Ved fremleie av bolig er fremleietakeren like utsatt som den lille grisen i stråhuset fra eventyret om de tre små grisene.

ARKIVFOTO: EMIL WEATHERHEAD BREISTEIN


Annonse
Debatt

I eventyret skal de tre små grisene bygge seg hus. Den første bygger et hus laget av strå, men når den store stygge ulven kommer, blåser han vekk huset, og grisen står uten hus. Den andre grisen bygger et hus laget av kvister, men også dette blir blåst vekk av den store stygge ulven. Bare den tredje grisen, som lager … Read More

LESERINNLEGG: Likevel er NHHI-leder Jørgen Kjos åpen for en prinsipiell diskusjon om temaet.

ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN


Annonse
Debatt

At Velferdstinget er en pengekilde til gode formål er et uomtvistelig faktum. Tobias Otterstad skrev nylig et innlegg i Studvest der han kritiserer NHHIs økonomiske støtte til deltakelse i student-EM for noen av medlemslagene. Han omtaler dette som «Medaljejakt på fellesskapets bekostning». Selv om Otterstad treffer bedre enn dem som tidligere har kritisert NHHI i Studvest, er det nødvendig med noen … Read More

Studentidrettslagene er ikke som landslag. Hvorfor skal vi sponse turene deres til EM da, lurer Tobias Otterstad.

ARKIVFOTO: TORE HAUKE THIESEN


Annonse
Debatt

Velferdstinget er en pengekilde til gode formål. Uavhengig om du vil sette opp teater, er med i en avisredaksjon eller i en idrettsforening så kan du være nesten sikker på at foreningen din har mottatt støtte direkte fra Velferdstinget eller indirekte via Kulturstyret. Velferdstinget er vår felles pott for å finansiere studentvelferd i ordets bredeste forstand. Derfor har mange søkerorganisasjoner … Read More

KOMMENTAR: Jeg forstår at det bare handler om penger. Men kan dere ikke i det minste være ærlige om det?

ILLUSTRASJON: EMMELIE SALOMONSSON


Annonse

Tekst av: Tore Hauke Thiesen Norge forsøker alltid å fremstå som en miljøbevisst nasjon. Likevel har NRK nylig publisert flere artikler som tar opp høy forekomst av miljøgifter i fisk, særlig kveite. Artiklene avslører at havområdet utenfor Sklinna, på grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland har blitt brukt som en dumpingplass for plastindustriavfall fram til 70-tallet. Vi snakker om tusenvis av tonn giftige klorerte alifatiske hydrokarboner … Read More

Hei, HVL, Velferdstinget og alle som bryr seg egt. Hva skjer nå?

ARKIVFOTO: JONAS EIAN


Annonse
Debatt

Får idretten leve? Får idretten støtte? Støtter du støtten, og hvem tar egentlig støten? Dette er ment som en rolig støttepasning til konflikten om fordelingen av pengestøtten til studentidretten. For alle dere som bryr dere om denne konflikten, men egentlig ikke skjønner idrett (les: HVL); ordet «støttepasning» er en referanse til fotball, der dette brukes om en pasning tilbake som … Read More

LESERINNLEGG: «Diskusjonen har gått fra å være preget av fordommer og myter om NHH og NHHI, til å handle om hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for å få støtte fra fellesskapet.»

ARKIVFOTO: HÅKON BENJAMINSEN


Annonse
Debatt

På Velferdstingets (VT) møte 14. oktober var opptaksformer blant studentidrettslagene som får økonomisk støtte av VT oppe til diskusjon. Istedenfor å diskutere hva VT generelt skulle mene om opptaksformer i studentidretten, gikk saken over til å handle hvor ille studentene på NHH har det. Jeg var ikke selv på møtet, men jeg tviler på at vararepresentanten min synes dette møtet … Read More

LESERINNLEGG: Kvoteringen er både et demokratisk problem og tar opp arbeidstid som kunne blitt brukt på mye annet, mener Tobias Otterstad.


Annonse
Debatt

Hvis det fantes et Mekka for kjønnskvotering, ville det vært Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Her praktiserer vi kjønnskvotering på absolutt alle verv og til alle utvalg. I den delen av universitetssystemet der vi kan regne med at likestillingen står sterkest og der forskjellene mellom kjønnene er minst, så praktiseres den strengeste formen for kvotering. Ikke bare UiB sitt eget … Read More

Stadig opplever jeg at forelesninger blir satt på pause på grunn av «tekniske problemer». Ansvaret for å få en slutt på det ligger ikke hos IT-vakten, men hos foreleseren.

ILLUSTRASJON: TANJA SILVESTRINI


Annonse

Hvor ofte har du ikke blitt sittende og fikle med mobiltelefonen din i flere minutter mens du venter på at foreleseren skal fikse lyd til en videosnutt? Hvor ofte har du ikke hørt foreleser uttrykke frustrasjon over datamaskinen og projektoren i auditoriet? Og hvor ofte har du ikke ikke hørt foreleser, fordi de ikke klarer å få mikrofonen i auditoriet til å funke? … Read More

LESERINNLEGG: Det burde være en selvfølge at aktørene som mottar støtte ikke kan ekskludere studenter på bakgrunn av klærne deres eller hvor mange de har ligget med. Men det betyr ikke at jeg er kritisk til hele NHHI.

ARKIVFOTO: JARLE HOVDA MOE


Annonse
Debatt

Mandag ettermiddag skrev eksternansvarlig i NHHS, Karoline Kongshaug, at «Det raser i sentrum, blant både studentpolitikere og Studvest-redaktører, om horrible tilstander på Norges Handelshøyskole». Her kommer hun skjevt ut allerede i innledningen. Jeg har skrevet om en spesifikk praksis – som jeg er imot – ikke om hele NHHI som idrettstilbud, og i hvert fall ikke om hele NHH som institusjon. Problemet jeg tar opp gjelder … Read More

LESERINNLEGG: Det rases mot NHHI, men NHH-studentene kjenner seg ikke igjen, mener Karoline Kongshaug.


Annonse
Debatt

Det raser i sentrum, blant både studentpolitikere og Studvest-redaktører, om horrible tilstander på Norges Handelshøyskole. Det er spesielt idrettsforeningen, NHHI, det skytes mot. For NHHI er tydeligvis ekskluderende og heller ikke i stand til å ta hånd om den dramatiske situasjonen på egen hånd. Sosiale opptak er en uting, sies det. Nå må Velferdstinget ta tak. Fellesskapets midler kan ikke gå til å støtte grupper som ekskluderer. … Read More