Til tross for at det siden 1993 har vært flere kvinnelige studenter enn menn, blir bare 31 prosent av dem professorer.

STORE FORSKJELLER. Ved HVL er andelen kvinnelige og mannlige professorer nesten likestilt. På NHH er nesten alle professorene menn. ARKIVFOTO: HVL: Jeffrey Meijer. UiB: Johanne Marlene Hansen. NHH: Henriette Frøysland Thorkildsen


Andelen kvinnelige professorer ved utdanningsinstitusjonene i Bergen

I januar kunne forskerforbundet presentere nye tall fra Database for statistikk om høyere utdanning (DHB). Rapporten viser at det nå er kjønnsbalanse i vitenskapelige og administrative stillinger innenfor akademia, men det finnes et unntak. To av tre professorer er fortsatt menn.  Store forskjeller mellom HVL og NHH  Rapporten viser store forskjeller mellom utdanningsinstitusjonene i Bergen. Mens kvinneandelen blant professorer ved Høgskolen … Read More