Studentparlamentet ved UiB har valgt nytt arbeidsutvalg.

NY LEDER: Kaja Ingdal Hovdenak skal lede Studentparlamentet.


Kaja Ingdal Hovdenak er valgt til ny leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (UiB). Det skjedde torsdag 1. juni, da Studentparlamentet holdt sitt konstituerende møte. Der ble også nytt arbeidsutvalg valgt. Arbeidsutvalget (AU) er Studentparlamentets «regjering», og jobber med å forberede saker til møter og gjennomføre politikk som parlamentet vedtar. Til daglig jobber AU blant annet opp mot ledelsen … Read More

Det viktigste for oss er nettopp å skape en endring til det bedre for studentene våre.

GJENNOMSLAG: Leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Andrea Nesvik Voss, skriver at saker som fører til faktiske endringer er gjennomslag.


Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger. Gjennomslag. Et velkjent og godt brukt begrep hos politikere, også hos oss studentpolitikere.  Vi skjønner det kan være vanskelig for en på utsiden å forstå hvorfor vi bruker dette begrepet når vi har klart å få til ting. Altså det å skape en endring – som kulturredaktør Selma … Read More

Valgdeltakelsen holder seg stabil.

VINNERE: Toppkandidatene til Sosialdemokratisk liste kan smile bredt. PRESSEBILDE: Sosialdemokratisk liste


Fredag 28. april er valgresultatet klart for studentvalget ved Universitetet i Bergen (UiB). Etter flere ukers valgkamp er det klart at valgdeltakelsen blant UiB-studentene står på stedet hvil. I år, som i fjor, er den på 13,5 prosent. Nå er det også klart at årets valgvinner går kraftig frem sammenlignet med fjoråret. Doblet stemmeandel Sosialdemokratisk liste ender som største liste … Read More

Velg det du er minst fornøyd med Studentparlamentet, og stem ut ifra det.

ARKIVFOTO: Aurora Aga Åsheim og Anna Jakobsen


Tidligere i vår var jeg ute i Studvest og stilte spørsmålet «Kanskje vi bare må legge ned Studentparlamentet og bygge det opp igjen fra bunnen av». Dette var så klart et retorisk utspill, og ikke en faktisk oppfordring. Men retorisk eller ei – når studentpolitikere, som vanlige politikere, fremmer kritikk, mener jeg vi også bør stille med et alternativer.  Det … Read More

Sosialdemokratisk Liste vil ta kampen for at studenter igjen skal ha tilgang til Nasjonalbibliotekets digitale pensumsamling!


Frem til 22. Mars i år har studenter hatt mulighet til å søke om tilgang til bøker i ved Nasjonalbibliotekets digitale pensumsamling.  Det har på ingen vært en perfekt løsning, med store begrensninger, åtte timers tilgang og at svært få kan låne materialet samtidig. For mange studenter har dette allikevel vært et foretrukket alternativ enn å måtte betale for hele boken dersom … Read More

På mandag var forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe på besøk på Universitetet i Bergen, til tross for Studentparlamentets erklæring av statsråden som «persona non grata». Dette fikk Realistlista til å reagere.

PLAKATER: Dette var synet som møtte ministeren da han besøkte UiB mandag. FOTO: Truls Skram Lerø


På mandag kunngjorde Universitetet i Bergen at Ola Borten Moe hadde vært på besøk på UiBs byggeprosjekt Nygårdsgaten 5, et bærekraftig bygg som til høsten skal huse 450 ansatte ved universitetet. Her la statsråden ned «grunnsteinen» sammen med rektor ved UiB, Margareth Hagen. Han besøkte også Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat). Dette er første gang statsråden har vært på besøk, siden … Read More

Hva er egentlig løsningen til Moderat?

FOTO: (F.v.): Sandra Amalie Lid Krumsvik og Elida Linnea Slettum


Denne uken kunne vi lese i Studvest at Moderat Listes listeleder, Fredrik Brogstad, slaktet arbeidet til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergens arbeid. Sosialdemokratisk Liste vil gjerne takke Brogstad for påminnelsen om hvorfor vi trenger et studentdemokrati. Under Parlamentsvalget 19. – 28. April kan studentene stemme på lister som faktisk vil oppnå endring, eller stemme på en liste som mener at studentdemokratiet er … Read More

Det males et bilde av at vi ikke ønsker å diskutere bærekraft og klima, når det ikke kunne vært lenger fra sannheten, skriver representant for Realistlista Lars Martin Myhre.

FOTO: (F.v.) Privat og Erik Stolpestad


5. mars kunne vi lese i Studvest at Aksel Solheim, leder i Grønn liste i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, uttrykte sin frustrasjon over at Studentparlamentet ikke ville behandle resolusjonen Grønn liste fremmet. Solheim maler samtidig et bilde av at demokratiet faller fra hverandre fordi vi ikke vil bruke tid på å diskutere hvorvidt vi skal ha pinnekjøtt eller pinne … Read More

En av de viktigste tingene vi som parlament kan gjøre er å være eksempler for det vi står for, skriver leder for Grønn liste, Aksel Solheim.

STUDENTPARLAMENTET: Arkivfoto fra mai 2022.


I studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (UiB) er en av våre viktigste arbeidsområder bærekraft og klima. Dette er et område hvor studenter etterspør faktisk endring og gode løsninger. Vi i Grønn liste mener oppriktig at dersom representantene i studentparlamentet skal kreve handling på miljø og bærekraftsområdet, må vi lede ved eksempel. Dette gjorde vi i Grønn liste da vi fremmet … Read More

Mi reise inn i studentdemokratiet, og kvifor eg vil ha deg med meg.

NESTLEDER: Oscar dos Santos Kvalsvik oppfordrer til å ta del i studentdemokratiet.


Når ein høyrer om studentengasjement snakkar ein ofte om festivalar, sosiale arrangement og samvær. Når ein høyrer om studiekvardag snakkar ein meir om kalde lesesalar, psykisk helse og korleis i all verda ein skal greie seg på studiestøtta i dag.  Når ein høyrer om Studentparlamentet kan ein snakke om skeivfordelt representasjon, svekka truverd og studentpolitisk ekkokammer. Eller det velkjente «Hæ? … Read More