SÅRBARE. Shifat Rahman beskriver studentenes sårbare økonomiske posisjon.

Staten sier nei til å gi statstilskudd til oppgradering av eldre studentboliger. Dette har fått konsekvenser for studentene på Fantoft.


Annonse

Nå foregår det en oppgradering av Fantoft. Der er det brukt 700 millioner på å oppgradere, og dette må i sin helhet betales av beboerne selv gjennom økt husleie. I snitt økte månedsleien til beboerne på Fantoft med 1000 kroner i 2019. Når studentsamskipnadene bygger nye studentboliger, er 37 prosent av kostnaden dekket gjennom en statlig tilskuddsordning. Det vil si … Read More

ARKIVFOTO: Toril Sunde Apelthun

Da koronapandemien banket på døren opprettet Sammen en pratelinje.


Annonse

I kjølvannet av koronapandemien har Sammen opprettet en pratelinje der studenter kan ringe inn og snakke med folk som har pedagogisk bakgrunn om hva som helst. – Det blir lange dager nå, og folk er litt opptatt med sitt. Er du mye inne for tiden kan det være godt å få lufte tankene sine. I Sammen har vi laget en … Read More