Studvest-journalist Eilert Fredlund Bjander mener Bergen ikke har like bra idrettstilbud som Trondheim. Det får medlem av NHHI til å reagere.

Portrett: Guro Halleraker / FOTO: Silje Reitan Fridén


Debattregler

Den 30. oktober kunne vi lese at Eilert Fredlund Bjander etterlyste eit betre studentidrettstilbod i Bergen, i innlegget «BSI holder ikke mål». Eilert har tidlegare studert i Trondheim, der 36 prosent av NTNU-studentane er medlem i eitt eller fleire NTNUI-lag. Noko slikt finn ein derimot ikkje i Bergen. Det samhaldet, og den idrettsgleden ein har i Trondheim er etter alle … Read More