Vi mister muligheten til å besøke Haakon Sheteligs plass 10 i noen år, men i et langtidsperspektiv, og for gjenstandenes beste, er ikke dette lenge, skriver direktør ved Universitetsmuseet i Bergen, Kari Loe Hjelle.

FOTO: (F.v.) UiB og Adnan Icagic / Universitetsmuseet i Bergen


Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger. Universitetsmuseet forventet ikke at det skulle gå stille for seg da vi måtte stenge dørene til vårt kulturhistoriske museumsbygg Haakon Sheteligs plass 10, og vi setter pris på engasjement for både museumsbygget og kulturarven. Les innlegget som besvares: Museet som vart målbunde I snart hundre år har folk … Read More