Fagutval, linjeforeningar og studentforeningar. Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Bergen (UiB) har nå fleire namn blitt endra.

NØGD: Julia Elise Iversen er leiar for Demos, studentforeninga for politikk og forvaltning, og er nøgd med navnenedringa. FOTO: Erik Stolpestad


I mai i år fekk alle fagutvala på fakultetet nytt namn og ny logo. Dei tidlegare fagutvala heiter no studentforeiningar, fortel Elida Slettum, leiar for Studentutvalget ved fakultetet.  – Det er forvirrandre sjølv for etablerte studentar å ha oversikt over fakultetet, institutt og alle organisasjonar. Dette er nok eit steg i riktig retning, sjølv om det kan skape meir forvirring. … Read More

Samtidig sliter færre av disse studentene med ensomhet.

FRIVILLIG I STUDENTORGANISASJON. Odontologistudent Henriette Næss Liisberg mener studentforeningen fungerer både som faglig påfyll og et sosialt avbrekk. FOTO: Elin Gjeraker.


Ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) er det store forskjeller mellom de ulike studiestedene når det gjelder hvor mange som engasjerer seg i frivillige studentorganisasjoner. Helt på toppen ligger Norges Handelshøyskole (NHH), etterfulgt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB). Økt risiko for ensomhet Den samme undersøkelsen viser at det også er studenter ved disse institusjonene som sliter … Read More