Nyhet

Måling: På NHH og BI ville Erna hatt flertall alene

Stemmer stereotypiene om de blå økonomistudentene og raddisene på humanistisk fakultet? Ja, viser våre valgmålinger.

Publisert Sist oppdatert

Om målingene

Mellom 70 og 205 studenter som begynte på studiet sitt i høst deltok i de ulike målingene. Les mer om hvordan vi gjennomførte målingene nederst.

Omtrent alle stereotypiene du har stemmer. Det er konklusjonen etter at Studvest har gjennomført en rekke målinger ved de ulike studiestedene i Bergen (se faktaboks).

På bakgrunn av dette har Johan Giertsen, som driver nettstedet pollofpolls.no, beregnet hvilke parti som ville fått stortingsflertallet ved de ulike utdanningene om disse målingene ble valgresultatet.

– Tallene gir en veldig god pekepinn på hvilken retning studentene ved et studiested lener mot, selv om det ikke er representative utvalg. Det kan ikke brukes som fasit på hvordan studentene ved en utdanning stemmer, men det gir oss en god indikasjon – noe som bekreftes av at tallene stemmer godt overens med det vi kan forestille oss fra før, sier valgnerd Giertsen.

Klikk deg gjennom resultatene fra de ulike utdanningene under:

Blå, blåere, blåest på økonomi

Det trengs minst 85 av de 169 stortingsmandatene for å ha flertall. Både på Norges handelshøyskole (NHH), BI og økonomiutdanningen på Høgskulen på Vestlandet får Høyre det alene. På BI får de hele 105 mandater, mens hele venstresida til sammen får skarve 32 mandater.

– Jeg har to hypoteser på hvorfor det er slik. Den første er at personer med en bestemt type politisk orientering trekker mot enkelte studier. Den andre er at på ulike studier skjer sosialiseringsprosesser som får folk til å trekke den ene eller andre veien politisk, sier Rune Karlsen ved Institutt for samfunnsforskning når han presenteres for tallene.

– Men vi har bare vært i forelesninger for dem som akkurat har begynt på studiet for å samle inn svar. De har vel neppe rukket å bli sosialisert inn til en ny politisk tenkemåte i løpet av tre uker?

– Nei, det støtter den første forklaringen, nemlig at verdier, holdninger og stemmegivning trekker mot ulike studier. Dette henger nok også sammen med at sosial bakgrunn har mye å si for både politiske verdier og studievalg. I tillegg er det rimelig å tro at visse typer holdninger har direkte sammenheng med hva man ønsker å studere.

Ap-krise også blant studentene

Tallguru Giertsen, som selv er Høyre-medlem, mener også at målingene viser noen av de store trendene i valgkampen i tallene fra de ulike studiestedene. Blant annet trekker han fram SV, som gjør det bra flere steder. De får større oppslutning enn Arbeiderpartiet hos psykologistudentene, og gjør det også skarpt blant samfunnsviterne, humanistene, juss- og medisinstudentene.

Jeg må si jeg trodde Ap skulle gjøre det bedre blant økonomene. Der er det jo helblå dominans!

Johan Giertsen, valgnerd.

– Klima er åpenbart en viktig sak for studentene. I tillegg til at SV gjør det skarpt, får også MDG og Venstre stor oppslutning, kommenterer Giertsen.

Nettopp det tror han også er blant grunnene til at Ap ikke gjør det så bra som sosialdemokratene kunne forventet i en slik undersøkelse. Men selv om klima åpenbart er viktig for studentene mener han Jonas Gahr Støre & co kunne håpet på bedre resultat i de borgerlige bastionene.

– Jeg må si jeg trodde Ap skulle gjøre det bedre blant økonomene. Der er det jo helblå dominans!

 Slik gjennomførte vi målingene:

Førstesemesterstudenter ved de ulike institusjonene og fakultetene ble i en forelesning bedt om å gå inn på en lenke der de anonymt svarte på spørsmålene «Har du stemt/skal du stemme ved stortingsvalget 2017?» og «Hvis ja, hvilket parti har du/skal du stemme på?». Så mange stemte ved de ulike institusjonene:

  • Norges handelshøyskole (159)
  • BI (205)
  • Universitetet i Bergen: Det juridiske fakultet (199)
  • Universitetet i Bergen: Det medisinske fakultet (95)
  • Universitetet i Bergen: Det humanistiske fakultet (145)
  • Universitetet i Bergen: Det samfunnsvitenskapelige fakultet (178)
  • Universitetet i Bergen: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (67)
  • Universitetet i Bergen: Det psykologiske fakultet (70)
  • Høgskulen på Vestlandet: Institutt for økonomisk-administrative fag (92)

Powered by Labrador CMS