PSEUDOVITENSKAP. Studenter bør vite om hva som beveger seg av uvitenskapelige krefter i utdanningssektoren. Arkivfoto: Tore Hauke Thiesen.

Jeg vil ikke ha en akademisk hvitvasking av pseudovitenskapelige fagfelt på våre universitet, skriver innsender.Debattregler:

Det er på tide å rope et varsko. En astrologiskole har blitt godkjent for støtte fra Lånekassen, og to av Norges beste universitet kjemper om å få tilby et prestisjestudium i pseudovitenskap. Hvorfor hører vi ikke kraftigere protester på dette fra studenter? Hvordan kom vi hit, og hvordan snur vi denne bussen til Vannmannen? NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i … Read More

SERIØS. Studvest-journalist Bendik Reed Årvik gir deg en guide til hvordan du kan bruke skippertak-metoden. Foto: Julie Helene Günther.

Sidan eg for lengst har gitt opp å forbetre eigne studievanar, vil eg her presentere ein kort guide til oppgåveskriving i siste liten.APROPOS

Eg har alltid vore den typen som utset ting så lenge som mogleg. I livet som student har eg i løpet av tre og eit halvt år så å seie aldri starta på ei oppgåve før same dag som innleveringsfristen, så lenge oppgåva har vore på under 3000 ord. Lenger oppgåver har eg av og til starta på dagen før. … Read More

OGSÅ PERFEKT FOR KEBABENTUSIASTER. Solid cevapi med grillede grønnsaker. Cevapi er en grillrett av oppmalt kjøtt og finnes hovedsakelig på Balkan. Foto: Marit Moen Fjeld.

Sarajevo er ikke bare kjent for å være byen som markerte starten på første verdenskrig og OL i 84.Jeg ankom Sarajevo, Bosnia-Hercegovina, tidlig i januar. Dette for å jobbe på den norske ambassaden i Sarajevo i seks måneder. Jeg ble møtt av en bitende kulde og masse snø. Luftkvaliteten var så dårlig at jeg fikk utlevert maske og ble oppfordret til å bruke den hele tiden (det brennes bildekk for å varme hus). Det kan bekreftes at luftrensere … Read More

AVTALE MED OLJA. Studvest-journalist Ingeborg Undheim vil se handling og tiltak som viser at Universitetet i Bergen tar klima på alvor. Illustrasjon: Rasmus Aarskog Sætersdal.

At Universitetet i Bergen får 70 millionar kroner til forsking frå Equinor strid mot universitetet sitt arbeid for å stoppe klimaendringane.FNs miljøprogram lanserte onsdag 13. mars ein ny miljørapport, GEO-6, som tek for seg den samla miljøstatusen til kloden vår. Her kjem det fram at seks til sju millionar menneske døyr tidlegare kvart år på grunn av forureina luft. I 2018 kom FNs klimapanel med ein rapport som gjorde det klart at land er nøydd til å forme og utføre … Read More

NATTUGLER. Sarah Zahid og Katja Busuttil fra Liberal Liste mener studentene bør ha friheten til å bestemme når de skal studere, om det er morgen eller kveld. Arkivfoto: Beate Felde.

Nattugler bør også ha muligheten til å lese når de vil. Derfor ønsker Liberal Liste å jobbe for døgnåpne lesesaler og biblioteker, samt å avskaffe 08:15-forelesninger.Debattregler:

Studentene bør selv ha frihet til å ta avgjørelser som preger deres hverdag. Mangfoldet blant norske studenter er stort, men universitetene tar i liten grad hensyn til dette. Det er ikke alle som har en A4- hverdag der åtte til fire-studiet passer best. Noen er avhengig av å jobbe på dagtid, noen har strenge treningsrutiner mens andre har verv i … Read More

ROPE HØYEST. Det er typisk at det under valgkamp blir en konkurranse om å flekse mest muskler, skriver innsenderne. Foto: Adrian Grindbakken.

Venstrealliansen etterlyser en debatt om hva som er de gode likestillingstiltakene.I et innlegg onsdag 20. mars påpekte Bjørn Vilberg den skjeve kjønnsfordelingen blant listelederne. Det ble fort etterfulgt av svar fra både Sosialdemokratisk- og Blå Liste. Sandra Krumsvik fra Sosialdemokratisk Liste vil løfte begrepet feminisme og påpeker at hun er den eneste kvinnelige listelederen. Blå Liste på sin side forsøker å overbevise oss om at de er en likestillingsliste fordi … Read More

ÉN KVINNE. Studvest-journalist Bjørn Vilberg mener listene har et ansvar for å kommunisere med hverandre om alle er for likestilling. Foto: Julie Helene Günther.

Hvorfor er det bare én kvinne som er førstekandidat under årets studentvalg ved UiB?Under mandagens listelederdebatt ble det diskutert mangt og meget om flere viktige saker, blant annet klima og psykisk helse. Likevel var det et par sifre som slo meg. 7-1. Det kan gi assosiasjoner til Tyskland-Brasil i fotball-VM i 2014, men det er ikke det jeg tenker på her. 7-1 er kjønnsfordelingen blant listelederne. Du får ingen poeng hvis du gjetter … Read More

ÅPNE ARMER. Andreas Trohjell og Lise Carlsen søker seg i år inn i universitetsstyret. Foto: Julie Helene Günther.

Ved å påstå at det er høy terskel for å bli med i studentpolitikken, skremmer man dem som vil bli med, skriver innsenderne.Debattregler:

Det er fantastisk flott at det er så mange dyktige personer som stiller til valg, og vi håper dette er med på å øke valgdeltakelsen og interessen rundt avgjørelsene som fattes i universitetsstyret. Vi har gjennom valgkampen vært trygge på at vårt kandidatur står på egne ben og vært opptatt av å ikke snakke flinke motkandidater ned. Nå som valget … Read More

FLERE KVINNER. Blå Liste mener man ikke skal se seg blind på hvilket kjønn en kandidat er. De velger den beste kandidaten basert på ferdigheter. Foto: Adrian Grindbakken.

Til deg Sandra (og andre som måtte lure på det samme) er vi i Blå Liste selvfølgelig for likestilling, skriver innsendere fra Blå Liste.Under mandagens listelederdebatt stilte Sosialdemokratisk Listes førstekandidat, Sandra Krumsvik, spørsmålstegn ved om Blå Liste i det hele tatt er for likestilling. Dette i lys av at hun er den eneste kvinnelige listelederen i panelet og at dette skyldes vår (og andres) kamp mot likestilling, til stor glede for egne kandidater i salen. Til deg Sandra (og andre som måtte lure … Read More

VEGETAR. Ved økt kompetanse ønsker Grønn Liste å åpne folks øyne for hvor godt vegetarmat kan være. Arkivfoto: Toril Sunde Apelthun.

Grønn Liste kommer med et forslag om å friske opp kvaliteten og senke prisene på vegetartilbudet ved Sammens kantiner, finansiert av en kjøttavgift.Grønn Liste vil senke universitetets samlede klimagassutslipp. Dette innebærer å redusere antall flyreiser for ansatte, få flere til å sykle og bruke kollektivt og senke kjøttforbruket ved universitetet. Et flertall av listene synes å enes om de første punktene og er sånn sett relativt ukontroversielle. Sammen med Venstrealliansen vil vi også ut av akademia-avtalen («Equinor-avtalen»). Der vi i Grønn Liste … Read More