VENLEG KAMP. Bergenslaga har ofte treningskampar mot kvarandre. Her er det BI Cheetahs og BSI Owls som er i elden. FOTO: JULIE GÜNTHER

Lacrosse har dei siste åra vakse seg til ein stor sport i studentmiljøet. I Bergen har sju lag til saman over tre hundre registrerte medlemmar.


Annonse
Fakta

– Det er i hovudsak studentar som spelar i Noreg. Me har studentar innan mange studieretningar, både frå HVL og UiB, og nokon som ikkje er studentar. Det seier Annette Ellingsen frå BSI Owls, lacrosselaget til Bergen Student Idrett (BSI). – Når folk byrjar å studere vil dei vere ein del av eit miljø. Mange vil prøve noko nytt, og … Read More