Men UiB-rektor Dag Rune Olsen er skeptisk.

FRITAK: Studentmamma Marion Hernes Torrissen kan få rett til fritak fra obligatorisk undervisning med ny lovendring.


I løpet av våren skal Stortinget behandle flere forslag som avgjør hvilke rettigheter du har som student. Kunnskapsdepartementet har gått gjennom Universitets- og høyskoleloven, og kommet med flere forslag til endringer. Blant endringene er det særlig ett lovforslag som Universitetet i Bergen stiller seg skeptisk til. I forslaget heter det at: «Studenter med funksjonsnedsettelse og særskilte behov har rett til … Read More