Many international students have decided to try dumpster diving during their stay in Norway. Motives are various - from simply saving money, to environmental reasons or even the social aspect of the activity.

SOCIAL AND FUN. Exchange student Hedvika Kotherová considers dumpster diving to be especially enjoyable when in a group of like-minded people.


An attempt to reduce food waste or just another way of saving money. Dumpster diving is controversial yet trendy activity among international students in Bergen. Among them is Hedvika Kotherová. She is a student of political science from Czech republic and she is staying in Bergen for one semester thanks to Erasmus+ programme. When here, she decided to try a … Read More

Resten hentet han fra søpla.

LITE BÆREKRAFTIG. Fredrik Wyller opplever ofte å finne spiselig mat som ingen får nyte. FOTO: HENRIK FOLLESØ EGELAND


Det er høyt under taket og heldigvis ly for regnet. Innerst i parkeringsgarasjen bak Meny-butikken på Støletorget står det seks store søppelspann. Gjengen åpner spannene og idet de fleste vanlige mennesker spontant ville rynket på nesen, lyser det opp i øynene deres. De blir møtt med et hav av grønnsaker. –Denne er fin, denne er fin … mumler Fredrik August … Read More