettopp din stemme. Du har garantert gjort deg opp noen meninger om den studietilværelsen du har nå og hvordan den kan bli bedre, på lik linje med kandidatene som stiller til valg.  Valget som nå skal … Read More

Forelesere, seminarledere og generelt administrasjonen bør ha et mål om å møte studentenes behov kontinuerlig.

Portrettbilde: Ida Lutro. Illustrasjonsbilde: Silje Fridén


Studenter har stått overfor en rekke utfordringer det siste året. Lite sosial kontakt, færre møteplasser og ensomme hybler er blitt en del av hverdagen. Tilpasningsdyktige som vi er, har studenter klart å danne en studenthverdag, og håpet om en «vanlig» tilværelse øker i takt med vaksineringen. Det er helt avgjørende at universitetet kan bistå studenter som trenger hjelp til å … Read More

Dårlige IT-ferdigheter virker å være fellesnevner blant flere undervisere i dag. Flere elever har måttet bøte for dette gjennom ventetid og unødvendige tidsutsettelser.

Portrettbilde: Sayna Etminan. Illustrasjonsbilde: Sindre Sommerfelt


Pandemiske restriksjoner har tvunget frem en enighet om digitalisert studenthverdag. Digitale forelesninger og seminarer har i kjølvannet av dette blitt selve fundamentet for utveksling og innlæring av pensum. Vi i Sosialdemokratisk liste anerkjenner den påkjenningen en slik omveltning innebærer, og ønsker derfor at overgangen fra delvis til fullstendig digitalisering skal være så naturlig og enkel som mulig. En av våre viktigste … Read More

Uavhengig av matsvinn vert det for dumt å rå ein halv bransje til å redde seg sjølv ved å selje suppe til tøffelheltar.

Portrettbilde: Kristian Blystad Houge. Illustrasjonsfoto: Beate Felde


Meningene i dette innlegget gjenspeiler ikke nødvendigvis meningene til Studentsamfunnet. Matsvinn er det same som før. Eteplikta har skapt andre problem, her iblant den smittefarlege tøffelhelten. Det kan ikkje vere i regjeringa si interesse. Som Klausen skriv opplevast ikkje smittefaren i ein bar ulik frå restaurantane, isolert sett. Det er umogleg å forstå eteplikta som eit fornuftig tiltak når den … Read More

Det foregår et historisk valg der to kvinnelige rektorkandidater frir til deg om din tillit. De ber ydmykt om å tiltre rollen som universitetets øverste leder, og makten ligger i dine hender.

Illustrasjonsbilde: Andreas Fjellanger


Dette er en rett vi studenter ikke skal ta for gitt. Det er nemlig ikke mange studenter som kan skilte med denne muligheten. Universitetet i Bergen (UiB) er kun ett av tre utdanningsinstitusjoner i landet som fortsatt velger egen rektor. Hvorfor er dette så viktig egentlig, tenker du sikkert? Hvorfor kan ikke vi bare la utdanningsinstitusjonene ansette rektor selv, og … Read More

I fjor ble det avholdt 150.000 fotballkamper uten smittetilfeller. Breddefotballen holdes fortsatt stengt, uten gode argumenter for at det er en fare for folks helse.

Illustrasjon: Anna Jakobsen


I skrivende stund er det ett år siden jeg var «ordentlig» på byen. Det er på ingen måte det mest sentrale, men det er en del av studentlivet i Bergen. En annen del som har vært fraværende er breddefotballen. I 12 måneder har jeg hørt på Abid Raja bruke idrettsmetaforer feil, gang etter gang. Myndighetene overkjører breddeidretten, og Idrettsminister Raja … Read More

Mat som blir laga og sidan kasta berre for å kunne bli servert alkohol.

Illustrasjonsbilde: Beate Felde


  Det er fredag kveld. Eg er på jobb på eit kulturarrangement, endeleg! Dette har eg venta på og planlagt i fleire veker. Alt har så langt gått greitt, frå opprigging av møblar med riktig avstand til sceneshow og open bar. Ja, eller kva var det no med baren? Dei spar chili sin carne for harde livet opp i små … Read More

Dere som er utdannet ved UiB skal være ettertraktede kompetansepersoner i et arbeidsliv i stadig endring. Digital kompetanse er en viktig del av dette.

Illustrasjonsbilde: Julie Helene Günther


Det har nå gått ett år siden pandemien medførte drastiske endringer i våre daglige liv og ikke minst i studenttilværelsen. Vi er alle sammen ordentlig lei av å bare kunne møtes i de digitale rom og savner den gode kontakten med hverandre.  Det beste læringsmiljøet er det som skjer ansikt til ansikt, hvor dere får god faglig og sosial interaksjon … Read More

Det er både arbeidskrevjande og kompetansekrevjande å legge om undervisningsformene. Det krev at vi samarbeider.

FOTO: Jarle Hovda Moe


Eksamen er ein viktig del av dei fleste utdanningane våre, men nyleg utfordra student Morten Stene oss på eksamensordningane. I Khrono stilte spørsmål om ikkje det er på tide med djuptgripande endringar av eksamen, og det er det mange gode grunnar til. Eksamen er ikkje noko vi utset studentane for av vond vilje, men vurdering er faktisk ein viktig del … Read More