Langsam administrasjonsprosess, demonstrasjonar og stort sett hyggelige folk, samanfattar Ingeborg sin utvekslingsoppleving.


Annonse
OSB Annonse
KORRESEPONDENT

Mine to første timer på det berykta samfunnsvitskaplege fakultet, Institut d’Etudes Politiques (eller Science Po) i den sør-franske metropolen, Toulouse, var eit evigvarande registreringsprosjekt. Som fleire kanskje veit, har Frankrike eit rykte på seg for å vere administrasjonens heimland. Dette kan eg, med godkjenning frå fleire italienere, stadfesta som rein fakta. Dermed var det eigentleg ikkje overraskande at eg måtte … Read More