Å investere tid i pensjonen din i dag, kan virkelig lønne seg i fremtiden.

PENSJON. Nå må pensjonsleverandørene konkurrere om deg som kunde, noe som setter deg i en bedre forhandlingsposisjon. FOTO: Bjarne Astor / NHHS og Josef Kosler


Annonse

Flere studenter kombinerer jobb og studier, og har derfor innskuddspensjon. Derfor ønsker Økonomiformidlingen, en uavhengig organisasjon som tilbyr gratis privatøkonomisk rådgivning, å vise hvorfor du som student bør bry deg om innskuddspensjon og hvilken påvirkning det har på din fremtid. Pensjon består av tre deler. Selve basen i pensjonen er folketrygden eller alderspensjonen som den også kalles. Alderspensjonen er den … Read More

Hvordan skaper det større endringer å gå i tog enn ved å dele et innlegg i sosiale medier?

SYND. Som innholdsprodusent og en av de som er ansvarlig for Amnesty sine sosiale medier, synes jeg det er synd at Alstad ikke ser verdien i å spre informasjon på denne måten. ILLUSTRASJON: Gjertine Gjernes. FOTO: Privat


Annonse

I et kommentar som ble publisert i Studvest 14. september skriver journalist Vilde Alstad at «sofa-aktivisme» irriterer henne. Å dele ett Instagram-innlegg fra Amnesty er ikke nok til å redde verden, ifølge Alstad. Det kan vi være enige i – å dele en post fra Amnesty redder ikke hele verden. Forslaget til Alstad er derimot at vi må ut i … Read More

Å løfte stemmen enten i mediene eller over stemmeseddelen kan være med å påvirke nettopp din hverdag.

DEMOKRATI: Etter en lang pandemi full av pekefingre i vår retning kan jeg ikke tenke meg en viktigere periode å ta opp stemmeretten vår på. Arkivfoto: Adrian Grindbakken


Annonse

Å nå ut til studentmassen kan være en krevende prosess, kanskje særlig ved semesterstart. Som mye annet samkjører ikke Stortingsvalget med studentkalenderen. Det er ikke utypisk at vi blir oversett, jeg er selv en studentpolitiker som stadig lar meg overraske over hvor lite kjennskap enkelte har til vår hverdag. Demokratiet kan være skjørt og oppleves som uviktig når enkelte befolkningsgrupper … Read More

Vi må sørge for at samfunns- og arbeidslivet blir klar over hvilken kompetanse våre kandidater stiller med etter endt utdanning. 

Arkivfoto


Annonse

Arbeidslivsrelevansmeldingen som kom i vår, pekte på universitetenes må ta et større ansvar for å sikre utdanninger med relevans for samfunns- og arbeidsliv. Hva betyr dette konkret for Universitetet i Bergen (UiB)? UiB har mange utdanninger som er godt forankret i samfunnslivet og synkronisert med arbeidslivets kompetansebehov. Medisin, jus og praktiske medieprogrammer er eksempler på dette. I disse utdanningene er … Read More

Forutsigbarhet har ikke vært en veldig vanlig ting det siste året, og mange av Bergens studentorganisasjoner har hoppet over unødvendig mange hindringer.

Illustrasjonsfoto: Adrian Grindbakken


Annonse

Det siste året har vært et år preget av en pandemi som har herjet gjennom hele verden. Pandemien har i stor grad påvirket kultursektoren, og studentkulturen er intet unntak. Gitt at i motsetning til de profesjonelle aktørene i kulturlivet i Bergen, er studentkulturen i aller størst grad driftet av frivillige – frivillige som det siste året har jobbet ekstremt hardt … Read More

Utdanningssystemet bør lære studenter hvordan de skal håndtere pengene sine.

Illustrasjonsbilde: Josef Kosler


Annonse

På videregående skoler, høyskoler og universiteter rundt i landet eksisterer det et betydelig kunnskaps-vakuum. Studentene jobber hardt for å komme seg ut i arbeid: De møter opp på alle forelesninger, gjennomfører oppgavene de blir gitt og klarer seg gjennom eksamen. Men få er klar over at de går glipp av en av livets viktigste utdanninger: Hvordan man skal håndtere pengene … Read More

Universitetet er ikke bare forskning og utdannelse, det er også en forvalter av demokratisk kultur.

Illustrasjonsfoto: Adrian Grindbakken


Annonse

Det er valg-vår ved Universitetet i Bergen (UiB). Et nytt rektorat er valgt, og nå skal det velges nye representanter til fakultetsstyrene, nye dekaner og et nytt universitetsstyre. Det skal velges studentrepresentanter til universitetsstyret og et nytt studentparlament. Vi er stolte av universitetsdemokratiet i Bergen, og særlig stolte er vi av det solide studentdemokratiet. Dette er en oppfordring til dere … Read More

Min hypotese er at alle studenter har en egen «grense» for hvor engasjerte de ønsker å være.

Illustrasjonsfoto: Josef Kosler


Annonse

Simen Bø har, i sitt debattinnlegg, rett i at verdien av studentvalget ikke er selvsagt. Verdien er naturligvis relativ ut ifra hvor mye valget betyr for den enkelte. Kandidatene og listene har forståelig nok en mye større tilknytning til studentvalget enn studentene som ikke får det med seg eller ignorerer det. Dette betyr derimot ikke at valget ikke har en … Read More

The process of the student elections is now underway. But why should you, as an international student, vote for these student elections?

Illustration: Henriette Frøysland Thorkildsen


Annonse

If you are an international or an exchange student at the University of Bergen (UiB), perhaps you didn’t hear about the student elections taking place these days. All students registered at UiB, including international and exchange students, have the opportunity to vote for their representatives. These are important elections. I say «these» because there are indeed two elections. You have … Read More

Det er alltid en oppfordring om å stemme, som om verdien av valget er selvsagt. Det er den ikke.

Universitetsmuseet i Bergen. ARKIVFOTO: Johanne Marlene Hansen


Annonse

Alle innleggene om studentvalget har én ting til felles: De er blottet for empati for de som ikke deltar. Det er ikke overraskende at man blir medgitt når man leser om kampsakene til de ulike listene. De vil ha styrket psykologtilbud, styrket undervisning, en mer fleksibel studiehverdag og økt fokus på bærekraft. Problemet er at det allerede er stor enighet … Read More