Nye tall viser at det blant annet kan lønne seg å være med i en studentorganisasjon.

ILLUSTRASJON: EMMELIE SALOMONSSON


Mot slutten av forrige semester gjennomførte analysebyrået Sentio en spørreundersøkelse på vegne av blant annet Studvest. Et av spørsmålene som ble stilt til studentene var «Hvor fornøyd er du med din egen livssituasjon?». Her svarte 15 prosent av studentene at de var enten litt eller veldig misfornøyde. 20 prosent av studentene er verken fornøyde eller misfornøyde, mens 66 prosent er … Read More