Peder Lofnes Hauge er leiar i Noregs Mållag, og kan kanskje kallast nynorskforkjemparen over alle nynorskforkjemparar. Han blei grunnskulelærar på Høgskulen i Bergen, men har aldri hatt fast lærarjobb.

HAR PRØVD: Peder Lofnes Hauge syntest ikkje det var spesielt godt med ein joint.


– Du har vakse opp i ein nynorskkommune. Trur du at du hadde konvertert til nynorsk dersom du hadde vakse opp med bokmål? – Det kan godt hende. Det finst jo ein del konvertittar. Eg håper i alle fall at eg hadde forstått verdien av nynorsken sjølv om eg hadde vakse opp i bokmålsland. – Kvifor valde du som nordfjording … Read More