Legger frem forslag om at studenter skal få dagpenger

– Studenter blir også rammet av krisen, da skulle det bare mangle at de også får hjelp, sier leder i Rødt Studentlag i Bergen, Henrik Madsen.

ARKIVFOTO: Eline Hjellbakk Pettersen
Publisert Sist oppdatert

Per i dag har ikke fulltidsstudenter rett på dagpenger fra Nav da de ikke regnes som reelle arbeidssøkere. Leder i Velferdstinget Vest, Anette Arneberg, er bekymret for situasjonen fordi studenter blir permittert fra sine deltidsstillinger som de er avhengig av økonomisk.

– Når vi ikke er en del av krisepakken som er lagt frem av regjeringen setter dette studenter i en sårbar økonomisk situasjon, sier Arneberg. 

BEKYMRET. Leder i Velferdstinget Vest, Anette Arneberg er bekymret for studenter som blir permittert fra sine deltidsstillinger. ARKIVFOTO: Nora Elvestad Reinsnes

I den andre delen av krisepakken som Stortinget skal presentere torsdag, skal Rødt fremme et forslag der studenter også vil få dagpenger. Det melder Universitas tirsdag ettermiddag.

Om dette forslaget går gjennom vil det bety at også fulltidsstudenter vil ha rett på dagpenger fra Nav dersom de permitteres som følger av at flere bedrifter må stenge ned, på grunn av koronapandemien.

– Studenter blir også rammet av krisen, da skulle det bare mangle at de også får hjelp. Selv med jobb lever de fleste studenter under fattigdomsgrensen. Nå som mange mister store deler av inntektene sine, kan det bli vanskelig å få dekket husleie, mat, medisiner og andre utgifter, sier Henrik Madsen, leder i Rødt Studentlag i Bergen.

Forslaget til Rødt kommer ikke alene.

– I tillegg har det blitt vedtatt økte dagpengesatser for de som permitteres, som spesielt vil merkes for de i lavtlønte yrker. Inntektsgrensen blir også senket, slik at flere med lave inntekter har rett på dagpenger, sier Madsen.

FATTIGDOMSGRENSE. Selv med jobb mener leder i Rødt Studentlag i Bergen, Henrik Madsen, at studentene lever under fattigdomsgrensen. PRESSEFOTO: Erica Restoften

Når det gjelder forslaget Rødt vil legge frem torsdag, betyr det at dersom det blir vedtatt vil endringen tre i kraft umiddelbart. Madsen forteller at det dessverre ikke vil ha tilbakevirkende kraft for de studentene som allerede har tapt inntekt som følger av permittering.

Vil ha krav på dagpenger fra første krone

Også LO-studentene ved Universitetet i Bergen (UiB) har engasjert seg i denne saken.

– Selv om Norge stopper opp må man fortsatt betale regningene som kommer, og dette utgjør store konsekvenser, særlig for studenter, sier Benjamin Jakobsen, leder i LO-studentene.

Både Velferdstinget Vest og LO-studentene mener Stortinget og regjeringen må ta grep. LO-studentene ønsker at det ikke skal være noe krav til inntekt for å få dagpenger for studenter, og at studentene dermed skal ha rett til dagpenger fra første krone.

– Vi foreslår å sette inntektskravet til dagpenger til null kroner, og at dette skal gjelde for studenter, sier Jakobsen.

Leder for VT, Arneberg, er svært positiv til at regjeringen har valgt å senke beløpet, men understreker at dette bare gjelder et fåtall av studenter.

TILTAK. LO-studentene ved UiBs leder, Benjamin Jakobsen, legger frem tiltak, og mener regjeringen må ta grep. PRESSEFOTO: Yngve Johnsen

Ordningen som gjelder for studenter i dag faller inn under unntaksregler. Du kan lese mer om reglene her.

– Man trenger en ordning som også inkluderer fulltidsstudenten, sier Arneberg.

Øke studiestøtten

– Vi vet at studiestøtten er for lav, og at syv av ti studenter må jobbe ved siden av studiene. De har gjerne ikke mer enn akkurat det de trenger for å dekke de grunnleggende utgiftene, sier Jakobsen. 

Derfor foreslår de nå tiltak om å øke studiestøtten midlertidig til de som trenger det. Da i første rekke de som har en jobb ved siden av studiene, og som er avhengig av den ekstra økonomiske inntekten for å klare å betale utgiftene sine.

Arneberg mener at et alternativ til dagpenger fra Nav kunne vært ekstrastipend.

– Dette gis normalt til de som har nedsatt funksjonsevne, men kanskje Lånekassen kunne satt opp en egen ordning for de som kan vise til permittering fra deltidsjobb. For å gjøre det lettere å gjennomføre økonomisk kunne det vært et lån som omgjøres til stipend på et senere tidspunkt, sier Arneberg.  

Nav svarer studentene

På BT sitt nettmøte med Nav, skriver en fortvilet student at han er permittert fra jobben sin, og at han er avhengig av den inntekten for at ting skal gå rundt. Dette svarer Anne Kverneland Bogsnes, direktør i Nav Vestland:

– Jeg har forståelse for den situasjonen du og mange andre studenter er kommet opp i. Det er ikke vedtatt noen endringer for studenter. Hovedregelen er slik at når du er under utdanning, har du ikke rett til dagpenger. Vi er klar over problemstillingen. I første omgang har vi prioritert de som står uten noe form for inntekt. Arbeids- og sosialdepartementet og NAV jobber på spreng for å få på plass ordninger for alle som rammes av koronakrisen.

Powered by Labrador CMS