INTET VERN. Slik rettstilstanden er nå, er det ikke annet å gjøre enn å holde seg frisk under leieperioden, skriver Pia Hylland fra Jussformidlingen. ARKIVFOTO: KATARINA PARTEKA AARSNES.

Leserinnlegg: Har du tenkt over konsekvensene ved å bli alvorlig syk og samtidig være ansvarlig for en husleiekontrakt?Leier du bolig? Kanskje tenker du på å leie bolig? Har du tenkt over konsekvensene ved å bli alvorlig syk og samtidig være ansvarlig for en husleiekontrakt? Hva gjør du dersom sykdommen gjør at du ikke lenger kan bo i leiligheten, eller at du ikke lenger har mulighet til å betale leie? Sykdom rammer deg uten forvarsel. Men loven er … Read More

HUMANIORA. En breddeutdannelse fra for eksempel humaniora som kombinerer ulike elementer fra feltet, kan bidra til at næringslivet i større grad blir observant på kunnskapen humaniora-studentene besitter, skriver Carl Lindbæk

Leserinnlegg: Forutsetningen for politikk bør ikke alltid være å løfte de svakeste.1. oktober publiserte Studvest et debattinnlegg skrevet av Venstrealliansens leder, Anette Arneberg, om honours-programmet som rektoratet ved Universitetet i Bergen (UiB) ønsker å teste ut. Og som Blå Liste fremmet på siste parlamentsmøte. Dette er et program som kan bidra til å heve universitetet som helhet, og styrke enkelte linjers anseelse. Derfor er dette et program det er verdt å teste … Read More

RETTIGHETER. Du som leietaker har også andre rettigheter enn de økonomiske rettighetene, skriver innsenderne fra Økonomiformidlingen. ARKIVFOTO: EMIL BREISTEIN

Som fersk student kan det være vanskelig å vite hvilke rettigheter du har når du leier.Et nytt semester er i gang. Noen nye studenter har akkurat flyttet hjemmefra og leier for første gang. Som fersk student kan det være vanskelig å vite hvilke rettigheter du har når du leier. Kanskje er du mest opptatt av de rettighetene som går utover lommeboken din. Da er utleiers rettighet til å skru opp leieprisen relevant. Her er det … Read More

VANSKELIG Å FORSTÅ. Venstrealliansen mener derfor at det er vanskelig å forstå hvordan man kan trekke fram et Honours-program som løsningen. ARKIVFOTO: THEA STEPHANSEN. 

Rektoratets ønske om å opprette et Honours-program gjør narr av både studentdemokratiet og den norske utdanningsmodellen.Mandag forrige uke avholdt studentparlamentet sitt andre møte for semesteret, der en resolusjon om opprettelsen av en honours-program var på dagsorden. Resolusjonen, innsendt av Blå liste, falt. Likevel avslører Studvest en dag senere at rektoratet har ønsket å teste ut et slikt program ved å innføre en pilot. Det er ekstremt problematisk for universitetsdemokratiet at studentene ikke blir hørt i … Read More

UHELDIG. Jeg mener Studentparlamentet gjør seg selv en bjørnetjeneste når vi ikke prioriterer hva vi skal jobbe med, skriver Tobias Jensen Otterstad fra Blå Liste. ARKIVFOTO: SILJE FRIDÉN. 

Studentparlamentet velger en Ole Brumm-tilnærming og sier ja takk til alt sammen. Hver høst skal Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) vedta Arbeidsutvalgets (AU) arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet skal vare i ett år og definerer hva AU til SP-UiB skal jobbe med i sin periode. I utkastet AU hadde lagt fram lå det allerede mange gode studentsaker. Blant annet et forslag om en kartlegging av seksuell trakassering, et mål om å styrke kravene til … Read More

VERDENSBORGER. Sannsynligheten er svært høy for at en person som har vært på utveksling har opplevd å bevege seg mye lenger i retning av å være en verdensborger enn en som ikke har vært på utveksling. ARKIVFOTO: JULIE HELENE GUNTHER

Leserinnlegg: Så banalt, men også så viktig og riktig.Styreleder i Venstrealliansen Varg Lukas Folkman etterlyser i Studvest gode argumenter for hvorfor det er positivt med utveksling. Som rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen har skrevet: «Utveksling dreier seg om å utvide sin horisont – å finne den gleden det er i å ta del i andres kunnskap og i andre kulturer og levemåter.» Å skape forståelse … Read More

ÅPENT. Studentparlamentet har tilrettelagt med offentlige møter hvor alle studenter kan møte opp for å høre på, møte, stille spørsmål til- og diskutere med kandidatene. ARKIVFOTO: SIREN GUNNARSHAUG

Leserinnlegg: Vi er her, helt åpne, og kontakter sannsynligvis Studvest og andre medier oftere enn de kontakter oss.Ansvarlig redaktør i Studvest, Maria Rud Halvorsen, skrev i en kommentar før sommeren at «Studentene har rett til å vite hvordan makten brukes». Her kommer vårt svar. På UiB, som på en rekke andre institusjoner, velger studentene selv sine egne tillitsvalgte. Det skjer gjennom åpne valg hvert år hvor alle studenter kan stille til valg, og alle studenter har mulighet … Read More

HØYERE UTDANNING. Og selvfølgelig vil ikke alle ønske å ta høyere utdanning. Det har jeg aldri hevdet. ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Det blir rimelig meningsløst å anklage meg for å bidra til at yrkesfag har for lav status.Sveinung Knutsen skriver at jeg uttrykker at «Det å gå på universitet blir en statusmerkelapp på at man har fått det til i samfunnet, at man ikke lenger er en del av den rufsete arbeiderklassen.» Hvor han har det fra, aner jeg ikke. Når man benytter uttrykket «lese mellom linjene», som Knutsen gjør, så er dette et begrep som referer … Read More

ANTAKELSER. Vi kan ikke automatisk anta at fordi mange går i sine foreldres fotspor, så er det fordi de ikke har et reelt valg om å gjøre noe annet, skriver Sveiung V. Knutsen. ARKIVFOTO: BEATE FELDE

Å kvotere «lavere klasser» inn i akademia er et usedvanlig dårlig og arrogant forslag.I det Tarjei Ellingsen Røsvoll vil innføre «arbeiderklassekvoter» på universitetet, sier han mellom linjene at universitetet er det høyeste gode. Det å gå på universitet blir en statusmerkelapp på at man har fått det til i samfunnet, at man ikke lenger er en del av den rufsete arbeiderklassen. På den måten setter han etter min mening opp et skille mellom … Read More

KONSENSUS. I norsk utdanningspolitikk kan det virke som om det har bygget seg opp et konsensus rundt at utveksling er bra, uansett. ARKIVFOTO: STUDVEST

Leserinnlegg: Det er få vedtatte sannheter i utdanningspolitikken, men at alle burde dra på utveksling er en av dem.Debatten har gått etter at minister for høyere utdanning, Iselin Nybø, forrige uke gikk inn for å få flere studenter til å utveksle. Det var nettopp blitt kjent at to av tre norske studenter ikke planla å utveksle under studiene sine, og gitt regjeringens mål om å få 50 prosent av norske studenter til å utveksle, fikk det ministeren til … Read More