KONSEKVENSER. Jeg mener at konsekvensen av Venstrealliansens politikk er en innsnevring av enkeltmenneskes frihet, og overser dette hensynet til andre hensyn, skriver Carl Christian Grue Solberg. ARKIVFOTO: EINAR LOHNE BJØRU. 

Hvordan kan en slik politikk i det hele tatt ha spor av tanker om individuell frihet i seg?Tarjei Røsvoll fra Venstrealliansen forfattet mandag et tilsvar til min kritikk av Venstrealliansens manglende vilje til å ta høyde for den enkelte students behov og ønsker. Røsvoll skriver at Blå Liste legger «ord i munnen på dem», og at dette er noe han og Venstrealliansen begynner å bli lei av. Hva Røsvoll personlig setter pris på av formuleringer er jeg … Read More

FULLFØRER IKKE. Bare litt over seks av ti som begynner på høyere utdanning i Norge fullfører en grad, skriver Iselin Nybø (V). ARKIVFOTO: TORE THIESEN

Det er bekymringsverdig at så mange er innom høyere utdanning i Norge uten å ta en grad.For mange studenter fullfører ikke den graden de starter på. Det er dårlig nytt for Norge og for den enkelte. Sammen med en stor satsing på økt kvalitet i undervisningen og mer penger i studiestøtte, foreslår vi derfor at stipendordningen bør oppmuntre flere til å fullføre. Vårt forslag vil ikke påvirke nivået på studiestøtten under utdanning. Alle vil få utbetalt … Read More

UENIGHETER. Vi kan godt ha uenigheter om politikk, men både Venstrealliansen og Blå Liste vil på sikt tjene godt av at parlamentets posisjon ikke uthules av ledelsen, skriver Tarjei Ellingsen Røsvoll. ARKIVFOTO: THEA STEPHANSEN. 

Diskusjonen om hvordan ressursene på universitetet bør fordeles for å oppnå gode resultater virker ikke Grue interessert i.Carl Christian Grue Solberg, fra Høyres studenter og Blå Liste, sparer ikke på kruttet og mener vi i Venstrealliansen vil ofre deg – student i Bergen – på «likhetsidealets alter». Problemet er, at ingen i Venstrealliansen har sagt noe i nærheten av det. Blå Liste må rett og slett skjerpe seg. Ingen i Venstrealliansen har argumentert med, som Grue skriver, … Read More

INDIVID. Blå Liste mener at det er positivt for fellesskapet at den enkelte student gis undervisning mest mulig tilpasset den enkeltes motivasjon og behov. ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Du som student kan ikke få imøtekommet dine behov, fordi alt for enhver pris skal være likest mulig.Den siste tiden har debatten om honours-programmet rast for fullt på høyden. Debatten avdekker hvor fundamentalt ulike perspektiver Venstrealliansen og Blå Liste legger til grunn for sin tenkning.  Argumenter som at det vil løfte forskningskvaliteten på hele universitetet, gjøre humaniora-fagene mer attraktivt i næringslivet, og sikre ekstra motiverte elevene mer utfordrende oppgaver, har vært sentrale i Blå Listes argumentasjon for … Read More

ARKIVFOTO: THEA STEPHANSEN. 

Leserinnlegg: Om vi ikke skulle fulgt opp vedtaket fattet av universitetsstyret i mai ville vi undergravd hele universitetsdemokratiet.Anette Arneberg fra Venstrealliansen mener «det er ekstremt problematisk for universitetsdemokratiet at studentene ikke blir hørt i saker som i aller høyeste grad angår oss» og vil ha seg frabedt at rektor «kaster penger etter de som allerede klarer seg best». Bakgrunnen for uttalelsen i Studvest er planer om et såkalt honours-program for studenter i humanistiske fag. Påstandene om at … Read More

INTET VERN. Slik rettstilstanden er nå, er det ikke annet å gjøre enn å holde seg frisk under leieperioden, skriver Pia Hylland fra Jussformidlingen. ARKIVFOTO: KATARINA PARTEKA AARSNES.

Leserinnlegg: Har du tenkt over konsekvensene ved å bli alvorlig syk og samtidig være ansvarlig for en husleiekontrakt?Leier du bolig? Kanskje tenker du på å leie bolig? Har du tenkt over konsekvensene ved å bli alvorlig syk og samtidig være ansvarlig for en husleiekontrakt? Hva gjør du dersom sykdommen gjør at du ikke lenger kan bo i leiligheten, eller at du ikke lenger har mulighet til å betale leie? Sykdom rammer deg uten forvarsel. Men loven er … Read More

HUMANIORA. En breddeutdannelse fra for eksempel humaniora som kombinerer ulike elementer fra feltet, kan bidra til at næringslivet i større grad blir observant på kunnskapen humaniora-studentene besitter, skriver Carl Lindbæk

Leserinnlegg: Forutsetningen for politikk bør ikke alltid være å løfte de svakeste.1. oktober publiserte Studvest et debattinnlegg skrevet av Venstrealliansens leder, Anette Arneberg, om honours-programmet som rektoratet ved Universitetet i Bergen (UiB) ønsker å teste ut. Og som Blå Liste fremmet på siste parlamentsmøte. Dette er et program som kan bidra til å heve universitetet som helhet, og styrke enkelte linjers anseelse. Derfor er dette et program det er verdt å teste … Read More

RETTIGHETER. Du som leietaker har også andre rettigheter enn de økonomiske rettighetene, skriver innsenderne fra Økonomiformidlingen. ARKIVFOTO: EMIL BREISTEIN

Som fersk student kan det være vanskelig å vite hvilke rettigheter du har når du leier.Et nytt semester er i gang. Noen nye studenter har akkurat flyttet hjemmefra og leier for første gang. Som fersk student kan det være vanskelig å vite hvilke rettigheter du har når du leier. Kanskje er du mest opptatt av de rettighetene som går utover lommeboken din. Da er utleiers rettighet til å skru opp leieprisen relevant. Her er det … Read More

VANSKELIG Å FORSTÅ. Venstrealliansen mener derfor at det er vanskelig å forstå hvordan man kan trekke fram et Honours-program som løsningen. ARKIVFOTO: THEA STEPHANSEN. 

Rektoratets ønske om å opprette et Honours-program gjør narr av både studentdemokratiet og den norske utdanningsmodellen.Mandag forrige uke avholdt studentparlamentet sitt andre møte for semesteret, der en resolusjon om opprettelsen av en honours-program var på dagsorden. Resolusjonen, innsendt av Blå liste, falt. Likevel avslører Studvest en dag senere at rektoratet har ønsket å teste ut et slikt program ved å innføre en pilot. Det er ekstremt problematisk for universitetsdemokratiet at studentene ikke blir hørt i … Read More

UHELDIG. Jeg mener Studentparlamentet gjør seg selv en bjørnetjeneste når vi ikke prioriterer hva vi skal jobbe med, skriver Tobias Jensen Otterstad fra Blå Liste. ARKIVFOTO: SILJE FRIDÉN. 

Studentparlamentet velger en Ole Brumm-tilnærming og sier ja takk til alt sammen. Hver høst skal Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) vedta Arbeidsutvalgets (AU) arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet skal vare i ett år og definerer hva AU til SP-UiB skal jobbe med i sin periode. I utkastet AU hadde lagt fram lå det allerede mange gode studentsaker. Blant annet et forslag om en kartlegging av seksuell trakassering, et mål om å styrke kravene til … Read More