Learning the language of the country you are visiting is the best step to feel less foreign. But be prepared that there is not one Norwegian language. Here is the reason.

WHY? «Kvifor» and «hvorfor» are both Norwegian words, meaning «why».


Annonse
WTF is... WTF is?

There are two Norwegian languages and we only teach one of them, my language learning app tells me, of course only after I already subscribed for their courses. The first backlash in my motivation to learn Norwegian came fast: Do I have to learn two languages now? I read a bit further and realise that Bokmål, which my app is … Read More

Når sjølv ikkje eksamensoppgåver er skrive på korrekt nynorsk er det på tide at universitetet tar grep.

SIDEMÅLSFORKJEMPAR. Studvest-journalist Kristina Haugen Moe synast at nynorsken ved Universitet i Bergen er for dårleg.


Annonse
Debattregler

Som fødd og oppvaksen i ein nynorskkommune har eg sidan eg var liten hatt nynorsk som mitt hovudmål. På grunn av nynorsk som hovudmål har eg ofte følt meg motarbeidd og forbigått. Spesielt i akademiske samanhengar. «Bare», «følgjene» og «det vil si at de (…)». Dette møtte meg på eksamen ein sein haustdag i 2017. Det gjekk mykje tid til … Read More