Mange av problemene Blå Liste belyser ivaretas nettopp gjennom å faktisk kreve handling, skriver innsender.

SIGNAL. Student ved sammenliknende politikk ved UiB, Martin André Blomli Frøyseth, skriver at det å gå i tog og streike handler om signalet man sender.


I flere land streiker elever og studenter, enkelte under paroler som «Hvorfor i f*** studerer vi for en fremtid vi ikke får». Vegard Smievoll fra Venstrealliansen sier at klimakamp er en generasjonskamp og at politikerne ødelegger mulighetene vi har til å leve på en klode med relativt stabilt klima. Når Blå Liste kritiserer skolestreiken tror jeg de ikke forstår årsakene … Read More