Sammen får ikke statsstøtte til å oppgradere – studentene må betale

Staten sier nei til å gi statstilskudd til oppgradering av eldre studentboliger. Dette har fått konsekvenser for studentene på Fantoft.

SÅRBARE. Shifat Rahman beskriver studentenes sårbare økonomiske posisjon.
Publisert Sist oppdatert

Nå foregår det en oppgradering av Fantoft. Der er det brukt 700 millioner på å oppgradere, og dette må i sin helhet betales av beboerne selv gjennom økt husleie. I snitt økte månedsleien til beboerne på Fantoft med 1000 kroner i 2019.

Når studentsamskipnadene bygger nye studentboliger, er 37 prosent av kostnaden dekket gjennom en statlig tilskuddsordning. Det vil si at Sammen får dekket en drøy tredjedel av staten til å bygge nye boliger.

Når det kommer til oppgradering av allerede eksisterende boliger så gjelder ikke tilskuddsordningen fra staten. Da må studentenes husleie alene betale for oppgraderingen.

– Oppfordrer til bruk-og-kast-samfunn

Styreleder i Sammen, Kristoffer Bakke, er skuffet over at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 ikke tar hensyn til Sammens problemstilling med Fantoft.

Han mener at tilskuddsordningen for bygging av nye studentboliger bør utvides slik at den også skal gjelde for oppgraderingen av eldre studentboliger.

– Vi ønsker denne endringen på grunn av miljøet og en allerede trang studentøkonomi. Tilskuddsordningen i dag oppfordrer til et bruk-og-kast-samfunn. Vi kan ikke tenke sånn i fremtiden. Hvis vi tar Fantoft som eksempel, ville statsstøtte gjort at hver enkelt student kunne spart 650 kroner på husleien hver måned, sier Bakke.

– Problemet er at vi bygde mange studentboliger på 60- og 70-tallet hvor vi i dag må avgjøre om vi skal oppgradere, rive eller selge. Studentsamskipnaden kan få inn penger ved å selge eller rive, men det vil jo gå ut over antall studentboliger, forklarer han.

Måtte ofre det sosiale

Shifat Rahman studerer fysikk og mikroelektronikk ved Universitetet i Bergen (UiB). Da oppgraderingen startet på Fantoft, fikk han en betydelig økning i husleien.

– Vi studenter er i en sårbar økonomisk posisjon. Da husleien økte, måtte vi ofre mye av det sosiale. Hvis du vil dra på byen med venner må du kutte i budsjettet. Mat er førstevalg, så kommer bolig, og helt til sist kommer det sosiale livet. Mange er avhengig av en jobb og må kanskje jobbe mer, forklarer Rahman.

Selv har Rahman to deltidsjobber for å få økonomien til å gå rundt. Han forteller at han tror å betale 650 kroner mindre i måneden ville ha utgjort en stor forskjell for studentene.

– 650 kroner i «rabatt» virker kanskje ikke som veldig mye, men vi studenter har et begrenset budsjett som vi ikke kan gå over, og dette ville gitt en lettelse på økonomien vår og hjulpet oss i studiehverdagen, mener han.

Rahman forklarer hvordan han tror det kunne ha forhindret at mange studenter havner i leiligheter som ikke oppfyller en god standard på det private boligmarkedet.

– Høyere husleier øker presset for studenter som skal finne seg et sted å bo. Det er ikke bærekraftig sånn det er nå, med altfor lite kapasitet til alle studentene. Mange havner på det private boligmarkedet, der de er ekstra sårbare. Nye studenter har mindre kunnskap når de skal ta slike avgjørelser, og vil ha en rask løsning. Derfor ender noen av dem opp med dårlige bovilkår, tror Rahman.  

Rahman flyttet til Norge fra Bangladesh i 2015, og sier at dette er spesielt utfordrende for internasjonale studenter som studerer i Norge.

– Siden jeg er en internasjonal student som er utenfra EU får jeg ikke støtte fra Lånekassen. Jeg kjenner mange andre som meg som sliter med å skaffe jobb for å støtte bosted og studium, forklarer han.

Statsråden sier nei

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier studentsamskipnadene selv har ansvaret for vedlikehold av studentboligene sine. 

– Det er et viktig prinsipp at staten bevilger penger til bygging av nye boliger, mens studentsamskipnadene selv har ansvaret for å passe på at studentboligene de selv forvalter vedlikeholdes på en god måte. I denne regjeringsperioden har det blitt bygget historisk mange nye studentboliger som betyr at enda flere studenter har fått tilgang på en god og rimelig bolig, forklarer Asheim.  

Har ikke gitt opp håpet

Statsbudsjettet er ikke vedtatt ennå, og styreleder i Sammen, Kristoffer Bakke, håper at stortingsflertallet i løpet av budsjettbehandlingen vil endre på tilskuddsordningen.

– Vi håper at det fins krefter internt i regjeringen eller i andre partier som kan være med på å snu dette på Stortinget, slik at vi kan få statstilskudd for oppgradering av studentboliger, på lik linje med nybygg, sier Bakke. 

Powered by Labrador CMS