Dette vil Kristelig folkeparti gjøre for deg.

KRF: Dag Inge Ulstein, utviklingsminister og 1. kandidat for Kristelig folkeparti i Hordaland. FOTO: Kristelig Folkeparti


Annonse
OSB Annonse

Studvest har valgt ut noen spørsmål til de ni største partiene som kjemper om en plass på stortinget for å gi deg en oversikt over deres fanesaker og hva de ønsker å gjøre for studenter. Dag Inge Ulstein, utviklingsminister og 1. kandidat for Kristelig folkeparti i Hordaland, svarer på vegne av partiet. Hva er deres fanesak for valget og hvorfor? … Read More

Dette vil Miljøpartiet De Grønne gjøre for deg.

MDG: Josefine Gjerde, 2. kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Hordaland. ARKIVFOTO: Anna Jakobsen


Annonse
OSB Annonse

Studvest har valgt ut noen spørsmål til de ni største partiene som kjemper om en plass på stortinget for å gi deg en oversikt over deres fanesaker og hva de ønsker å gjøre for studenter. Josefine Gjerde, 2. kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Hordaland, svarer på vegne av partiet. Hva er deres fanesak for valget og hvorfor? Klimakrisen er … Read More

Dette vil Senterpartiet gjøre for deg.

SP. Ragnar Kvåle, kommunikasjonsrådgjevar for Senterpartiet. FOTO: Senterpartiet


Annonse
OSB Annonse

Studvest har valgt ut noken spørsmål til dei ni største partia som kjempar om ein plass på stortinget for å gi deg en oversikt over deira fanesaker og kva dei ynskjer å gjøre for studenter. Ragnar Kvåle, kommunikasjonsrådgjevar for Senterpartiet, svarar på vegne av partiet. Kva er fanesaka for valet og kvifor? For oss er det viktigaste ved årets val … Read More

Dette vil Venstre gjøre for deg.

VENSTRE. Ane Breivik, 2. kandidat for Venstre i Hordaland. FOTO: Venstre


Annonse
OSB Annonse

Studvest har valgt ut noen spørsmål til de ni største partiene som kjemper om en plass på stortinget for å gi deg en oversikt over deres fanesaker og hva de ønsker å gjøre for studenter. Ane Breivik, 2. kandidat for Venstre i Hordaland, svarer på vegne av partiet. Hva er deres fanesak for valget og hvorfor? Venstre går enkelt og … Read More

Dette vil Fremskrittspartiet gjøre for deg.

FRP: Silje Hjemdal, Fremskrittspartiets 2. kandidat i Hordaland. FOTO: Stortinget


Annonse
OSB Annonse

Studvest har valgt ut noen spørsmål til de ni største partiene som kjemper om en plass på stortinget for å gi deg en oversikt over deres fanesaker og hva de ønsker å gjøre for studenter. Silje Hjemdal, Fremskrittspartiets 2. kandidat i Hordaland, svarer på vegne av partiet. Hva er deres fanesak for valget og hvorfor? Ja til petroleum og velferd … Read More

Dette vil Sosialistisk venstreparti gjøre for deg.

SV. Leder for Sosialistisk venstreparti, Audun Lysbakken. ARKIVFOTO: Sakinah Lisa


Annonse
OSB Annonse

Studvest har valgt ut noen spørsmål til de ni største partiene som kjemper om en plass på stortinget for å gi deg en oversikt over deres fanesaker og hva de ønsker å gjøre for studenter. Audun Lysbakken, leder i Sosialistisk venstreparti, svarer på vegne av partiet.  Hva er deres fanesak for valget og hvorfor? En stemme til SV er en … Read More

Dette vil Arbeiderpartiet gjøre for deg.

AP. Jonas gah Støre, leder for Arbeiderpartiet. FOTO: Pål Laukli / Arbeiderpartiet


Annonse
OSB Annonse

Studvest har valgt ut noen spørsmål til de ni største partiene som kjemper om en plass på stortinget for å gi deg en oversikt over deres fanesaker og hva de ønsker å gjøre for studenter. Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet, svarer på vegne av partiet. Hva er deres fanesak for valget og hvorfor? Arbeiderpartiet vil gjennomføre et nasjonalt løft … Read More

Dette vil Høyre gjøre for deg.

HØYRE: Charlotte Spurkeland, 5. kandidat i Hordaland Høyre. FOTO: Høyre


Annonse
OSB Annonse

Studvest har valgt ut noen spørsmål til de ni største partiene som kjemper om en plass på stortinget for å gi deg en oversikt over deres fanesaker og hva de ønsker å gjøre for studenter. Charlotte Spurkeland, 5. kandidat i Hordaland Høyre, svarer på vegne av partiet. Hva er deres fanesak for valget og hvorfor? Vår viktigste sak er å … Read More

Dette vil Rødt gjøre for deg.

RØDT. Sofie Marhaug, 1. kandidat for Rødt Hordaland. FOTO: Ihne Pedersen / Rødt


Annonse
OSB Annonse

Studvest har valgt ut noen spørsmål til de ni største partiene som kjemper om en plass på stortinget for å gi deg en oversikt over deres fanesaker og hva de ønsker å gjøre for studenter. Sofie Marhaug, 1. kandidat for Rødt Hordaland, svarer på vegne av partiet. Hva er deres fanesak for valget og hvorfor? Rødts viktigste sak er kampen … Read More

16 prosent av alle studenter som tar opp studielån overstiger grensene for inntekt. Hanne Sofie Andresen frykter det fører til at studenter som kunne vært nyttig arbeidskraft, velger ikke å jobbe.

STIPEND: Hanne Sofie Økland Andresen overstiger inntektsgrensene for maksimalt stipend.


Annonse
OSB Annonse
Grenser ved omgjøring av lån til stipend

– Jeg tror ikke jeg hadde visst om ordningen hvis ikke folk i omgangskretsen min hadde fortalt meg om det. Det sier student Hanne Sofie Økland Andresen om at studenter med for høy inntekt får redusert stipend. Lånekassens ordning tilsier at dersom du i løpet av året tjener mer enn 195 295 kroner, blir en mindre andel enn 40 prosent … Read More