Private utleieboliger er et viktig supplement til Sammens prosjekter, mener Chris Jørgen K. Rødland og Fredrik Brogstad fra Høyre.

FOTO: Toril Sunde Apelthun


Rødts bystyrekandidater, Sunniva Andresdottir Vik og Henrik Madsen, skriver i et innlegg i Studvest at det er på tide å bygge rimelige og sentrumsnære studentboliger. Det er vi skjønt enige i, men om veien til målet er vi nok rykende uenige; Høyre mener at vi må ta i bruk både offentlige og private krefter for å bygge flere sentrale studentboliger.  … Read More

En av de viktigste tingene vi som parlament kan gjøre er å være eksempler for det vi står for, skriver leder for Grønn liste, Aksel Solheim.

STUDENTPARLAMENTET: Arkivfoto fra mai 2022.


I studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (UiB) er en av våre viktigste arbeidsområder bærekraft og klima. Dette er et område hvor studenter etterspør faktisk endring og gode løsninger. Vi i Grønn liste mener oppriktig at dersom representantene i studentparlamentet skal kreve handling på miljø og bærekraftsområdet, må vi lede ved eksempel. Dette gjorde vi i Grønn liste da vi fremmet … Read More

Mer av byens flater bør bli prioritert til å bygge boliger for studenter og vanlige folk som trenger et godt og billig sted å bo, mener Rødt-kandidater Sunniva Andresdottir Vik og Henrik Madsen.

KRAV TIL BOLIG: Studentboliger må bygges så nærme sentrum at beboerne har mulighet til å ta del i studentlivet, skriver Sunniva Andresdottir Vik og Henrik Madsen


Bergen er en av landets fremste studentbyer, og studentene trenger rimelige steder å bo. En av de sentrale utfordringene med studentboligutbyggingen i Bergen er mangelen på sentrumsnære tomter. Et annet problem er at flere av byens tomter enten ligger for langt unna kollektivårene, eller prioriteres til kjøpesentre og kommersiell utleie. Et krav som må stilles til studentboligene, er at de … Read More

Mi reise inn i studentdemokratiet, og kvifor eg vil ha deg med meg.

NESTLEDER: Oscar dos Santos Kvalsvik oppfordrer til å ta del i studentdemokratiet.


Når ein høyrer om studentengasjement snakkar ein ofte om festivalar, sosiale arrangement og samvær. Når ein høyrer om studiekvardag snakkar ein meir om kalde lesesalar, psykisk helse og korleis i all verda ein skal greie seg på studiestøtta i dag.  Når ein høyrer om Studentparlamentet kan ein snakke om skeivfordelt representasjon, svekka truverd og studentpolitisk ekkokammer. Eller det velkjente «Hæ? … Read More

DEBATT: Styrestudentene ved UiB mener gratisprinsippet bør bevares. FOTO: Studvest (arkiv)


De kommersielle tannhjulene til en ikke-kommersiell sektor gjør seg sakte men sikkert klar for en ny realitet til høsten – betaling fra internasjonale studenter utenfor EØS og Sveits. Det truer ved noe av det som gjør de norske universitetene gode i utgangspunktet. Mange var nok sjokkerte over at Sosialistisk Venstreparti (SV) og Arbeiderpartiet (Ap) lot seg bøye for en tydelig … Read More

Et godt første steg er å anerkjenne bredden i arbeidet vårt med bærekraft, skriver rektor ved UiB, Margareth Hagen.

REKTORROAST: 8. februar arrangerte Studentparlamentet i Bergen «rektorroast» på Kvarteret. FOTO: Pedro Rendon


I en kommentar 9. februar skrev Studvest-journalist Inger Blom Huus om rektorroasten som ble avholdt under SDG-konferansen på Universitetet i Bergen (UiB). Hun melder at vi må løfte debatten om bærekraft på universitetet ved å formidle konkrete tiltak som treffer hverdagen, heller enn å diskutere utopiske visjoner i et ekkokammer. Jeg er enig i at vi må løfte debatten. Hverdagstiltakene … Read More

Som kongen en gang sa: Studenter er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene. Studenter er rike, fattige og midt i mellom. Har systemet sviktet studentene?

DEBATT: Er du enig med innleggsforfatterne? FOTO: Privat/Studvest


Journalist Magnus Laundal skrev tidligere denne uken i Studvest at studenter ikke bør syte på grunn av høye leveutgifter. Det er vi uenige i. I teksten skriver han at «det er dyrtid, og alt øker. Renta, strømprisene, drivstoffprisene. Det aller meste som kan bli dyrere er blitt nettopp det.»  Videre skriver Laundal at «det er også mange av oss som … Read More

Utfordringene og mulighetene ved ChatGPT er mange og store, skriver Pinar Heggernes, prorektor ved Universitetet i Bergen (UiB).

FOTO/ILLUSTRASJON: Eivind Senneset / UiB og Shutterstock


Siden november har vi ved UiB mottatt mange forespørsler fra media angående studenters bruk av ChatGPT i forbindelse med innleveringer og eksamener. Dette verktøyet som er basert på kunstig intelligens og maskinlæring, har skapt mye debatt. Bekymringer rundt juks og plagiering har dominert innleggene og det er viktig å starte et arbeid med etiske og juridiske retningslinjer for bruken av … Read More

FOTO (f.v.): Studvest og Peter Mydske/Stortinget. Bildet til høyre er fra Stortingets spørretime, 30. november 2022.


Vårsemesteret 2023 er i gang, og vi går inn i et nytt år med studier og studentpolitikk. I den anledning er det god grunn til å se tilbake på hvordan det forrige studentpolitiske året ble avsluttet. Den 24. november vedtok Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO) å erklære statsråd for forskning- og høyere utdanning Ola Borten Moe (Sp) for uønsket … Read More

Kanskje må vi beskjeftige oss med at Turte og Tvilling igjen setter foten fast i fjellet, hvis det betyr å bli påminnet om å se menneskene rundt oss. 

FOTO: Privat / NRK


At et samfunnskritisk og viktig program som Jul i Blåfjell blir slaktet er kun mulig å forstå hvis kritikken begrenser seg til noe så overfladisk som den repetitive sjarmen eller dårlige kvaliteten, som Vilde Alstads innlegg tydelig bærer preg av. Det er kjipt at en serie om ubetinget kjærlighet og forsøpling ønskes fjernet fordi dens utdaterte tekstur ikke holder helt … Read More