Sammen selger treningskort som aldri før. Det skaper ventelister og kamp om plassene.

SPORTY. Jusstudentene Lisbeth Skaanes (t.v.) og Laxshitha Arumugadas er fornøyde med treningstilbudet til Sammen, men har merket at det etter nyttår har vært mange om benet. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN


Jusstudentene Lisbeth Skaanes (21) og Laxshitha Arumugadas (20) har begge merket en økt kamp om plassene på treningssentrene. – Særlig etter nyttår har det vært et veldig fullt, sier Skaanes. Trene Sammen er enig i at situasjonen så langt i år ikke har vært optimal. De kan informere om at de har hatt opp i mot 18.000 solgte kort så … Read More

Lacrosse har dei siste åra vakse seg til ein stor sport i studentmiljøet. I Bergen har sju lag til saman over tre hundre registrerte medlemmar.

VENLEG KAMP. Bergenslaga har ofte treningskampar mot kvarandre. Her er det BI Cheetahs og BSI Owls som er i elden. FOTO: JULIE GÜNTHER


Fakta

– Det er i hovudsak studentar som spelar i Noreg. Me har studentar innan mange studieretningar, både frå HVL og UiB, og nokon som ikkje er studentar. Det seier Annette Ellingsen frå BSI Owls, lacrosselaget til Bergen Student Idrett (BSI). – Når folk byrjar å studere vil dei vere ein del av eit miljø. Mange vil prøve noko nytt, og … Read More