DEBATT

Unngå disse fellene når du skal leie bolig

Altfor få studenter kjenner rettighetene sine på leiemarkedet.

DÅRLIGE VILKÅR: Utleiere tjener på at studenter ikke har kjennskap til rettighetene sine, skriver Hotaki.
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Jussformidlingen opplever at mange studenter ikke har tilstrekkelig kunnskap om sine rettigheter og plikter første gang de leier bolig. Det gjør at mange binder seg til dårligere vilkår enn det de egentlig har krav på. 

Vær oppmerksom når du navigerer på utleiemarkedet, hvis ikke kan du ende opp med dårligere vilkår enn du har krav på. 

Det er spesielt tre problemer som går igjen: manglende depositumskontoer, ulovlig økning av leie og at flere forplikter seg til å leie uten å ha sett boligen. 

Her er våre tre tips til en bedre opplevelse som leietaker: 

1. Ikke betal depositum til utleiers egen konto

Flere studenter betaler depositum til utleiers private konto, selv om utleier egentlig ikke har lov til å ha depositumet der. Etter husleieloven har du krav på at det blir opprettet en egen depositumskonto i ditt navn.

Det er utleieren som skal opprette depositumskontoen. 

Fordelen med en depositumskonto er at det ikke kan trekkes fra den uten at både utleier og leietaker godkjenner det. Banken fungerer også som en sikkerhetsventil. Hvis utleier nekter å utbetale depositumet, kan du kontakte banken og kreve beløpet utbetalt. Banken sender da skriftlig varsel til utleier om at de vil betale beløpet til deg innen fem uker. 

Utbetalingen kan kun stoppes hvis utleier kan dokumentere at det er reist søksmål til Husleietvistutvalget eller at du ikke har betalt husleie som avtalt. 

2. Ikke aksepter tilfeldige økninger i husleien

Mange studenter er ikke klar over at det er begrensede muligheter for utleier å øke leieprisen. 

Utleier kan ikke øke husleien bare fordi strømmen er dyr. 

Utleier kan for eksempel ikke øke leien mer enn det som følger av konsumprisindeksen. Og for at utleier i det hele tatt skal kunne gjøre det, må du som leietaker ha bodd i boligen i minst ett år. I tillegg har du rett på skriftlig varsel minst en måned før en slik endring kan skje. Det kan også bare gjøres én gang i året. 

Vi i jussformidlingen opplever at flere utleiere har valgt å øke leien på grunn av økte strømkostnader. 

Hvis strøm er inkludert i leien, kan ikke utleier kreve å øke leien fordi strømmen har blitt dyrere. 

Vær likevel obs på at utleier kan justere leien til «gjengs» leie. Det betyr at hvis du har en veldig gunstig leiepris, så kan den økes i tråd med de øvrige prisene på leiemarkedet. En slik økning av leien krever likevel at du har leid boligen i to år og seks måneder, og at leien kun har vært regulert etter konsumprisindeksen i den perioden. 

3. Ikke signer kontrakt før du har vært på visning

Når du flytter til en ny by som student er det kanskje fristende å binde seg til en leiekontrakt uten å dra på visning, i fare for å ende uten et sted å bo. Det anbefaler vi likevel ikke. 

Selv om utleier etter husleieloven plikter å gi deg viktig informasjon om leiligheten, er det ikke sikkert at utleier informerer om alle forhold ved leiligheten som er av betydning for deg. 

På visning vil du lettere kunne oppdage forhold som er skjult på forhånd.

Ikke sjelden ser vi at det utleier sier om boligen og bildene av den, ikke samsvarer med den faktiske leiligheten. I disse tilfellene er det mulig å få prisavslag eller heve hele avtalen. Terskelen for å si opp avtalen ved heving er likevel høy. 

Det kan bety at du blir sittende fast i et leieforhold du ikke er fornøyd med. Vi anbefaler derfor å dra på visning, slik at du får et riktig inntrykk av hvordan leiligheten faktisk er. 

Hvis flere studenter kjenner til disse tre tingene, ville flere være fornøyd med leieforholdet sitt. 

Jussformidlingen anbefaler å holde øynene åpne, være oppmerksom og unngå disse tre fellene!

Powered by Labrador CMS