SYND. Det er synd at det kun var èn kvinnelig representant i panelet, skriver Eira Garrido fra Venstrealliansen. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

VA burde brukt muligheten til å sende en kvinne, men det er også så langt den legitime kritikken går.Ideelt sett ville debatten på Kvarteret på onsdag bestått av like mange kvinner som menn. Ideelt sett ville alle listetoppene vært til stede under debatten. Slik ble det ikke denne gang. Selvfølgelig tar Venstrealliansen kritikk på at vi ikke sendte en kvinne til parlamentsdebatten. Det er krise når vi har en debatt med én kvinne og syv menn. VA burde … Read More

PROBLEMATISK. Vi ønsker at fadderbarna skal møte Bergen på best mulig måte. Kåte faddere med fadderbarna i siktet undergraver dette, skriver Varg Lukas Folkman. ARKIVFOTO: JIN SIGVE MÆLAND

Må du på død og liv ligge med fadderbarnet ditt, burde du ikke være fadder i utgangspunktet.I min tid som fadderbarn og som nestleder i fadderstyret ved det Humanistiske Fakultet så jeg mye rart. Overstadig berusede faddere og fadderbarn, selvsagt, men også studenter strippende dekket i babyolje på Kvarteret og faddere og fadderbarn løpende over hustak. Jeg så også flere fulle faddere, fra både HF og andre fakulteter, som snøvlende og aggressivt flørtet med fadderbarn. Dette … Read More

KJØNNSSYKDOMMER. Den store oppslutningen blant studentene på dager som klamydiadagen sier noe om behovet for å enkelt kunne teste seg for seksuelt overførbare infeksjoner, skriver innsenderne fra Venstrealliansen. ARKIVFOTO: JULIE BJELLAND BUER

… ikke lett tilgjengelig for studentene i hvert fall.Helsestasjonen på Engen har kun åpent et par timer tre dager i uka. Dette er det eneste helsestasjonstilbudet for 30.000 Bergensstudenter, i tillegg til alle andre ungdommer i Bergen sentrum. Det sier seg selv at dette er en suksessoppskrift på lange køer og et utilstrekkelig tilbud for studentene. Med sine ukeslange køer er heller ikke Sammens fastlegetilbud et alternativt og … Read More

ÅPENHET. Jeg ser ingen problemer med å samarbeide med private selskaper, men det er et krav at disse samarbeidene skal foregå åpent, og at studenter får innsyn i prosessen, skriver Tobais Otterstad. FOTO: BEATE FELDE/HANNE DAHL GEVING

UiB må inngå flere Akademia-avtaler slik at forskere selv kan velge de prosjektene de har tro på.Venstrealliansens Tarjei Røsvoll skal ha honnør for å kritisere UiBs mangel på åpenhet om Akademia-avtalen med Statoil, men løsningen er ikke å nekte petroliumsforskere tilgang til midler ved å tvangsregulere hva avtalen skal inneholde. Selvfølgelig skal UiB samarbeide med Statoil. Som en av Bergens største arbeidsplasser, og som et ledende petroliumsselskap, er Statoil en viktig premissleverandør for utviklingen av klimavennlig … Read More

FOSSILFRI: Venstrealliansen mener vi trenger god og uavhengig forskning på hvordan verden kan bli fossilfri, ikke bedre måter å hente opp olje på, skriver Tarjei Røsvoll. FOTO: THEA STEPHANSEN

Hvis dette blir en så god avtale at den kan forsvares, så kan man da for svingende forsvare den i offentligheten.Akademia-avtalen er under reforhandling av UiB. Avtalen går ut på at universitetet får forskningsmidler fra Statoil, mot at midlene øremerkes visse områder Statoil og Universitetet blir enige om. I en sak om avtalen i På Høyden kommer det fram at forhandlingene ikke er offentlige, og universitetet er uklare på hvordan studenter og ansatte skal inkluderes i prosessen. Også andre norske … Read More

GODT LÆRINGSMILJØ. Viserektor ved UiB, Oddrun Samdal, og medlem av arbeidsutvalget til SP-UiB, Natalie Johnsen mener UiB har gode systemer som sikrer et godt læringsmiljø. FOTO: MARIE-LOUISE DEIKE/BEATE FELDE

Debatt: Vi støtter Beldos forslag og ønske om et forbedret lovverk for studenters læringsmiljø.Det er riktig som NSO-leder Mats Beldo sier, at lovverket i dag tillater forskjeller mellom institusjonene når det gjelder krav til sikring av studenters læringsmiljø. Han fortsetter med å fortelle at en student ved UiB kan ende opp med dårligere vilkår enn en student ved NLA. Dette er i teorien korrekt, men i praksis har vi ved UiB etablert systemer … Read More

VAGT LOVVERK. Det lovverket som i dag skal verne om din rett til et godt læringsmiljø er fullt av utydelige formuleringer, skriver NSO-leder Mats Beldo. ARKIVFOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN

En student på UiB kan ende opp med langt verre vilkår enn sine medstudenter på NLA. Er dette rettferdig?Alle studenter har krav på et godt læringsmiljø. I det ligger det at de fysiske og psykiske forholdene rundt din studiesituasjon skal være tilfredsstillende ut fra en samlet vurdering av din helse, sikkerhet og velferd. Imidlertid bare «så langt det er mulig og rimelig», slår lovverket fast. Det lovverket som i dag skal verne om din rett til et godt … Read More

GI SLIPP. Kjære samfunn; gi litt slipp på tøylene dere holder rundt oss studenter, skriver student Ingunn Berntsen. FOTO: NORA ELVESTAD

Om jeg ikke gjør det optimalt nå, hva er egentlig vitsen med å studere i det hele tatt, da?Stadig hører man om unge som sliter med å balansere skole, trening, et sosialt liv og gjerne også en deltidsjobb. Man hører på klaging og kjas og mas om at presset er for stort og at de ikke klarer mer. Jeg skulle gjerne fortalt dem at det blir bedre. Men det gjør det ikke. Jeg kjenner daglig på presset. Presset … Read More

ALVORLIG. Vi vet at 31 prosent av studentene i løpet av studietiden har tatt opp kreditt- og forbrukslån for å dekke basale utgifter. Dette er en svært alvorlig utvikling, skriver leder i Norsk studentorganisasjon, Mads Beldo. ARKIVFOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN

Å være heltidsstudent innebærer ikke bare å møte til undervisning og gjøre det absolutt nødvendige.I Studvest onsdag 14. Mars tar politisk viseformann i Høyres studenterforening i Bergen, Carl Jannik Egenberg Lindbæk, til orde for at studenter har mulighet til å jobbe ved siden av studiene, samt at det er kostbart å øke studiestøtten. Norsk studentorganisasjon (NSO) er ikke uenig i at å ha en deltidsjobb ved siden av studiene kan være positivt på flere … Read More

UENIG. Sondre Riisøen reagerer på lederen til vikarierende ansvarlig redaktør i Stoff, Olve Hagen Wold, om Norsk studentorganisasjon. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Vi kan gjerne diskutere NSOs funksjon, men jeg forventer at en slik diskusjon tas på et grunnlag med rot i virkeligheten, og ikke baserer seg på synsing og følelser. I forrige ukes utgave av STOFF kunne vi se at vikarierende ansvarlig redaktør, Olve Hagen Wold, harselerte med studentenes nasjonale interesseorganisasjon med et sammensurium av halvferdige tanker og unøyaktigheter. Vi kan gjerne diskutere Norsk studentorganisasjons (NSO) funksjon, hva som fungerer bra, og hva som kan bli bedre. Men jeg forventer at en slik diskusjon tas på et grunnlag med rot i … Read More