ARKIVFOTO: Eline Hjellbakk Pettersen

– Studenter blir også rammet av krisen, da skulle det bare mangle at de også får hjelp, sier leder i Rødt Studentlag i Bergen, Henrik Madsen.


Per i dag har ikke fulltidsstudenter rett på dagpenger fra Nav da de ikke regnes som reelle arbeidssøkere. Leder i Velferdstinget Vest, Anette Arneberg, er bekymret for situasjonen fordi studenter blir permittert fra sine deltidsstillinger som de er avhengig av økonomisk. – Når vi ikke er en del av krisepakken som er lagt frem av regjeringen setter dette studenter i … Read More