Kikki Kleiven vil bruke klimahistorie til å få folk til å forstå verda vi lever i i dag under Aarebrotførelesinga 2021.

KLARE TIL SØNDAG. Klimaforskar Kikki Flesche Kleiven og student Vilde Friis Ruud gjev oss 4,54 milliardar år med klimahistorie på 200 minutt.


Aarebrotførelesinga

Søndag kveld er det klart for den trejde årlige Aarebrotførelesinga. Temaet for førelesinga, som skal haldast av klimaforskar og førelesar ved Universitetet i Bergen (UiB) Kikki Kleiven, er 4,54 milliardar år med klimahistorie på 200 minutt. Kleiven er klimaforskar og førsteamanuensis i geovitskap ved UiB. Ho håpar dei som får med seg førelesinga vil sitje att med større forståing av … Read More