Dette gjør de fornøyde studentene

Nye tall viser at det blant annet kan lønne seg å være med i en studentorganisasjon.

ILLUSTRASJON: EMMELIE SALOMONSSON
Publisert Sist oppdatert

Mot slutten av forrige semester gjennomførte analysebyrået Sentio en spørreundersøkelse på vegne av blant annet Studvest. Et av spørsmålene som ble stilt til studentene var «Hvor fornøyd er du med din egen livssituasjon?».

Her svarte 15 prosent av studentene at de var enten litt eller veldig misfornøyde. 20 prosent av studentene er verken fornøyde eller misfornøyde, mens 66 prosent er enten ganske eller svært fornøyde.

I ettertid har tallene fra undersøkelsen blitt analysert nærmere og det kan slås fast at det er tre faktorer som går igjen blant de mest fornøyde studentene:

  • De som er med i studentorganisasjoner er mer fornøyd med sin totale livssituasjon.
  • Studentene som jobber er mer fornøyd med sin totale livssituasjon.
  • De som bekymrer seg lite for økonomien er mer fornøyd.
Flere fordeler ved å jobbe

Ifølge Per Einar Binder, professor i psykologi ved Universitetet i Bergen, kan sammenfallet mellom økonomi og tilfredshet ha med å gjøre at dårlig økonomi gjør at man ikke får deltatt på samme aktiviteter som medstudenter.

– En trenger slett ikke være rik for å være lykkelig. Det er nok å ha det omtrent som andre i den gruppen en tilhører, og til at en slipper å være bekymret for om en klarer seg.

Videre mener Binder at det kan være flere grunner til at studenter med jobb er fornøyde. Han mener bedre økonomi ikke er den eneste fordelen man får av å jobbe ved siden av studiene.

– Arbeid ved siden av studiene kan gi både ekstra mening og struktur i hverdagen. Mange studenter er involvert i samfunnsnyttige jobber som oppleves meningsfulle, mener professoren.

Økonomi viktig for studentene

At en god økonomi er svært viktig for studenters livskvalitet, er noe BI-studentene Håkon Hovland og Gunvor Tjetland kan skrive under på.

– Å ha lite penger er helt klart et stressmoment. Dårlig økonomi kan holde deg tilbake og sette begrensninger på studenthverdagen. Det er kjipt å droppe å bli med på ting fordi man ikke har penger, forteller Hovland.

Tjetland er enig med Hovland i dette. Hun forteller at hun hadde forventet at de studentene som er fornøyde, også bekymrer seg lite for økonomien.

Sosiale fellesskap kan føre til god livskvalitet

Og det er nettopp det sosiale fellesskapet Binder mener er grunnen til at også studentorganisasjoner er en annen faktor de fornøyde studentene har til felles. Dette stemmer overens med annen forskning på lykke og livskvalitet.

– Det å få bidra i sosiale fellesskap og utvikle et godt vennenettverk er en kjent livskvalitets-styrker. Å gjøre en innsats for en god sak gir dessuten økt opplevelse av mening i tilværelsen, forteller han.

BI-studentene Hovland og Tjetland er enige med Binder i at det å ta del i et sosialt fellesskap er viktig. De er heller ikke overrasket over at mange studenter som er fornøyde engasjerer seg i studentorganisasjoner.

– Ved å ta del i studentorganisasjoner utvider du jo både venne- og omgangskrets. Jeg føler meg mer lykkelig selv når jeg er sosial og henger med venner, forteller Tjetland.

Hovland forteller at han mener det kan gi studenter mer tilhørighet når de engasjerer seg i noe utover studiene.

– Jeg er selv med på fotballaget til Høgskulen på Vestlandet, som er veldig sosialt, forteller han.

Om undersøkelsen: 

  • Undersøkelsen er gjennomført og signifikanstestet av Sentio på oppdrag fra Studvest, Velferdstinget Vest, Studentparlamentet ved UiB og BIS Bergen.
  • Undersøkelsen ble besvart av 6354 studenter i Bergen.
  • Studenter fra UiB, HVL, NHH, BI, Høyskolen Kristiania, NLA Høgskolen, VID vitenskapelige høyskole og Bergen Arkitekthøgskole har besvart undersøkelsen.
  • De videre analysene er gjort av samfunnsøkonom Thea Wiig.
Powered by Labrador CMS