ALVORLIG. Vi vet at 31 prosent av studentene i løpet av studietiden har tatt opp kreditt- og forbrukslån for å dekke basale utgifter. Dette er en svært alvorlig utvikling, skriver leder i Norsk studentorganisasjon, Mads Beldo. ARKIVFOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN

Å være heltidsstudent innebærer ikke bare å møte til undervisning og gjøre det absolutt nødvendige.I Studvest onsdag 14. Mars tar politisk viseformann i Høyres studenterforening i Bergen, Carl Jannik Egenberg Lindbæk, til orde for at studenter har mulighet til å jobbe ved siden av studiene, samt at det er kostbart å øke studiestøtten. Norsk studentorganisasjon (NSO) er ikke uenig i at å ha en deltidsjobb ved siden av studiene kan være positivt på flere … Read More

UENIG. Sondre Riisøen reagerer på lederen til vikarierende ansvarlig redaktør i Stoff, Olve Hagen Wold, om Norsk studentorganisasjon. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Vi kan gjerne diskutere NSOs funksjon, men jeg forventer at en slik diskusjon tas på et grunnlag med rot i virkeligheten, og ikke baserer seg på synsing og følelser. I forrige ukes utgave av STOFF kunne vi se at vikarierende ansvarlig redaktør, Olve Hagen Wold, harselerte med studentenes nasjonale interesseorganisasjon med et sammensurium av halvferdige tanker og unøyaktigheter. Vi kan gjerne diskutere Norsk studentorganisasjons (NSO) funksjon, hva som fungerer bra, og hva som kan bli bedre. Men jeg forventer at en slik diskusjon tas på et grunnlag med rot i … Read More

DYRT. Spørsmål om studiestøtte er kompliserte fordi det koster ekstremt mye å øke studiestøtten i en slik grad at det faktisk får påvirkning for studentene, skriver innsenderen. FOTO: TORE HAUKE THIESEN.

Debatt: Studenter har også mulighet til å jobbe ved siden av studiene.Tirsdag 13. Mars publiserte Studvest innlegget «Staten sier umulig, studentene får de til», hvor studenter fra Økonomiformidlingen problematiserer hvor lite penger studentene får tildelt av staten. Dette er en viktig sak å ta opp, samtidig som den har flere sider enn hva som blir belyst i innlegget. Et helt sentralt moment som ikke en gang er nevnt i innlegget er studenters … Read More

IKKE BRA NOK. En student som leier står igjen med en sum som er betraktelig lavere enn hva regjeringen mener er tilstrekkelig. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Debatt: Hvorfor skal studentene leve på mye mindre støtte enn hva regjeringen hevder er minimum for livsopphold?Du står i kassen på Rema 1000 og trykker den firesifrede koden etterfulgt av den grønne tasten. Svetten pipler i pannen og du venter spent på om betalingen går gjennom. Lettelsen brer seg i kroppen når terminalen piper og skjermen viser «godkjent». Det ble middag i dag også. Sånn er dessverre hverdagen for mange studenter. Regjeringens livsoppholdssatser fra og med … Read More

KOM I GANG. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø oppfordrer alle universiteter og høyskoler som i dag ikke har studentombud, til å starte opp arbeidet med å få det på plass. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN.

Leserinnlegg: Alle som ikke har studentombud bør starte arbeidet med å få det på plass.Et samlet Storting har nå bedt regjeringen om å lovfeste at alle universiteter og høyskoler skal ha et studentombud. Studentene har kjempet lenge for å få studentombudene på plass. Den kampen er kronet med seier. Det er jeg glad for! Det er allerede 10 utdanningsinstitusjoner i Norge som har studentombud. Universitetet i Oslo var først ute i 2013. Mitt inntrykk … Read More

URETTFERDIG: Dersom Høyres prinsipprogramkomité sin innstilling blir gjennomført, vil det forbli vanskeligere for par der det er kvinnen som er infertil, skriver Håkon Bergseth fra Høyres studenterforening i Bergen. FOTO. HANNE KRISTIN LIE

Tillater vi eggdonasjon, vil flere par med høyere utdanning kunne få en ekstra mulighet til å stifte familie.Mandag 12.02.18 kom Høyres prinsipprogramkomité med en innstilling mot eggdonasjon. Dette har vakt reaksjoner fra flere partimedlemmer, inkludert meg selv. Dermed benytter jeg anledningen til å argumentere overfor dere, kjære medstudenter, om hvorfor det er viktig for oss at eggdonasjon tillates.   Vestlige menns sædkvalitet har, ifølge et internasjonalt forskningsprosjekt, hatt en urovekkende negativ utvikling de siste 40 årene. Dette … Read More

URETTFERDIG. Terje-André Kvinlaug og Linn Raaheim-Nordfonn fra Arbeiderpartiets studentlag i Bergen mener Spinraza også burde tilbys dem over 18. FOTO: SOLFRID ØKLAND/JIN SIGVE MELAND

Leserinnlegg: En av dem som ikke får medisinen er studenten Karina Harkestad. Hun bør få muligheten til et liv uten frykten for å dø tidlig.Beslutningsforum har endelig godkjent bruken av medisinen Spinraza for behandling av spinal muskelatrofi på norske sykehus, men det er en hake: Bare pasienter under 18 år får tilbudet om den livsforlengende medisinen. Én av dem som ikke får medisinen er studenten Karina Harkestad. Hun er 26 år, og i en kronikk publisert hos NRK i oktober forteller hun at hennes … Read More

UENIG. Styreleder i Sammen, Magnus Nygaard, er ikke enig i Synne G. Hammervolls kritikk av Sammens satsing på tannhelse. ARKIVFOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN

Hammervoll har nok gode intensjoner, men det er legitimt å spørre om målskiven heller burde være statens satsing på tannhelse.I Studvest 7. februar skriver Studvest-journalist Synne G. Hammervoll at Sammen svikter studentene sin tannhelse. Hammervoll gir et feilaktig bilde av Sammens satsing på tannhelse. Tannhelse har vært et prioritert satsingsområde for studentsamskipnaden helt siden etableringen av studentenes tannhelsetjeneste i 1997. Dette er et tannlegetilbud med spesifikk studentkompetanse og med studentvennlige åpningstider. Tjenesten har svært høy kundetilfredshet og prisene er … Read More

LESERINNLEGG. Mitt inntrykk er at Solberg vil gi mer til de rike, og sånn er det, skriver Tarjei Ellingsen Røsvoll fra Venstrealliansen. FOTO: PRIVAT

Å tjene 177 000 på siden av studiene er så godt som umulig.Å tjene 177 000 på siden av studiene er så godt som umulig, bortsett fra dem som eier (og leier ut) bolig, eller de som gjennom nettverk får en jobb med lønn godt over 200 kroner i timen. Dette er ikke «valg» disse har tatt, men flaks ved at de har blitt født inn i en familie og/eller klasse med … Read More

BOLIGDRØMME: Hva har det å si for deg, Tarjei E. Røsvoll, om Ola og Kari jobber i helger og ferier for å kunne realisere boligdrømmen og samtidig beholder stipendet, spør Carl Christian Grue Solberg. FOTO: PRIVAT

Leserinnlegg: For meg er ikke lommene til hardtarbeidende studenter feil lommer.Tarjei Ellingsen Røsvoll, styremedlem i Venstrealliansen, tok tidligere denne uken til motmæle mot mitt forslag om å øke inntektsgrensen. Han forklarer at han ikke kjenner noen, «absolutt ingen», som er i den situasjonen at de kan miste stipendet som et resultat av for høy inntekt. Følgelig er det ingen aktuell problemstilling. Røsvoll, hvem tror du egentlig at du er? Røsvoll … Read More