Gutter er betydelig dårligere til å sjekke seg for Klamydia enn jenter, skriver Aurora Berg.

Kommentar: Ifølge tall fra Engen helsestasjon for unge er det betydelig færre gutter enn jenter som tester seg for klamydia. Det er for dårlig.Norge suger til å bruke kondom, og som en konsekvens er det også stor spredning av kjønnssykdommer. Derfor er det viktig å sjekke seg regelmessig for å unngå spredning hvis man absolutt skal insistere på å ikke bruke kondom. Det har vist seg at gutter er betydelig dårligere til dette enn jenter. I månedene mai, juni, juli og august testet … Read More

INGEN FASIT. Det er ingen konkret fasit på hvilket spareobjekt som er mest egnet, skriver innsenderne fra Økonomiformidlingen. ARKIVFOTO: TORE HAUKE THIESEN

Til tross for en noe trang økonomi er studenter unektelig i en kritisk fase hva gjelder sparing.Den økonomiske situasjonen er velkjent som både trang og uutholdelig blant studenter. Dette spesielt for studenter uten inntekter ved siden av studielånet. I studieåret 2018–2019 får en alminnelig student ved maksimalt lån og stipend utbetalt en totalsum på kr. 116 368,75. Til sammenlikning summerer statens sats for livsopphold (det staten mener skal dekke «alminnelige forbruksutgifter») og boligutgifter på kr 5 … Read More

Uansett hvilket krav du ønsker å fremsette er det viktig å huske på at man må si ifra i tide, skriver Torleif Aarre fra Jussformidlingen. ARKIVFOTO: EMIL WEATHERHEAD BREISTEIN

Leserinnlegg: Hva kan man gjøre når magien i kollektivet dør ut i en tåke av forefallende oppvask og ukalkulerte nachspiel?Samboere som verken rydder eller overholder normale forventninger til støynivå og døgnrytme er en kjent problemstilling i studentmiljøet. Så hva kan man som leietaker gjøre når magien i kollektivet dør ut i en tåke av forefallende oppvask og ukalkulerte nachspiel? Utgangspunkt: dialog med den det gjelder Startpunktet er at konflikter i bokollektivet bør søkes løst gjennom dialog og forståelse. Erfaringsmessig … Read More

Det virker ikke som det er lagt opp til at studentene skal ha noe påvirkning på saken videre. Innlegget til Dag Rune Olsen avkrefter ikke denne bekymringen. FOTO: MAIKEN LARSEN SOLHOLMVIK/SIMEN AUGUSTIN

Leserinnlegg: Rektors innlegg avkrefter ikke bekymringen om at studenter ikke vil bli involvert.Universitetet lytter til studenter og opptrer ikke udemokratisk, skriver Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen i et svarinnlegg i Studvest. Jeg har aldri sagt at universitetet er udemokratisk, eller påstått at studenter «ikke blir inkludert i beslutninger tatt på Universitetet» på en generell basis. I honours-saken derimot, gjør de tilsynelatende ikke det, og bedre blir det ikke av at … Read More

MANGE MEDLEMMER. Man kan ikke nekte for at en medlemsmasse på over 1350 medlemmer, på en skole med litt over 3000 studenter, er veldig bra, skriver NHHI-leder Jostein Lund Halvorsen. ARKIVFOTO: NORA ELVESTAD

Faktum er at NHHI er og har vært en suksesshistorie.«Skjerpings NHHI», lyder det fra et Studvest-innlegg fra Kristine Tjøtta. Og skjerpet oss er nettopp det vi har gjort. Siden debatten raste for et år siden er det etter vår mening blitt gjennomført flere konkrete tiltak. Miljøet og rekrutteringsprosessen har uten tvil endret seg til det bedre. Dette har vi lagt merke til på flere arenaer. For et år siden … Read More

HOLDNINGER. NHHI-leder Halvorsen mener også at det har skjedd en holdningsendring i NHHI. Har det egentlig det, spør nyhetsjournalist Kristine Tjøtta. ILLUSTRASJON: MARIA FJELL

Kommentar: Debatten rundt sosialt opptak til idrettslagene ved NHH har pågått litt for lenge.Det sosiale miljøet ved NHH har vært et hett tema, spesielt etter at K7 bulletin publiserte et leserinnlegg om dette i april. En av tingene som ble kritisert her var opptaket til studentorganisasjonene ved handelshøyskolen. I et intervju med Studvest i sammenheng med denne debatten sa leder av NHHS, Marius Hauahei, at de hadde satt inn nye retningslinjer for opptak … Read More

FRIHET. Vi vet at det er Venstrealliansens politikk som bidrar mest til å fremme studentenes frihet, for det er en del av vårt grunnsyn. Kanskje det er derfor Grue er i opposisjon, skriver Tarjei Røsvoll. ARKIVFOTO: EINAR LOHNE BJØRU. 

Leserinnlegg: Jeg håper Grue har mer å komme med enn meningsløse appeller til «individets frihet».Blå Listes og Høyres studenters Carl Christian Grue Solberg fortsetter med polemikken sin og skriver at «Å innføre et honours-program vil jo være å prioritere studentenes valgfrihet og mulighet til individuell tilpasning». Jeg kan innvende til det at å opprette en helsestasjon, som Venstrealliansen ønsker, er å «prioritere studentenes valgfrihet og mulighet til individuell tilpasning». Blå Liste ønsker å opprette … Read More

KONSEKVENSER. Jeg mener at konsekvensen av Venstrealliansens politikk er en innsnevring av enkeltmenneskes frihet, og overser dette hensynet til andre hensyn, skriver Carl Christian Grue Solberg. ARKIVFOTO: EINAR LOHNE BJØRU. 

Hvordan kan en slik politikk i det hele tatt ha spor av tanker om individuell frihet i seg?Tarjei Røsvoll fra Venstrealliansen forfattet mandag et tilsvar til min kritikk av Venstrealliansens manglende vilje til å ta høyde for den enkelte students behov og ønsker. Røsvoll skriver at Blå Liste legger «ord i munnen på dem», og at dette er noe han og Venstrealliansen begynner å bli lei av. Hva Røsvoll personlig setter pris på av formuleringer er jeg … Read More

FULLFØRER IKKE. Bare litt over seks av ti som begynner på høyere utdanning i Norge fullfører en grad, skriver Iselin Nybø (V). ARKIVFOTO: TORE THIESEN

Det er bekymringsverdig at så mange er innom høyere utdanning i Norge uten å ta en grad.For mange studenter fullfører ikke den graden de starter på. Det er dårlig nytt for Norge og for den enkelte. Sammen med en stor satsing på økt kvalitet i undervisningen og mer penger i studiestøtte, foreslår vi derfor at stipendordningen bør oppmuntre flere til å fullføre. Vårt forslag vil ikke påvirke nivået på studiestøtten under utdanning. Alle vil få utbetalt … Read More

UENIGHETER. Vi kan godt ha uenigheter om politikk, men både Venstrealliansen og Blå Liste vil på sikt tjene godt av at parlamentets posisjon ikke uthules av ledelsen, skriver Tarjei Ellingsen Røsvoll. ARKIVFOTO: THEA STEPHANSEN. 

Diskusjonen om hvordan ressursene på universitetet bør fordeles for å oppnå gode resultater virker ikke Grue interessert i.Carl Christian Grue Solberg, fra Høyres studenter og Blå Liste, sparer ikke på kruttet og mener vi i Venstrealliansen vil ofre deg – student i Bergen – på «likhetsidealets alter». Problemet er, at ingen i Venstrealliansen har sagt noe i nærheten av det. Blå Liste må rett og slett skjerpe seg. Ingen i Venstrealliansen har argumentert med, som Grue skriver, … Read More