Det aktuelle rommet er stengt inntil videre.

ASBEST. Det har sannsynligvis blitt funnet asbest i et av byggene til Universitetet i Bergen i Christiesgate. Dette er bare et illustrasjonsfoto, og er ikke det aktuelle bygget. ARKIVFOTO: THEA E. STEPHANSEN


«Et mindre byggearbeid ved UiB er stanset etter mistanke om funn av asbestholdig materiale i eldre kabelgjennomføringer. Det aktuelle rommet er tømt og stengt inntil videre.» Det skriver Universitetet i Bergen (UiB) i en pressemelding fredag kveld. Personellet som har vært involvert i arbeidet er orientert og vil bli fulgt opp av lege, men ifølge bedriftslegen skal sjansen for skadevirkninger … Read More