LESERINNLEGG: Å kutte hele organisasjoner fordi noen undergrupper har sosiale opptak er som å legge ned Oljefondet fordi de av og til investerer i våpen, skriver Varg Lukas Folkman.Debatt

På lørdag gikk studentpolitikere fra HVL og UiB ut i samlet front og kritiserte sosiale opptak i idrettsorganisasjoner. Kort fortalt synes de det er en uting, og ønsker ikke at studentenes penger skal gå til de som driver med sånt. Greit nok.  Det de ikke sier i innlegget, er hva som vil være konsekvensen av å kutte støtte til organisasjoner hvor sosiale opptak … Read More

LEDER: Det er én ting å få beskjed om at du ikke kan være med på fotballaget fordi du ikke er god nok til å trille ball. Det er noe helt annet å få beskjed om at du ikke er en fet nok fyr til å henge med de kule gutta.«Mest mulig studentvelferd til flest mulig studenter». Hvis Velferdstinget skulle hatt et motto, ville det vært noe i den duren. Det er en slik tanke som bør ligge til grunn når de skal fordele penger fra semesteravgiften til de ulike studentorganisasjonene i november. Norges Handelshøyskoles Idrettsforening (NHHI) er på mange måter best i klassen av søkerorganisasjonene til Velferdstinget når det kommer til … Read More

Det mangler ikke på skremselshistorier om hvor farlig antidepressiva er. Min historie er imidlertid en helt annen.Da jeg flyttet til denne regntunge brosteinsbyen i 2013 falt jeg inn i en tung depresjon. Utenfra så jeg ut til å stå stødig i min nye hverdag, og kun de nærmeste visste at jeg slet. Heldigvis fikk jeg raskt hjelp av psykolog. Det ble klart at livslang angst hadde satt sine spor, og at kroppen konstant var på vakt. Hvert døgn … Read More

KOMMENTAR: Som student er du avhengig av å møte en institusjon som er villig til å låne noen punkter fra arbeidsmiljøloven for å kunne hjelpe deg. Men de må egentlig ikke.Den norske studenten er en taper. Vi er en av gruppene i samfunnet med lavest økonomisk vekst. Vi sliter oftere psykisk. Vi bor dårligere. Og skulle det skje oss noe, har vi også et dårligere vern enn for eksempel vanlige arbeidstakere. For hvem har ansvaret om du mistrives i læringsmiljøet ditt? Læringsmiljø kan være så mangt, og dreier seg gjerne om alt fra fysisk tilrettelegging for de … Read More

LESARINNLEGG: «Sammen» bør bruke nynorsknamnet også i Bergen!Debatt

Før sumaren vart det kjend at SiB skulle byta namn og byrja å profilera seg som «Sammen». Dei gjekk saman med studentsamskipnadane i Sogndal/Førde og i Stord/Haugesund for å laga ein ny stor studentsamskipnad. Ein studentsamskipnad som skal famna om studentar på heile Vestlandet kunne sjølvsagt ikkje kalla seg Studentsamskipnaden i Bergen. Sjølv om det vart diskutert å halda på SiB-namnet, vart … Read More

I den siste utgaven av Studvest kan vi lese at NHH og jusstudenter er de studentene som får mest støtte hjemmefra. Men hva med dem som får minst?Debatt

Det viktigste å ta med seg fra tallene Studvest presenterer onsdag, er at noen studenter får mer hjemmefra, og dermed har muligheten til å bruke mindre tid på deltidsjobbing. Undersøkelser fra SSB viser at mange studenter jobber så mange timer i uken at det går utover studiene og at studenter med lavt utdannede foreldre jobber mer enn studenter med høyt utdannede foreldre. Så utdanning … Read More

Studenttida er ei tid for å skape nye kjenningar. For mange kan det kjennast vanskeleg.Einsemd er noko mange studentar kjenner på. Det kan for mange vere overraskande vanskeleg å bli kjend med nye folk. Kvar tiande student har eit svakt sosialt nettverk, kjem det fram av Studentenes helse- og trivselsundersøking (SHoT) frå 2014. Ifølge rapporten kjenner kvar sjette student på ein form for einsemd. Rapporten skil mellom sosial og emosjonell einsemd, der sosial einsemd er mangel … Read More

STUDVEST MENER: NHH-studentene får mest fra mor og far. De som ikke får det må ofre timer på lesesalen for timer i kassa på Kiwi.I denne utgaven av Studvest kan du lese om at NHH-studentene er de som får mest penger fra mor og far. I spørreundersøkelsen, gjennomført av Sentio, er prosentandelen som får mer enn 2000 kroner månedlig hjemmefra 28 prosent ved NHH. Det er mer enn dobbelt så mange som på både Høgskulen på Vestlandet, BI og alle fakultetene på UiB bortsett … Read More

LESERINNLEGG: «Er det rart at ofrene for overgrep og trakassering tyr til sosiale medier når de som behandler klagene deres tenker mer på seg selv enn på ofrene?»Debatt

Studvest la forrige uke fram at 3,5 prosent av kvinnelige studenter i Bergen har opplevd seksuelt overgrep i studietiden. Det kommer sannsynligvis ikke som noen overraskelse at politiet bekrefter at de fleste av disse overgrepene er festrelaterte – jenter blir fortalt at de må passe på å ikke bli for fulle, passe på hva de har på seg, passe på å ikke … Read More

GJESTEINNLEGG: Det er i hovedsak tre ting bankene ser på når de skal vurdere om de vil gi deg boliglån eller ikke.Debatt

Drømmer du om å eie din egen bolig, men er usikker på hva bankene vektlegger når de ser på lånesøknaden din? Det er en jungel med ord og forklaringer der ute, men jeg skal prøve å guide deg gjennom den. La oss starte med hva bankene vil: Akkurat som du ikke vil låne bort penger til den ene kompisen eller venninna di … Read More