Styret i Studvest lyser ut stillingene som ansvarlig redaktør og nyhetsredaktør. Søknadsfristen er 23. oktober.

STUDVEST. Styret i Studvest lyser ut stillingene som nyhetsredaktør og ansvarlig redaktør for perioden 01.01.23 til 31.12.23.


Styret i Studvest lyser ut stillingene som ansvarlig redaktør og nyhetsredaktør for perioden 01.01.2023 til 31.12.2023. Studvest er Bergens og Vestlandets største studentavis, og dekker høyere utdanning i bergensområdet. Vi gir ut aviser annenhver uke med et opplag på 3500, og har løpende produksjon på nett med rundt 15.000 sidevisninger i uken. Studvest består av fire redaktører og over 50 … Read More

Styret i Studvest lyser ut stillingen som ansvarlig redaktør for perioden 01.08.22 til 31.12.22. Søknadsfrist er 15. april.

REDAKTØR. Styret i Studvest lyser ut stilling som ansvarlig reaktør.


Styret i Studvest lyser ut stillingen som ansvarlig redaktør for perioden 01.08.22 til 31.12.22. Redaktøren blir ansatt i en 100 prosent stilling. Stillingen er honorert. Studvest er lokalavisen til over 30.000 bergensstudenter. Omtrent 50 medarbeidere sørger for å gi ut landets nest største studentavis 17 ganger i året på papir og løpende på nett. Ved å være redaktør i Studvest … Read More