Leserinnlegg: I alt fra våpen til olje har Meltzerfondet investeringer. Det er uakseptabelt og må stoppe nå.

UETISK. Hadde Meltzerfondet virkelig villet overholde sin egen etiske profil, hadde de ikke havnet i situasjonen de er i nå, skriver Varg Lukas Folkman i dette leserinnlegget. FOTO: ADRIAN BRUDVIK/UiB


Den pågående krigen i Jemen er forferdelig. Blant annet har FN slått fast at krigen nå er verdens største humanitære krise, og at 11 millioner barn i landet har behov for akutt nødhjelp.

Krisen dekkes relativt lite i norsk og internasjonal presse, men ett aspekt av krigen har vi det siste året blitt smertelig var: Norske våpen brukes i krigen.

Som VG nylig kunne melde, er våpen tilknyttet den norske våpenprodusenten Kongsberg Gruppen i bruk i krigen.

Hvem viser det seg så at har investerte midler i Kongsberg Gruppen?

Meltzerfondet ved UiB, hvor blant annet rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, og en rekke dekaner ved UiB sitter i styret. I tillegg til å investere i våpen, investerer det «grønne» fondet også i olje og gass.

Det er en sjokkerende nyhet, og det vitner om et styre som har sovnet bak rattet.

Det er ikke sikkert hvordan det har skjedd. Myndigheten til å forvalte midlene til fondet ble outsourcet til Storebrand i 2012. Så i beste fall har ikke styret visst hva de investerte i. I verste fall har de visst, og da reises spørsmålet om hvorfor ingen satt ned foten.

Burde det ikke ha hevet noen øyenbryn når navnene på våpeneksportører og olje- og gassvirksomhet kom opp på listen over investeringsobjekter?

Spesielt når deres egne etiske retningslinjer slår fast at de «ikke skal investere slik at det er en risiko for at de bidrar til uetiske handlinger, krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper eller miljøødeleggelser».

Nær samtlige av momentene over er brutt som en følge av fondets investeringer. Så når Dag Rune Olsen forklarer Studvest at de til våren skal «bestemme hvem som skal forvalte pengene i fondet» og at de «ønsker å ha en etisk profil«, så er det dessverre ikke et fryktelig betryggende svar på tiltale.

For hadde Meltzerfondet virkelig villet overholde sin egen etiske profil, hadde de ikke havnet i situasjonen de er i nå. Det er ikke nok at de skal vurdere nye forvaltere, og at de nå, virkelig, skal være etiske.

Situasjonen er enkel for styret: Meltzerfondet må trekke investeringene sine i våpen, olje og gass, og det så fort som mulig. Om det virkelig ikke lar seg gjøre før til våren, så må styret skjønne at det ikke er nok å murre om nye forvaltere, men innse at investeringene er særdeles etisk ødeleggende, legge forpliktende retningslinjer til hvordan det skal investeres etisk og gjøre alt klart så midlene kan omdisponeres så fort det lar seg gjøre.

Hver dag investeringene består mister fondet, og som en følge UiB, troverdighet hva fred og klimaspørsmål angår.

Kommentarer

kommentarer